Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Анализ сейсмичности армянского нагорья за период 01.01.2000–23.10.2011 (ՀՀ և հայկական լեռնաշխարհի հարակից տարածքների 01.01.2000–23.10.2011 սեյսմիկության վերլուծությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 155-161
|
Ջ. Ա. Հովասափյան
Սպառողական վարքի ուսումնասիրման տեսամեթոդական հիմքերը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 145-151
|
Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության միջազգային փորձի տեսագործնական կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 131-139
|
Քարանձավայինբուժական զբոսաշրջության միջազգային փորձը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 116-122
|
Изученность древнего и современного оледенения Республики Армения (Հայկական լեռնաշխարհի հին և ժամանակակից սառցապատումները)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-107
|
Օ. Ա. Ավետիսյան
Հորիզոնական սիստեմատիկ դրենաժների ազդեցության տիրույթում գրունտային ջրերի մակարդակի փոփոխության կանխատեսում (Արարատյան դաշտի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 93-98
|
Анализ слабой сейсмичности территории РА и сопредельных районов Армянского нагорья за период 01.01.2004–23.10.2011 (ՀՀ և Հայկական լեռնաշխարհի հարակից տարածքների 01.01.2004–23.10.2011 թույլ սեյսմիկության վերլուծությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 81-87
|
Анализ особенностей туризма горных регионов
2020 | Հոդված/Article
82-85 էջ, Ուկրաինա, Харьков
|
Մարդու վարքի դերը սերվիսի կազմակերպման և կառավարման մեջ
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 66-72
|
Սերվիսի էություը և առաքելությունը
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 62-65
|