Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Զբոսաշրջային կազմակերպությունների մրցունակության ձևավորման չափանիշները
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 371-375
|
Marat Grigoryan , Andon Lazarov, Dimitar Minchev, Chavdar Minchev, Anatas Dimitrov
Interferometric SAR modeling of geophysics measurements
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 182-188
|
Վ. Գ. Մարգարյան , Տ. Մ․ Դավթյան, Ա. Մ. Ամրոյան, Ս. Ա․ Խուրշության, Կ. Գ. Սարսգյան, Վ. Ա. Մաթևոսյան
Սևանա լիճ թափվող գետերի ձմեռային միջին տասնօրյակային նվազագույն ելքերի փոփոխության վերլուծումը և գնահատումը
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 242-246
|
Ստորերկրյա քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների գնահատման եղանակները խմելու ջրամատակարարման նպատակով (Մանթաշի գետավազանի որոշ բնաղբյուրների օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 162-165
|
Назаретян С. Н., Мирзоян Л. Б. , Шахбекян Т. А., Гарибян З. В., Мовсисян Ж. К.
Региональное поле напряжений в верхных частях земной коры территории Армении и вероятные направления подвижек по разломам
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018, էջ 199-204
|
Г. В. Маркосян , Г. А. Габриэлянц, Х. В. Хачанов, С. В. Восканян
Геолого-геохимические и геофизические критерии оценки перспектив медноколчеданного оруденения в пределах арцахской части малого Кавказа
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 170-176
|
ՀՀ գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 118-123
|
Trahel Vardanian , Kolja Thestorf, Hilmar Schrödera, Hrachuhi Galstyan
Soil variability and soil erosion on the south-eastern slopes of mt. Aragats
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները, 2018, էջ 250-255
|
Վարդանյան Թ. , Հովհաննիսյան Ն.
Խաղողի բերքատվության հնարավոր կապը վեգետացիոն ժամանակահատվածի օդի ջերմաստիճանների և տեղումների փոփոխության հետ (Արարատյան դաշտի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 50-55
|
Աշխարհագրական կրթության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 13-17
|