Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Արմինե Համայակի Վարդանյան

Դասախոս | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն
2010 - 2014 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, աշխարհագրության բաժին՝ գեոմորֆոլոգիա մասնագիտացմամբ, (բակալավրիատ)
2014 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոն, ֆիզիկական աշխարհագրություն և լանդշաֆտային էկոլոգիա, (մագիստրատուրա)

Աշխատանքային գործունեությունը
2016 - 2018 թթ. ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
2018 թ-ից առ այսօր դասախոս, ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակները
Բժշկական աշխարհագրություն, Գեոմորֆոլոգիա, Հողային ռեսուրսների մոնիթորինգ,
Հողային և անտառային ռեսուրսների կադաստր, ինտեգրված կադաստրի հիմնահարցեր:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

armine.vardanyan@ysu.am

Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115
|
Հողերի դեգրադացիայի վրա գյուղատնտեսական աշխատանքների ազդեցության վերլուծությունն ու գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 185-191
|
ՀՀ հողերի դեգրադացիայի վրա անտառահատումների և անտառային հրդեհների ազդեցության գնահատումը (Լոռու մարզի օրինակով)
2018 | Հոդված/Article
Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 101-104
|