Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ակսել Հարությունի Պոտոսյան

Դոցենտ | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Ծնվել է 1958 թ-ի Վրաստանի Նինոծմինդայի շրջանի (նախկին Բոգդանովկայի) Փոքր Խանչալի գյուղում:

1975 թ-ին ավարտել է Փոքր Խանչալիի միջնակարգ դպրոցը:

1982 թ. ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի աշխարհագրական ֆակուլտետը, իսկ 1985 թ-ին ասպիրանտուրան` սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն մասնագիտությամբ:

1986 թ-ից աշխատանքի է անցել ԵՊՀ-ի տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնում:

1996 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը» թեմայով:

Հեղինակ է և համահեղինակ 2 մենագրության, 2 մենագրության, 2 ուսումնական ձեռնարկի, ավագ դպրոցի աշխարհագրության դասագրքերի:
Ունի հրատարակված շուրջ 85 գիտական հոդվածներ և քարտեզներ:

Գիտական աշխատանքները վերաբերում են լեռնային երկրներում տարաբնակեցման ձևավորման և զարգացման առանձնահատկություններին, ուրբանիզացիային, լեռնային երկրների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներին, համալիր երկրագրությանը, սոցիալ-տնտեսական քարտեզագրությանը:

1990 - 1995 թթ. եղել է Երխաղխորհրդի պատգամավոր:

2013 թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի վարիչն է:

Լեզուների իմացությունը
հայերեն, ռուսերեն, բառարանի օգնությամբ գերմաներեն:

Դասավանդում է հետևյալ առարկաները
 • Աշխարհագրական մտքի զարգացման պատմություն
 • Հայաստանի և հարակից երկրների պատմական աշխարհագրություն
 • Սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության նորագույն ուղղությունները
 • Սոցիալ տնտեսական քարտեզագրություն
 • Տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
 • Տուրիստական ինդուստրիայի աշխարհագրական հիմունքներ
  Մագիստրատուրա
 • Արդիական պատմական աշխարհագրություն
 • Հասարակական աշխարհագրության մտքի պատմություն
 • Սոցիալական աշխարհագրություն
 • Զբոսաշրջության հիմունքներ
 • Միջազգային զբոսաշրջություն

  Մագիստրատուրայում
 • Պատմական աշխարհագրություն
 • Հասարակական աշխարհագրության մտքի զարգացման պատմություն
 • Սոցիալական աշխարհագրություն
 • ՀՀ տարաբնակեցման համակարգի զարգացման հիմնախնդիրները

  Ամուսնացած է, ունի 3 զավակ:

  a.potosyan@ysu.am

 • Ա. Գ. Աբրահամյան, Ա․ Հ․ Պոտոսյան
  Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի ժողովրդագրական իրավիճակի աշխարհագրական առանձնահատկությունները
  2022 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2022, հ. 56, #1, էջ 65-75
  |
  Ակսել Պոտոսյան , Վահան Պոտոսյան
  Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի և գյուղական բնակչության խտության ազդեցությունը ՀՀ գյուղական տարածքների զարգացման վրա
  2021 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 32-43
  |
  ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 189-198
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Վ. Ա. Պոտոսյան
  Գյուղական տարաբնակեցման փոփոխությունների ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 129-136
  |
  Լեռնային երկրների գյուղական տարաբնակեցման համալիր աշխարհագրական հետազոտության տեսական հիմքերը
  2021 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 49-56
  |
  ՀՀ բնակչության թվի շարժընթացի ազդեցությունը տարածքային համաչափ զարգացման վրա
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 187-194
  |
  Ա․ Հ․Պոտոսյան , Ս.Ժ. Խաչատրյան
  Գեղարքունիքի մարզի տարածքային անհամաչափ զարգացման հաղթահարման մի քանի հարցեր
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 123-130
  |
  ՀՀ-ում բնակչության վերարտադրության ժամանակակից միտումները, տարածքային տարբերությունները և առկա հիմնախնդիրները
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 53-61
  |
  Վ. Ա. Պոտոսյան, Ա. Հ. Պոտոսյան
  ՀՀ սահմանամերձ և լեռնային տարածքների տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական վերլուծություն
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 201-208
  |
  Роль сельских местностей и расселения в развитии горных стран (на примере Республики Армения) (Գյուղական տարածքների և տարաբնակեցման դերը լեռնային երկրների զարգացման գործում (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով))
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 110-117 (ռուսերեն)
  |
  ՀՀ գյուղական տարածքների բնորոշ գծերը և զարգացման հրատապ հիմնախնդիրները
  2019 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 57-63
  |
  ՀՀ գյուղական տարածքների ու տարաբնակեցման տարածաշրջանային առանձնահատկությունները և առկա հիմնախնդիրները
  2018 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 118-123
  |
  Характерные черты сельских местностей и расселения в Республике Армения (как горной страны)
  2018 | Հոդված/Article
  Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов. 2018, 7, стр. 111- 123
  |
  Ակսել Պոտոսյան , Լիլիթ Հակոբյան
  Տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման ագրոկլիմայական պայմանների տարածաշրջանային առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
  2018 | Հոդված/Article
  Ֆինանսներ և էկոնոմիկա: 2018, 3-4 (211-212), էջ 150-153
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Վ. Ա. Պոտոսյան
  ՀՀ սահմանամերձ գոտու բնակեցվածության հարցի շուրջ
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 109-117
  |
  Географические особенности и закономерности формирования и развития сельских местностей в горных странах (на примере РА) (Գյուղական տարածքների ձևավորման և զարգացման աշխարհագրական առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները լեռնային երկրներում (ՀՀ օրինակով))
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 32-40 (ռուսերեն)
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Վ. Ա. Պոտոսյան
  Կոտայքի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալ-տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 173-181
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Ա. Խ. Գրիգորյան
  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության և բնակավայրերի տեղաբաշխման բնորոշ գծերը
  2017 | Հոդված/Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 164-173
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Ա. Վ. Գրիգորյան, Շ. Քոլյան
  ՀՀ գյուղական տարածքների ձևավորման և շարժընթացի պատմաաշխարհագրական առանձնահատկությունները
  2017 | Հոդված/Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 17-30
  |
  Թադևոս Հակոբյանի գիտամանկավարժական գործունեության վերլուծության և գնահատման փորձ
  2017 | Հոդված/Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 5-10
  |
  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչությունը և բնակավայրերը
  2017 | Գիրք/Book
  Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 466 էջ
  Անահիտ Գրիգորյան, Ակսել Պոտոսյան
  Ռեկրեացիոն նպատակներով առանձնացված տարածքների համալիր օգտագործման հիմնախնդիրներն Արցախում
  2017 | Հոդված/Article
  Գիտական տեղեկագիր ԱրՊՀ: 2017, 1, էջ 130-134
  Geographical features and development regularities of rural areas and settlements distribution in mountain countries
  2017 | Հոդված/Article
  Annals of Agrarian Science. 2017, 30, 1-5 pp.
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Հոսեյն Է. Քիասարի
  Թեհրանի նահանգի զբոսաշրջության ոլորտի հիմնական ենթակառուցվածքները և զարգացման խնդիրները
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 119-126
  |
  Արարատի մարզի գյուղական տարածքների սոցիալտնտ եսաաշխարհագրական վերլուծություն
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 37-44
  |
  А. А. Подосян , В. А. Потосян
  Сельская местность как предпосылка эффективного использования территории горных регионов(на примере РА)
  2016 | Հոդված/Article
  Географические исследования молодых ученых в регионах Азии, Материалы Всероссийской молодежной конференции с международным участием. 2016, стр. 249-253
  |
  Արագածոտնի մարզի գյուղական տարածքները. բնակչությունը և բնակավայրերը (աշխարհագրական վերլուծություն)
  2016 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #3, էջ 33-40
  |
  Զբոսաշրջության (տուրիզմի) հիմունքներ
  2016 | Գիրք/Book
  Մեկնարկ: 2016թ․, 240 էջ
  Сельские местности как предпосылка эффективного использования территорий горных регионов (на примере Республики Армения)
  2016 | Հոդված/Article
  «Наука. Инновации. Технологии», 2016, 4, 193-198 стр.
  |
  Արմավիրի մարզի գյուղական տարածքների աշխարհագրական հետազոտության մի քանի հարցեր
  2016 | Գիրք/Book
  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 3-4, 132-139 էջ, Հայաստան
  |
  Ակսել Պոտոսյան , Անահիտ Գրիգորյան
  Լեռնային Ղարաբաղի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-ժողովրդագրական հիմնախնդիրները
  2016 | Հոդված/Article
  Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, 2016թ․, 1, 63-67 էջ, Հայաստան
  Արարատյան բնատնտեսական շրջանի գյուղական տարածքների աշխարհագրական վերլուծությունը
  2016 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #1, էջ 59-65
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Հ. Է. Քիսարի
  Զբոսաշրջության զարգացման հենակետային տարածքները և ռեսուրսները Թեհրանի նահանգում (ԻԻՀ)
  2015 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #2, էջ 44-51
  |
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Ա.Ռ. Հակոբյան
  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները
  2015 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #1, էջ 37-42
  |
  Ա. Պոտոսյան , Վ.Պոտոսյան
  Տարաբնակեցման դերը ՀՀ լեռնային ու սահմանամերձ շրջանների սոցիալ-տնտեսական զարգացման և տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման գործում
  2015 | Հոդված/Article
  «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 82-89
  Վարչատարածքային բաժանման կատարելագործումը որպես ՀՀ գյուղական բնակատեղերի ու բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործոն
  2015 | Հոդված/Article
  «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները», հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի 2015, էջ 77-82
  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության թվի շարժընթացի ժամանակակից միտումները և սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները
  2015 | Հոդված/Article
  «Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները» հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 6-7 մայիսի, 2015, էջ 8-14
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Շ. Մ. Քոլյան, Ռ. Ռ. Ստեփանյան
  ՀՀ գյուղական բնակչյության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումն որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացման նախադրյալ
  2014 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2014 #1, էջ 38-45
  |
  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական բնակչության բնական շարժի ժամանակակից միտումները և հիմնախնդիրները
  2014 | Հոդված/Article
  Զարգացման ժամանակակից մարտահրավերներ, ՀՊՏՀ 24-րդ գիտաժողով, Երևան 2014, հոկտեմբեր 29-31, էջ 362-370
  Տավուշի մարզի գյուղական տարաբնակեցումը. ձևավորումը, շարժընթացը, ժամանակակից հիմնախնդիրները
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2013 #2, էջ 41-47
  |
  Հայաստանի հանրապետության գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի մի քանի հարցեր
  2011 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2011, #3(226) էջ.32-38
  |
  Աշխարհագրություն 12
  2011 | Գիրք/Book
  Դպրոցական դասագիրք, Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2011թ. 176 էջ
  Աշխարհագրություն - 11
  2010 | Գիրք/Book
  Դպրոցական դասագիրք, «Զանգակ» հրատարակչություն 2010, 176 էջ
  Աշխարհագրություն - 10
  2010 | Գիրք/Book
  Դպրոցական դասագիրք,.«Զանգակ» հրատարակչություն, 2010, 224 էջ
  Պոտոսյան Ա. , Մանասյան Մ. , Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.
  Աշխարհագրություն 10, դպրոցական դասագիրք
  2010 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ
  Պոտոսյան Մ. , Մանասյան Մ. , Վարդանյան Թ., Հովսեփյան Ա.
  Աշխարհագրություն 11 դպրոցական դասագիրք
  2010 | Գիրք/Book
  Դասագիրք, «Զանգակ-97» հրատ. Երևան, 2010 թ., 223 էջ
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն /Աֆրիկայի արաբական երկրներ/ ԲՈՒՀ-ական ձեռնարկ
  2010 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 133 էջ
  Потосян А. , Саргсян А.
  ՀՀ բնակչությունը, բնակավայրերի խտությունը
  2010 | Գիրք/Book
  Атлас-Климат и природные лечебно оздровительные ресурсы Армении, Е., 2010, Ст.14-15
  Աշխարհագրություն (10-րդ դասարան, դասագիրք)
  2010 | Գիրք/Book
  Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 224 էջ
  Աշխարհագրություն (11-րդ դասարան, դասագիրք)
  2010 | Գիրք/Book
  Երևան, 2010, «Զանգակ» հրատարակչություն, 176 էջ
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն Բուհական ուսումնական ձեռնարկ (2-րդ լրամշակված հրատ.)
  2009 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան 2009, 176 էջ
  ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի հարցի շուրջ
  2009 | Գիրք/Book
  Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2009
  Շիրակի մարզի գյուղական տարաբնակեցման շարժընթացի հարցի շուրջ
  2009 | Հոդված/Article
  Հանրապետական գիտականի նստաշրջանի նյութեր նվիրված 1988-ի երկրաշարժի 20-րդ տարելիցին, Գյումրի, պրակ. 2, 2009, էջ 352-355
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ) (երկրորդ, լրամշակված հրատ.)
  2009 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, Բուհական ուս. ձեռն. Երևան, ԵՊՀ հրատ. 2009, 178 էջ
  Հայաստանի բնօգտագործման առանձնահատկությունները 1925-1927 թթ.
  2009 | Հոդված/Article
  Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, N 11, Երևան, 2009, էջ 160-168
  ՀՀ գյուղական բնակչության շարժընթացի ժամանակակից միտումները և գյուղական տարաբնակեցման հիմնախնդիրները
  2009 | Հոդված/Article
  Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վանաձորի պետ. մանկ. ինստիտուտի հիմնադրման 40 ամյակին, Ա ՊՐԱԿ, Վանաձոր, 2009, էջ 268-272
  Գեղարքունիքի մարզի բնակչության և բնակավայրերի շարժընթացը. ժամանակակից միտումները
  2008 | Գիրք/Book
  Գավառի պետական համալսարան, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2008, էջ 129-134
  Գեղարքունիքի մարզի բնական ներուժի օգտագործման մի քանի հարցեր
  2008 | Հոդված/Article
  Գիտական հոդվածների ժողովածու, բնական գիտություններ, N 10, Գավառ, 2008, 7 էջ
  ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման ձևավորման պատմաաշխարհագրական նախադրյալները
  2008 | Հոդված/Article
  Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2008, էջ 459-462
  Ա. Հ. Պոտոսյան , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 1926թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Գիրք/Book
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս , Երևան, 2007թ, 110-111 էջ
  Պոտոսյան Հ. , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 1939թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Գիրք/Book
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 112-113 էջ
  Պոտոսյան Ա. , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 1959թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Գիրք/Book
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 114-115 էջ
  Ա. Պոտոսյան , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 1970թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Գիրք/Book
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 116-117 էջ
  Պոտոսյան Մ. , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 1989թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 120-121 էջ
  Պոտոսյան Ա. , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 2001թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007թ, 122-123 էջ
  Ա. Պոտոսյան , Ա. Նանյան
  ՀՀ բնակչության շարժընթացը Մ 1:1000.000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 126 էջ
  Ա. Պոտոսյան , Ա. Նանյան
  ՀՀ բնակչության ազգային կազմը (1926, 1970, 1989, 2001թթ) Մ1:2000 000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 134 էջ
  Ա. Պոտոսյան , Ա.Նանյան
  ՀՀ բնակչության սեռատարիքային կազմը Մ 1: 1000 000
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 127 էջ
  ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը քարտեզ 1:750.000
  2007 | Ուսումնական ձեռնարկ
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Երևան, 2007, 130-131 էջ
  Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրերը
  2007 | Հոդված/Article
  Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները, Վանաձոր, 2007, 80-86 էջ
  Լեռնային ռելիեֆը որպես գյուղական տարաբնակեցման գործոն
  2007 | Հոդված/Article
  Прикладные вопросы географии горныx областей Альпийско-Гималайского пояса, Ереван, 2007, 418-422 ст.
  Պոտոսյան Ա. , Սարգսյան Հ.
  ՀՀ բնակչությունը 1979թ. (Մ 1:750.000)
  2007 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Հայաստանի ազգային ատլաս, Եր., 2007թ, 118-119 էջ
  Устойчивое развитие горных регионов и социально-экономическая география
  2006 | Հոդված/Article
  В кн. «Теория социально-экономической географии: синтез современных знаний», Смоленск, 2006 г., 15-163 с.
  Բնակչության աշխարհագրություն
  2006 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 48-52 էջ
  Устойчивое развитие горныx регионов и социально-экономическая география
  2006 | Հոդված/Article
  В кн. «Теория социально-экономической географии: Синтез современныx знаний, Смоленск 2006», 0.4 печ.л.
  ՀՀ բնակչության միգրացիայի առանձնահատկությունները
  2006 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան», Երևան, 2006, 241-245 էջ
  ՀՀ բնակչության միգրացիայի հարցի շուրջը
  2005 | Հոդված/Article
  Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающи регионов. Материалы конференции посвяшенной 70-летию геогр. фак-та, Ереван 2005, 199-203 ст.
  Особенности миграции Республики Армения
  2004 | Հոդված/Article
  В.сб: Проблемы миграции в полиэтничном Кавказском региое /Тезисы Международной научной конференции/ Москва-Ставрополь, 2004, 217-221 ст.
  Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը (Մ 1:300.000)
  2004 | Հոդված/Article
  Քարտեզ, Երևան, 2004
  Սյունիքի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
  2002 | Գիրք/Book
  Նահապետ, 2002, 155 էջ (9 մամուլ)
  Շիրակի մարզ, բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը
  2002 | Գիրք/Book
  Նահապետ, 2002, 132 էջ (9 մամուլ)
  Շիրակի մարզ (Բնությունը, բնակչությունը,տնտեսությունը)
  2002 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան 2002, 130 էջ
  Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները
  2002 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրություն 2001 «Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները», Երևան, 2002, 134-138 էջ
  Սյունիքի մարզ. (Բնությունը, բնակչությունը, տնտեսությունը)
  2002 | Գիրք/Book
  Մենագրություն, «Նահապետ», Երևան, 2002, 155 էջ
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն
  2001 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, «Զանգակ-97» Երևան 2001, 175 էջ
  Горный релиеф и расселение /на примере республики Армения/
  2001 | Հոդված/Article
  В сб. «Проблемы геоморфологии и неотектоники горныx областей Алпийско-Гималайского пояса» Международная тематическая конференция Ереван 2001г., с. 97-99
  Տարաբնակեցումը և Շիրակի մարզի տարածքային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման հիմնախնդիրները
  2001 | Գիրք/Book
  Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/, 134-138 էջ
  Արաբական երկրների աշխարհագրություն (Արաբական արևելքի երկրներ)
  2001 | Գիրք/Book
  Բուհական ուս. ձեռնարկ, Երևան, «Զանգակ-97», 2001, 175 էջ
  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ
  2001 | Գիրք/Book
  Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ
  ՀՀ գյուղական տարաբնակեցման 1626-1998թթ. շարժընթացի հիմնական արդյունքները
  1999 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրություն 99» գիտական աշխատությունների ժողովածու, Երևան, 1999, 106-112
  Հայաստանի Հանրապետության գյուղական տարաբնակեցումը
  1999 | Գիրք/Book
  Մենագրութուն, Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 1999, 240 էջ
  Աշխարհագրություն-98 Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան
  1998 | Գիրք/Book
  «Զանգակ-97», Երևան, 1998, 111 էջ
  Աշխարհագրություն-99, Բուհական ընդունելության քննությունների հարցարան
  1998 | Գիրք/Book
  «Զանգակ-97» Երևան 1998, 91 էջ
  Հայաստանի Հանրապետություն. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն (ուսումնական վարչական քարտեզ) Մ 1:200.000
  1993 | Գիրք/Book
  Երևան, 1993, 6 մամուլ
  Զանգեզուրի գյուղական բնակավայրերի սոցիալտնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր
  1990 | Հոդված/Article
  «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (71), Երևան 1990թ., էջ 126-129
  |
  Торосян М. , Валесян Л., Манасян М., Назарян X., Потосян А.
  Спитакское землетресение как природная и теxногенная экологическая катастрофа и его географические последствия
  1990 | Գիրք/Book
  Метариалы к IX сúезда географического общества СССР, Ленинград, 1990, 0,1 печ. лист
  Հայկական ԽՍՀ գյուղական տարաբնակեցման ռեգիոնալ առանձնահատկությունները
  1990 | Հոդված/Article
  «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1990թ. թիվ 5, 11-23 էջ
  Потосян А. , Валесян Л., Назарян Х., Манасян М. , Торосян М.
  Спитакское землетрясение как природная и техногенная экономическая катастрофа и его географические поледствия
  1990 | Հոդված/Article
  Материалы к IX сьезда географического общества СССР, Ленинград 1990 г., 0.1пл
  Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մորֆոլոգիական առանձնահատկությունները
  1989 | Հոդված/Article
  «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 2, 14-22 էջ
  Հայկական ՍՍՀ գյուղական տարաբնակեցման տիպերը
  1989 | Հոդված/Article
  «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1989, թիվ 11, 3-13 էջ
  Ինչու՞ են դատարկվում լեռնային գյուղերը
  1989 | Հոդված/Article
  «Լենինյան ուղիով», Երևան, 1989, թիվ 12, 45-50 էջ
  Почему пустеют горные села
  1989 | Հոդված/Article
  «По Ленинскому пути» Ереван, 1989г., N 12, Стр. 46-51
  Потосян А. , Манасян М.
  Некоторые методические вопросы определение степены хозйственной освоения горных территориий
  1989 | Հոդված/Article
  В сб. «Географическое исследование и региональное природопользование «Фрунзе-1989г., стр. 30-32
  Հայկական ՍՍՀ գյուղական բնակավայրերի մարդաշատությունը
  1988 | Հոդված/Article
  «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1988, թիվ 3, 30-36 էջ
  Ժամանակակից ուրբանիզացիան և Շամշադինի շրջանի գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մի քանի հարցեր
  1987 | Հոդված/Article
  «Ագրոարդ» գիտություն և արտադրություն, Երևան, 1987, թիվ 12, 22-29 էջ
  Урбанизация и некоторые проблемы сельского расселения в горных районах Армянской ССР
  1985 | Հոդված/Article
  В сб. "Проблемы социально-экономического развития горных районов", Ереван, 1985г., Стр. 199-202