Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Այծեմնիկ Սոսի Անդրեասյան

Լաբորանտ | Ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն
Կրթությունը
1995 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ

Աշխատանքի փորձը
1994 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, Ավագ լաբորանտ

Գործնական աշխատանքներ
Լիթոլոգիա

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ընդհանուր երկրաբանություն, ջրաերկրաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

hydro@ysu.am
(+374 10) 52-41-49