Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Էլիզա Ռաֆիկի Դուրգարյան

Ասիստենտ | Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն
Կրթությունը
1981 - 1986 թթ. Երևանի պետական համալսարանի, Աշխարհագրական ֆակուլտետի, գեոմորֆոլոգիայի և քարտեզագրության ամբիոն

Գիտական կոչումը
Դասախոս, Ասիստենտ (Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն, 2016 թ.)

Մասնագիտությունը
աշխարհագետ, գեոմորֆոլոգ
1982 - 1984 թթ. ընդունվել և ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ՀՄ ֆակուլտետ, էքսկուրսավարի մասնագիտության բաժին
1997 թ-ից ԵՊՀ հայցորդ

Գիտական աստիճանը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման` Աշխարհագրական գործոնների վերլուծություն և գնահատում զբոսաշրջության զարգացման նպատակով ( ՀՀ Սյունիքի մարզի օրինակով), Երևան, 2016թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի, Երկրագիտություն-005 մասնագիտական խորհուրդ, ԻԴ 03 02

Աշխատանքային փորձ
1986 - 2000 թթ. Ք. Աբովյանի թիվ 8-րդ միջնակարգ դպրոց, աշխարհագրության ուս.-ուհի
2000 - 2014 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետում, Ռեգիոնալ երկրաբանության պետրոլոգիայի և երկրաքիմիայի ամբիոնում լաբորանտ,
2014 - 2016 թթ. ֆիզիկական աշխարհագրության ամբիոնում ավագ լաբորանտ
2016 թ-ից ասիստենտ
2016 - 2017 թթ. համատեղության կարգով Մխիթարեան կրթահամալիրում աշխարհագրության ուս.-ուհի

Կարդացվող դասընթացներ
 • Հայաստանի աշխարհագրություն
 • ՀՀ բնական և պատմական աշխարհագրություն
 • Քաղաքական աշխարհագրություն
  Գործնական դասընթացներ
 • ՀՀ բնական և պատմական աշխարհագրություն, հեռակա
 • Քաղաքական աշխարհագրություն, հեռակա

  Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
  Բնապահպանություն, ՀՀ տեղանուններ, պատմական աշխարհագրություն, զբոսաշրջության աշխարհագրություն և հիմնահարցեր, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն:

  Լեզուներ
  հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Անդամակցությունը
  Հայկական աշխարհագրական ընկերության-1997թ.-ից

  Պարգևներ և կոչումներ
 • Certify, U.S. Pease Corps English Summer School 1995
 • ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից պատվոգիր-2000թ.
  Հանրապետական և միջազգային կոնֆերանսների մասնակցություն
  5 հանրապետական գիտաժողովներ

  eliza.durgaryan@ysu.am

 • Анализ особенностей туризма горных регионов
  2020 | Հոդված/Article
  82-85 էջ, Ուկրաինա, Харьков
  |
  Анализ особенностей туризма горных регионов
  2020 | Հոդված/Article
  Регион-2020: стратегия оптимального развития: материалы международной научно-практической конференции, 2020, c. 82-85, Украина
  Предпосылки формирования туристического кластера (на примере Сисианского региона Республики Армения)
  2019 | Հոդված/Article
  Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия Естественные науки, 2019, 243-253 էջ, Ռուսաստան
  |
  Զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորման նախադրյալները Գորիսի և Տաթևի տարածաշրջաններում
  2017 | Հոդված/Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017, էջ 247-251
  |
  Գյուղական զբոսաշրջության հայեցակարգը Սյունիքի մարզում
  2015 | Հոդված/Article
  Հայկական լեռնաշխարհ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր (Նվիրված Հայոց Մեծ Եղեռնի 100- ամյակին), 2015, էջ 255-263
  Միտուշ Թորոսյան, Էլիզա Դուրգարյան
  Սյունիքի մարզի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների վերլուծութունը
  2015 | Հոդված/Article
  Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները, 2015, էջ 342-345
  |
  Զբոսաշրջության տարածքային կազմակերպման վրա ազդող գործոնները
  2014 | Հոդված/Article
  Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4, 2014, էջ 95-98
  Ռելիեֆի համեմատական գեղագիտական ուսումնասիրությունը Ալպերի, Զանգեզուրի լեռնաշղթաների օրինակով
  2011 | Հոդված/Article
  Կիրառական երկրաբանության և աշխարհագրության արդի հիմնահարցերը (պրոֆեսոր Պերճ Սերգեյի Բոշնաղյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու), 2011, էջ 120-124
  Սյունիքի մարզի բնական պայմանները որպես բնակչության առողջության գործոն
  2011 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը (Լ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը), 2011, էջ 273-279
  Սյունիքի մարզի բնական հուշարձանները և նրանց պահպանման խնդիրները
  2007 | Հոդված/Article
  Прикладные вопросы географии и геологии горных областей алпийского Гималайского пояса (материалы конференции, посвященной 90-летию профессора С.П. Бальяна). 2007, стр. 456-462
  Սյունիքի մարզի ռելիեֆի ձևաչափական վերլուծությունը
  2007 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 140-145
  |