Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Գոռ Փարսադանի Ալեքսանյան

Դոցենտ | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի շրջանի Ոսկեվան գյուղի միջնակարգ դպրոց
1999 - 2004 թթ. Տավուշի մարզի ք. Նոյեմբերյանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության ֆակուլտետի բակալավր (գերազանց առաջադիմությամբ)
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրա՝ սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն (գերազանց առաջադիմությամբ)
2010 - 2013թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի երկրաբնապահպանություն մասնագիտացման ասպիրանտուրա

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

Գիտական աստիճանը /կոչումը
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (2013թ. Երևան)

Աշխատանքային գործունեությունը
09.06.2017 թ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սերվիսի ամբիոն (դոցենտ)
2008 - 2011 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն՝ «ՀՀ կայուն զարգացման ինտեգրալ - աշխարհագրական կանխատեսում» գիտական թեմայի կրտեսր գիտաշխատող
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն (դասախոս)
2013թ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սերվիսի ամբիոն (դասախոս - ասիստենտ)
2010թ. առ այսօր «Քվանտ» վարժարան (աշխարհագրության ուսուցիչ):
2014թ. հունիս - սեպտեմբեր Գերմանիայի Յադե Համալսարան (հետազոտող - պրակտիկանտ)

Հասարակական ակտիվությունը
2006 - 2013 թթ. «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիայի անդամ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) անդամ
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ՈւԳԸ նախագահ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Գեոէկոլոգիա, ՀՀ բնօգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները, կայուն զարգացման հիմունքներ, էկոլոգիական կրթություն, տեսական աշխարհագրություն, սոցիալ - տնտեսական աշխարհագրություն, կայուն զբոսաշրջություն, էկոլոգիական զբոսաշրջություն, սերվիսային գործունեության կազմակերպում, ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիայի հիմնախնդիրները

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«Հայաստանի Հանրապետության տարածքի բնօգտագործման գեոէկոլոգիական առանձնահատկությունները և հետևանքները (աշխարհագրական ասպեկտ)» (Երևան, 2013թ., ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊՀ Երկրագիտություն մասնագիտական խորհուրդ 005, ԻԴ.04.01 թվանիշ)

Դասավանդվող առարկաները
Կայուն զբոսաշրջության հիմնախնդիրներ
Սերվիսային գործունեության կազմակերպման մեթոդներ
Ծառայությունների կազմակերպման տեխնոլոգիաներ
Սերվիսի հետազոտության մեթոդները
Նորարարությունը սերվիսում և զբոսաշրջության մեջ

Մասնակցությունը գիտաժողովներին, սեմինարներին, գիտակրթական նախագծերին
 • ներհանրապետական գիտաժողով
  2010 թ. «Աշխարհագրության և երկրաբանության հարցերի շուրջ» ֆակուլտետային ուսանողական գիտաժողով նվիրված ֆակուլտետի հիմնադրման 75-րդ ամյակին (2010թ. մարտ)
  2010 թ. «Բնօգտագործումը և բնապահպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում. էկոլոգիական հիմնախնդիրներ» հանարապետական ուսանողական գիտաժողով (2010թ. 31 մայիս – 1 հունիս)
  2011 թ. «Տավուշի մարզի արդի հիմնախնդիրներն ու զարգացման հեռանկարները» ուսանողական միջբուհական գիտաժողով (2011թ. նոյեմբեր)
 • միջազգային գիտաժողով
  2010 թ. «Ընդերքօգտագործման հիմնախնդիրներ», Վ. Պլեխանովի անվան Լեռնային ինստիտուտ, Սանկտ Պետերբուրգ, ՌԴ (2010թ. ապրիլ)
  2012 թ. «Երկրաբանությունը զարգացող աշխարհում», Պերմի պետական համալսարան, ՌԴ (2012թ. ապրիլ)
  2012թ. «Կայուն զարգացման սոցիալական ֆորում. «Կանաչ տնտեսություն»», Մոսկվայի հասարակական պալատ, Մոսկվա, ՌԴ (2012թ. մայիս)
  2012 թ. «Գլոբալիզացման պայմաններում աշխարհագրական գիտությունների դերը կայուն զարգացման ռազմավարության ապահովման մեջ» միջազգային գիտաժողով (Մինսկ, Բելառուսի պետական համալսարան, 2012թ. հոկտեմբեր)
  2013 թ. «Լոմոնոսով - 2013» միջազգային XX գիտաժողով (Մոսկվա, Մոսկվայի պետական համալսարան, 2013թ. ապրիլ)
 • միջազգային սեմինար
  2009 թ. «Շրջակա միջավայրի ինտեգրալ-էկոլոգիական գնահատականը», UNDP, Թբիլսի, Վրաստան (21 - 26 սեպտեմբեր)
  2010 թ. «Եվրոպական հարևանության քաղաքականությունը և Արևելյան գործընկերությունը», ԵՄ, Բազալետի - Վրաստան (29 նոյեմբեր - 2 դեկտեմբեր)
  2011 թ. «Կանաչ տնտեսություն», Կանաչ թիմի հանդիպում, BST, Սիղնախի - Վրաստան (27 - 30 հոտկեմբեր)
  2011թ. «Կովկասի երիտասարդ կանաչները Եվրոպայում. ստեղծենք մեր ընդհանուր ապագան», CDN, Գորի - Վրաստան (2 - 5 դեկտեմբեր):
  2012թ. «Ցանցային կյանք. բազմազանություն և միջմշակութային երկխոսություն` երիտասարդական բանավեճ և աշխատանք», FYEG, ձմեռային դպրոց, Լա Բեմոնտ-Շվեյցարիա (19 - 26 փետրվար)
  2013 թ. «Աշխարհագրությունը ժամանակակից աշխարհում. հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ» ամառային միջազգային գիտական դպրոց (Աբրամցևվո, ՌԴ Աշխարհագրական ընկերություն, 20 - 27 օգոստոս)
  2013թ. TEMPUS-SuToMa (Sustainable Tourism Management - Տուրիզմի կայուն կառավարում) նախագծի հանդիպում - սեմինար (Թբիլիսի, Վրաստան, 26 - 28 հունիս)
  2014թ. TEMPUS -SuToMa նախագծի մասնակիցների հանդիպում - սեմինար, (Գերմանիա, Վորմս, 9 - 14 հունիսի)
  2014թ. «Միջմշակութային հաղորդակցություն» վերապատրաստման դասընթաց - սեմինար (Գերմանիա, Վիլհելմսսհաֆեն, 8 - 19 սեպտեմբեր)
 • միջազգային նախագծեր
  2012 - 2015 թթ. Կայուն տուրիզմի կառավարման ոլորտում միջազգային բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերի նոր մոդուլների մշակում (SuToMa)
  2014 - 2016 թթ. Սև ծովի մերձափնյա երկրներում կեղտաջրերի մաքրման կառույցների արդյունավետության շարունակական կատարելագործման ռազմավարություն («CISWastewater»)
  2012 - 2014 թթ. Հետազոտողների կոլեկտիվ փորձի փոխանցում ֆերմերներին՝ շրջակա միջավայրի պահպանման և գյուղատնտեսության կայուն և էկոլոգիական կազմակերպման նպատակով (ECO-AGRI)

  Պարգևներ
  Առաջին կարգի պատվոգիր ՌԴ Պերմի համալսարանի «Երկրաբանությունը զարգացող աշխարհում» միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում, որպես սեկցիայի լավագույն զեկույց
  Պատվոգրեր ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերության ակտիվ կյանքի կազմակերպման համար

  Լեզուների իմացություն
  հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

  Ընտանեկան կարգավիճակը
  Չամուսնացած

 • Գեոէկոլոգիայի տեսական և մեթոդաբանական հարցերի շուրջ
  2017 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 182-188
  |
  Preconditions and perspectives of sustainable tourism development in tavush region
  2017 | Հոդված/Article
  Современные проблемы и технологии в сфере сервиса, туризма, гостиничного дела, государственного и муниципального управления. 2017, стр. 47-50
  |
  Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց
  2016 | Գիրք/Book
  ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ
  Գ. Ալթմանն , Գ. Փ. Ալեքսանյան
  Sustainability in tourism: problems and some basic directions of sustainable tourism management (Կայունությունը զբոսաշրջության մեջ. հիմնախնդիրներ և կայուն զբոսաշրջության կառավարման որոշ հիմնական ուղղություններ)
  2016 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2016 #2, էջ 59-67 (անգլերեն)
  |
  Altmann Gila, Aleksanyan Gor
  Sustainable Tourism
  2014 | Գիրք/Book
  Textbook, Jade University, Gemany, 2014, 165 pages
  Հողօգտագործման տարածական ցուցանիշները, որպես երկրահամակարգի գեոէկոլոգիական գնահատման և շրջանացման հիմք
  2014 | Հոդված/Article
  Դոցենտ Է.Խ. Խարազյանի ծննդյան 70-ամյակին նվիրված ՙԵրկրաբանության, աշխարհագրության և էկոլոգիյայի արդի հիմնախնդիրները՚ գիտաժողովի գիտական աշխատությունների ծողովածու, Երևան 2014, էջ 160-174
  Aleksanyan G.P. , Zurabyan A. H.
  The territorial differentiation of touristic destinations reachability in Armenia
  2013 | Հոդված/Article
  Сборник материалов “Второй Южно-российской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по туризмоведению”. Ростов-на-Дону, 2013, стр. 37-40
  http://i.travel-sfedu.ru
  Территориальный синергетический эффект как основа геоэкологического районирования
  2013 | Հոդված/Article
  Материалы ХХ международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Москва, МГУ, 2013 http://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2013/2102/41710_9c93.pdf
  Երկրահամակարգը` որպես տնտեսական համակարգի տարածական հենք
  2013 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2013 #1, էջ 43-47
  |
  Географическая наследственность как основа устойчивого развития территории
  2012 | Հոդված/Article
  Материалы международной научно-практической конференци “Географические науки в обеспечении стратегии устойчивого развития в условиях глобализации” (к 100-летию со дня рождения профессора Н.Т. Романовского), Минск, БГУ, 2012, стр. 261-263
  Географическая наследственность как основа устойчивого развития территории
  Авагян А. Р., Алексанян Г. П.
  Гуманистические принципы оценки ресурсов недр
  2012 | Հոդված/Article
  Сборник научних трудов (по материалам V научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием): “Геология в развивающемся мире. Пермь, 2012, стр. 114-116
  Становление геоэкологии как науки
  2012 | Հոդված/Article
  Сборник научних трудов (по материалам V научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием): “Геология в развивающемся мире. Пермь, ПГНИУ, 2012, стр. 106-108
  Подверженность областей Армении опустыниванию
  2010 | Հոդված/Article
  Сборник научных трудов, международного форум-конкурса молодых ученых: “Проблемы недрепользования”. Санкт-Петербург, НМСГУ, 2010, стр. 105-108