Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Նարինե Անդրանիկի Հովհանիսյան

Դասախոս | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
1985 - 1995 թթ. Արմավիրի մարզի ք. Վաղարշապատի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց
1995 - 1999 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետ (բակալավր)
1999 - 2001 թթ. ԵՊՀ երկրաբանության ֆակուլտետ երկրաֆիզիկայի ամբիոն (մագիստրատուրա)
2017 - 2019 թթ. ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոն (մագիստրատուրա)

Աշխատանքային գործունեությունը
2001 - 2017 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, երկրաֆիզիկայի ամբիոն (լաբորանտ)
2017 - 2018 թթ. ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, սերվիսի ամբիոն (ավագ լաբորանտ)
2019 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ Սերվիսի ամբիոն (դասախոս)

Դասավանդվող առարկաներ
Սերվիսի մենեջմենթ
Սերվիսի մարքեթինգ
PR և գովազդ

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115
|