Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ռենա Ռաֆաելի Վարդանյան

Դասախոս | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
1968-1978թթ․ Երևան քաղաքի «Դերժինսկու» անվան միջնակարգ դպրոցը՝ ոսկե մեդալով,
1979-1984թթ․Կոմիտասի անվան Երևանի պետական կոնսերվատորիայի երաժշտագիտության, արվեստի և մշակույթի բաժին

Մասնագիտություն
Երաժշտագետ և մանկավարժ

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դասախոս

Աշխատանքային գործունեությունը
1985-1991թթ. Ա․ Տեր- Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցում, որպես տեսական առարկաների ուսուցչուհի,
1991-1993թթ. Երևանի թիվ 13 երաժշտական դպրոցում , որպես տեսական առարկաների ուսուցչուհի,
1993-2007թթ․ Երևանի Ռ․ Մելիքյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում, որպես տեսական բաժնի մանկավարժ,
2007-2016թթ․ ՀՀ պետական ռեգիստրում, որպես անհատ ձեռներեց (Ա/Ձ) «Վարդանյան Ռենա» տուրիստական ձեռնարկատիրության տնօրեն, ՀՎՀՀ 21309172,
2016-ից ԵՊՀ –ի «Սերվիս» ամբիոնի դասախոս,
2018թ․ից «Սերվիսի» ամբիոնի հեռակա ասպիրանտ, թեկնածուական ատենախոսության թեման «Զանգվածային լրատվամիջոցների տեղեկատվության դերը ՀՀ զբոսաշրջային գրավչության ձևավորման մեջ»

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Առողջարանային գործունեության և կուրորտալոգիայի հիմունքներ, PR և գովազդ, սերվիսի հոգեբանություն, սերվիսի մարքետինգ, սերվիսի մշակույթ

Տպագրված հոդվածներ
Հինգ հրատարակված գիտական հոդված

Լեզուների իմացություն
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած, ունեմ երկու որդի

r.vardanyan@ysu.am

Р. Варданян , С. Суварян
Роль СМИ в формировании туристического имиджа страны
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 26-30
Символы Армении и роль СМИ в формировании образа страны
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 151-158
Ռ. Վարդանյան , Պ. Դավթյան, Տ. Դավթյան, Ա. Վարդանյան
ՀՀ լանդշաֆտային գոտիների միգրացիան կլիմայի գլոբալ փոփոխության համատեքստում
2021 | Հոդված/Article
«ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (1), էջ 13-16
Опыт некоторых стран в улучшении туристической привлекательности и роль СМИ в этом процессе (Որոշ երկրների փորձը տուրիստական գրավչության բարելավման մեջ և ԶԼՄ-ների դերը այդ գործընթացում)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 140-144
|
Մարդու առողջության և առողջապահական տուրիզմի զարգացման համար նպաստավոր տարածքների առանձնացման նոր մոտեցման կիրառում (Լոռու մարզի օրինակով)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 108-115
|
Узнаваемость туристической дестинации (Զբոսաշրջային դեստինացիայի ճանաչելիությունը)
2020 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 73-77
|
Роль и эволюция средств массовой информации в продвижении туристических направлений (Զանգվածային լրատվամիջոցների դերը և էվոլուցիան զբոսաշրջային ուղղությունների առաջհաղացման մեջ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 134-138 (ռուսերեն)
|
Инновации в сервисе (Ինովացիաները սերվիսում)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 50-54
|