Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Ռոման Գագիկի Խաչատրյան

Լաբորատորիայի վարիչ | Ռեգիոնալ երկրաբանության և օգտակար հանածոների հետախուզման ամբիոն
Կրթություն
1993 - 2003 թթ. թիվ 161 միջնակարգ դպրոց
2001 - 2002 թթ. ՀՊՏՀ-ի վարժարան
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ Երկրաբանության ֆակուլտետ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհրագրության և Երկրաբանության վերանվանված ֆակուլտետ
2009 թ-ից Երկրաֆիզիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Աշխատանքային գործունեություն
2008 - 2013 թթ. RMMI-Armenia ընկերության երկրաբան, զբաղվել է մետաղական հանքավայրերի որոնողահետախուզական աշխատանքներով
2013 - 2016 թթ. երկրաֆիզիկա ամբիոնի լաբորանտ
2016 թ-ից ռեգիոնալ երկրաբանության, պետրոլոգիայի և օգտակար հանածոների ամբիոնի լաբորանտ
Ատենախոսության թեման նվիրված է սողանքային երևույթների ուսումնասիրություններին:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Երկրաֆիզիկա, էկզոգեն վտանգավոր երկրաբանական երևույթներ, երկրամիկրոբիոլոգիա, երկրաէկոլոգիա:

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն