Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Սմբատ Ռուբիկի Դավթյան

Դասախոս | Քարտեզագրության և գեոմորֆոլոգիայի ամբիոն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1975 - 1980 թթ. Երևանի պետական համալսարան, աշխարհագրական ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
1981 - 1992 թթ. Ինժեներա-գեոդեզիական հետախուզումների և նկարահանումների հայկական պետական ինստիտուտ, ինժեներ, գլխավոր մասնագետ
1996 - 1998 թթ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն, գեոդեզիայի և քարտեզագրության վարչություն, առաջատար մասնագետ
1998 - 2010 թթ. ՀՀ կառավարության նառընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե, տեղեկատվական կենտրոն ստորաբաժանում, ղեկավար
2010 - 2010 թթ. «Հողշինմոնիթորինգ» ՊՈԱԿ, համակարգչային բաժին, գլխավոր մասնագետ
2010 թթ. առայսօր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարան, հողաշինարարության և հողային կադաստրի ամբիոն, դասախոս

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft Office (Word, Excel), AutoCAD

Լեզուներ
հայերեն – գերազանց, ռուսերեն - լավ, անգլերեն - վատ

Ստորգետնյա տարածությունների կադաստրային քարտեզագրման առանձնահատկությունները
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն,2015 #3, էջ 51-55
|