Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Geography and Geology
1933 - 1934 ուստարում ԵՊՀ-ում կազմավորվում է երկրաբանաաշխարհագրական ֆակուլտետը:
>
Տիգրան Արտավազդի Սարգսյան

Դոցենտ | Սերվիսի ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ (գերազանցության դիպլոմով)
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա (գերազանց առաջադիմությամբ)
2006 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության (2008-ից՝ Աշխարհագրության և երկրաբանության) ֆակուլտետի սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի հայցորդ («Երկրաբնապահպանություն» մասնագիտացմամբ)

Պաշտոնը
ԵՊՀ սերվիսի ամբիոնի դոցենտ

Գիտական աստիճանը (կոչումը)
Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու (2010թ., Երևան), դոցենտ (2014թ.)

Աշխատանքային գործունեությունը
2006 - 2007 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետ, Ատլասային քարտեզագրության գ/հ լաբորատորիա, ավագ լաբորանտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, «ՀՀ կայուն զարգացման ինտեգրալ-աշխարհագրական կանխատեսում», «Հայ բնակչության և մշակույթի ատլաս» գիտական թեմաների կրտսեր գիտաշխատող
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի դասախոս
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոնի ասիստենտ
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ
2013 - 2014 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Սերվիսի ամբիոնի ասիստենտ
2014թ.-ից ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ, Սերվիսի ամբիոնի դոցենտ
2014թ.-ից Կայուն զբոսաշրջության փորձագետ՝ «Աջակցություն ՀՀ-ում կառավարման համակարգի և ՀԿ սեկտորի միջև երկխոսությանը՝ հետ - Ռիո + 20 գործընթացի իրականացման համատեքստում» դրամաշնորհային ծրագրում (EU - GEF - UNDP)

Հասարակական ակտիվությունը
2005թ.- ից «Հանուն կայուն մարդկային զարգացման» ասոցիացիայի/UNEP ազգային կոմիտեի անդամ
2004 - 2006 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության ֆակուլտետւ Ուսանողական գիտական ընկերության (ՈւԳԸ) քարտուղար
2009թ.-ից ՀՀ Հանրային խորհրդի Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովի անդամ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Ռեգիոնալ քաղաքականություն և զարգացում, սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, կայուն մարդկային զարգացման հայեցակարգ, կրթություն հանուն կայուն զարգացման և էկոկրթություն, սերվիսի ոլորտի զարգացումը և տեղաբաշխումը՝ արդի հիմնախնդիրները, կայուն զբոսաշրջություն և էկոզբոսաշրջություն, հյուրանոցային և ռեստորանային մարքեթինգ, հյուրընկալության ինդուստրիայի կազմակերպում, գեոէկոլոգիա, բնապահպանություն և մարդ - բնություն փոխհարաբերություններ:

Ատենախոսության թեման (թեկնածուական)
«ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի համատեքստում» (Երևան, 2010թ., ՀՀ ԲՈՀ-ի ԵՊՀ Երկրագիտություն մասնագիտական խորհուրդ 005)

Դասավանդվող առարկաները
 • Էկոլոգիական զբոսաշրջության կազմակերպման տեխնիկան և տեխնոլոգիաները
 • Սերվիսի արդի հիմնախնդիրները
 • Հյուրընկալության ինդուստրիայի կազմակերպման հիմունքներ
 • Սերվիսի աշխարհագրություն
 • Հյուրանոցային և ռեստորանային մարքեթինգ
 • Ռեկրեացիոն ծառայությունների կազմակերպում

  Մասնակցությունը գիտաժողովներին, սեմինարներին, գիտակրթական նախագծերին
 • ներհանրապետական գիտաժողով
  2006թ. «Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան». Հայկական աշխարհագրական ընկերության հիմնադրման 70 - ամյակին նվիրված գիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
  2007թ. Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Գյումրի
  2008թ. «Հայաստանի որոշ առաջնահերթ բնապահպանական հիմնախնդիրները ընդունված միջազգային պարտավորությունների համատեքստում», գիտակիրառական կոն¬ֆերանս, Երևան
  2009 թ. «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը» (Լ.Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55 - ամյակին նվիրված գիտաժողով, ԵՊՀ , Երևան
  2013 «Լեռնային տարածաշրջանները (գերհամակարգերը) որպես բնակության էքստրեմալ միջավայր (միջբուհական գիտագործնական նստաշրջան)», Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, Երևան
  2013 Երիտասարդ գիտնականների ձեռքբերումներն ու հեռանկարները (Երիտասարդ գիտնականների II համաժողով), Աղվերան, ՀՀ

 • միջազգային գիտաժողով
  2008թ. «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում» միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ, Երևան
  2012թ. «Գիտություններ Երկրի մասին. տարածքների կայուն զարգացումը: Տեսու¬թ¬յունը և պրակտիկան»: Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, ք.Չեբոկսարի, ՌԴ
  2013թ. «Լոմոնոսով-2013» միջազգային գիտաժողով, Մոսկվայի պետական համալսարանի Սևաստոպոլի մասնաճյուղ, ք.Սևաստոպոլ
  2014թ. «Կուրորտային-ռեկրեացիոն համալիրը ռեգիոնալ զարգացման համակարգում. նորարարական մոտեցումներ» ( II Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, գ. Նեբուգ, Կրասնոդարի երկրամաս, ՌԴ
  2014թ. «Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները» (III Միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս՝ ուսանողների, ասպիրանտների և երիտասարդ գիտնականների դպրոց-սեմինարի տարրերով), ք. Տոմսկ, ՌԴ

 • միջազգային սեմինար
  2007թ. «Պարենային անկախության համաշխարհային ֆորում». Սելինգե, Մալի
  2007թ. Միջազգային առևտրային տեղեկատվության և համագործակցության գործակալության (AITIC) տարածաշրջանային սեմինար, Թբիլիսի, Վրաստան
  2007թ. «Երիտասարդություն և շրջակա միջավայր. Եվրոպա» («Youth and Environment Europe») տարեկան հանդիպում. Պրագա, Չեխիա
  2008թ. Կենսաբազմազանության պահպանությանը նվիրված միջազգային երիտասարդական կոնֆերանս, Բոնն, Գերմանիա
  2008թ. «Երկրի Հրովարտակի» միջազգային կոնֆերանս. Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ
  2009թ. «Եվրամիության Արևելյան գործընկերության նախաձեռնությունը և ռեգիոնալ անվտանգությունը Հարավային Կովկասում” միջազգային կոնֆերանս. Թբիլիսի, Վրաստան
  2011թ. «Կանաչ տնտեսությունը և քաղաքացիական հասարակությունը» միջազգային սեմինար. Միջազգային հարաբերությունների կենտրոն, Վարշավա, Լեհաստան
  2013թ. TEMPUS - SuToMa (Sustainable Tourism Management - Տուրիզմի կայուն կառավարում) նախագծի հանդիպում. Թբիլիսի, Վրաստան
  2013թ. TEMPUS - SuToMa (Sustainable Tourism Management - Տուրիզմի կայուն կառավարում) նախագծի աշխատանքային խմբերի ղեկավարների հանդիպում. Վիլհելմսհաֆեն, Գերմանիա
  2013թ. TEMPUS - SuToMa (Sustainable Tourism Management - Տուրիզմի կայուն կառավարում) նախագծի հանդիպում. Ռիգա, Լատվիա

 • միջազգային նախագծեր
  2012թ. «Բնակության միջավայրը V4 երկրներում և Հա¬յաստանում» , Միջազգային վիշեգրադյան հիմնադրամի (IVF) հետազոտական ծրագիր, հայաս-տանյան կողմի համակարգող, http://www.heas.mtafki.hu/project.html
  2012 - 2015 թթ. «SuToMa-Զբոսաշրջության կայուն կառավարման ոլորտում բակալավրի և մագիստրոսի միջազ¬ային նոր կրթական ծրագրերի մշակում», Եվրոմիության TEMPUS ծրագիր, www.sutoma.eu

 • Մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ և փոխանակման ծրագրեր
  2008թ. Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման 16-րդ ինտենսիվ միջազգային վերապատրաստման ծրագիր. Կանդի, Շրի Լանկա
  2008թ. «Տուրիզմը որպես առարկա դասավանդողների փոխանակում». մասնագիտական վերապատրաստման ծրագիր (USAID-ի Community Connections նախագծի շրջանակներում). Բոստոն, ԱՄՆ
  2011թ. Կենտրոնաեվրոպական համալսարան, մասնագիտական և մեթոդական վերապատրաստման դասընթաց . Բուդապեշտ, Հունգարիա
  2011թ. «Teaching for Quality Learning» մասնագիտական զարգացման դասընթաց` կազմակերպված ԵՊՀ-ի և Էսսեքսի համալսարանի (Անգ¬լիա) գործընկերության շրջանակներում, Երևան, ԵՊՀ
  2014թ. Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծրագրի (DAAD) կրթաթոշակ՝ գիտահետազոտական այցելությունների համար («Կայունությունը զբոսաշրջության մեջ՝ սկզբունքներ, պրակտիկա, հեռանկարներ»). Յադեի Համալսարան, Վիլհելմսհաֆեն, Գերմանիա

  Պարգևներ
  Առաջին կարգի պատվոգիր Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. Պետհամալսարանի Սևաստոպոլի մասնաճյուղի «Լոմոնոսով-2013» միջազգային գիտաժողովի շրջանակներում ներկայացված լավագույն զեկույցի համար («Աշխարհագրություն» սեկցիա)

  Լեզուների իմացություն
  Հայերեն (մայրենի), անգլերեն (ազատ), ռուսերեն (ազատ)

  Ընտանեկան կարգավիճակը
  Ամուսնացած, ունի մեկ զավակ

  tigran.sargsyan@ysu.am

 • Տ. Սարգսյան , Ս. Քելյան
  Էթնոզբոսաշրջության էությունը, զարգացման նախադրյալները և հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
  2021 | Հոդված/Article
  «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր. Երկրաբանություն և աշխարհագրություն», 2021, թիվ 55 (2), էջ 144-150
  Զբոսաշրջության համաչափ տարածքային զարգացման քաղաքականության էությունը և անհրաժեշտությունը (ՀՀ օրինակով)
  2020 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 211-219
  |
  Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում
  2018 | Հոդված/Article
  ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70
  |
  Քաղաքային միջավայրի կայուն զարգացման գիտագործնական որոշ հարցերի շուրջ
  2017 | Հոդված/Article
  ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, 195-199 էջ
  |
  «Կրթություն հանուն կայուն զարգացման» 2005-2015 ՄԱԿ-ի տասնամյակը և Հայաստանը
  2015 | Հոդված/Article
  Լեռնային տարածաշրջանները (գեոհամակարգերը) որպես բնակության էքստրեմալ միջավայր (միջբուհական գիտագործնական նստաշրջանի նյութեր), Երևան, 2013, էջ 129-140
  The problems of sustainable human development in the context of post-communist transformations: case study of the Republic of Armenia
  2014 | Հոդված/Article
  The Social Transformation of the Cities and Regions in the Post-Communist Countries (edited by Cezary Madry), Poznan, Poland, 2014, pp. 243-247
  О некоторых теоретических вопросах географии гостиничной индустрии
  2014 | Հոդված/Article
  “Современные проблемы географии и геологии” (сборник материалы III международ-ной научно-практической конференции с элементами школы-семинара для студентов, аспирантов и молодых ученых). Томск, 2014, ст. 237-240
  Экотуризм как фактор устойчивого регионального развития
  2014 | Հոդված/Article
  “Курортно-рекреационный комп¬лекс в системе регионального раз¬ви¬тия: инновационные подходы” (сбор¬ник материалов II Между¬на¬родной научно-практической кон¬фе¬ренции), Краснодар, 2014, ст. 243-246 old.kubsu.ru/University/geoconferens.pdf
  О некоторых методах географических исследований сферы обслуживания
  2014 | Հոդված/Article
  “Геополитика и экогеодинамика ре¬гионов” (научный журнал). Симферополь, 2014, том 10, выпуск 2, ст. 215-218 geopolitika.crimea.edu/arhiv/2014/tom10-v-2/040sargs.pdf
  Կայուն զարգացման տեսությունն ու պրակտիկան. համաշխարհային գործընթացը և Հայաստանը
  2013 | Հոդված/Article
  Երևան, 2013, 176 էջ
  Residential environmental conditions in housing estates in Yerevan
  2013 | Հոդված/Article
  “Hungarian Geographical Bulletin”, Budapest, Hungary, 2013, Vol.62., №1, pp. 121-130 www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/HunGeoBull2013/HunGeoBull_2013_1_121-130.pdf
  Աշխարհագրության գիտագործնական ներուժը՝ ի նպաստ կայուն ռեգիոնալ զարգացման
  2013 | Հոդված/Article
  Երիտասարդ գիտնականների ձեռքբերումներն ու հեռանկարները (Երիտասարդ գիտնականների II համաժողովի նյութեր), Երևան, 2013, էջ 150-158
  Экологическая безопасность как фактор устойчивого региона и мира
  2013 | Հոդված/Article
  Լ.Վալեսյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
  Саргсян Т.А , Гаспарян М. Ж.
  О некоторых вопросах устойчивого развития туризма на примере горных районов Республики Армения
  2012 | Հոդված/Article
  «Науки о Земле: устойчивое развитие территорий: теория и практика» (сборник материалов международной научно-практической конференции). Чебоксары, 2012, ст. 343-357
  Սերվիսի աշխարհագրություն. բովանդակությունը, տեղը գիտությունների համակարգում
  2012 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», №1-2, Ե., 2012, էջ 80-83
  Экологическая безопасность как одна из важнейших основ устойчивого региона и мира
  2011 | Հոդված/Article
  «Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը» (Լ.Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2011, էջ 266-273
  Սարգսյան Տ. Ա. , Գասպարյան Մ. Ժ.
  Զբոսաշրջության բնապահպանական ասպեկտները
  2011 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», №3-4, Երևան, 2011. էջ 118-124
  Գեոէկոլոգիական կանխատեսման հիմնական հարցերի շուրջ
  2010 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2010, N 3-4, 5 էջ
  Զբոսաշրջությունը և կայուն զարգացումը. վերլուծություն Գեղարքունիքի մարզի օրինակով
  2008 | Գիրք/Book
  Գավառի պետհամալսարանի 10-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2008, 5 էջ
  Ռեգիոնալ էկոլոգիական վերլուծություն. էությունը, նշանակությունը (ՀՀ օրինակով)
  2008 | Հոդված/Article
  Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նյութերի ժողովածու (Գյումրի, ԳՊՄԻ,10-11 դեկտեմբերի, 2007թ.) Գյումրի, 2008, 3 էջ
  ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականության արդի վիճակն ու խնդիրները. աշխարհագրության գիտագործնական ներուժը
  2008 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2008, N 3-4, 2 էջ
  Основные антропогенные экологические конфликты в бассейне озера Севан
  2008 | Հոդված/Article
  Հայաստանի որոշ առաջնահերթ բնապահպանական հիմնախնդիրները ընդունված միջազգային պարտավորությունների համատեքստում, գիտակիրառական կոնֆերանսի նյութեր, Երևան, 2008, 13 էջ
  Կ.Դանիելյան , Լ.Վալեսյան
  The Analysis of The Level of Integration of Principles of Sustainable Development In The Major Strategic Documents of RoA
  2008 | Թեզիս/Thesis
  ԵՊՀ, Համաշխարհային բանկ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր: Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում. միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբերի, 2008, Երևան, 1 էջ
  Էկոլոգիական երկրագրությունը ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականության համատեքստում
  2007 | Հոդված/Article
  «Գիտություն և տեխնիկա», Երևան, 2007, N 11, 5 էջ
  ՀՀ ռեգիոնալ էկոլոգիական քաղաքականության հիմնական հարցերի շուրջ
  2007 | Հոդված/Article
  «Գիտություն և տեխնիկա», Երևան, 2007, N 7, 5 էջ
  ՀՀ և ԼՂՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրների տարածքային (ռեգիոնալ) կառուցվածքի վերլուծությունը կայուն զարգացման հայեցակարգի համատեքստում
  2007 | Հոդված/Article
  «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 2007, N 1-2, 6 էջ
  Geo Yerevan. Assessment Of The Local Environmental Conditions. 2004-2006 (Summary)
  2007 | Գիրք/Book
  Երևան, 2007, 31 էջ
  Տուրիզմի զարգացման նախադրյալները, հիմնախնդիրները և հեռանկարները Վայոց Ձորի մարզում
  2006 | Հոդված/Article
  «Գիտություն և տեխնիկա», Երևան, 2006, N 2, 7 էջ
  Լեռները որպես Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման գործոն
  2006 | Հոդված/Article
  «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա. Հայաստան», Երևան, 2006, N 1-2, 4 էջ
  Состояние окружающей среды г.Еревана: доклад за 2004-2005 гг.
  2006 | Հոդված/Article
  Երևան, 2006, 108 էջ,(զեկույցի պատասխանատու խմբագիր, համահեղինակ), ընդամենը`25 համահեղինակ
  Կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրները և հեռանկարները
  2006 | Գիրք/Book
  Երևան, 2006, 72 էջ
  Կայուն զարգացման գործընթացը տեղական մակարդակում` միջազգային փորձը, հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները
  2006 | Գիրք/Book
  Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2006, 70 էջ
  Տնտեսաաշխարհագրական դիրք. գնահատումը, մեթոդները, հիմնախնդիրները
  2006 | Հոդված/Article
  Աշխարհագրական գիտությունը Հայաստանում. ներկան և ապագան, Երևան, 2006, 8 էջ
  Տուրիստական ենթակառուցվածքը Հայաստանում
  2005 | Հոդված/Article
  «Գիտություն և տեխնիկա», Երևան, 2005, N 10, 7 էջ