Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945)
2021 | Գիրք/Book
ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.
Էդիկ Մինասյան , Արտավազդ Դարբինյան
Երևանի բուհերի մասնակցությունը Արցախյան առաջին պատերազմին (1991-1994թթ.)
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, թիվ 1, 2021, էջ 84-89
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան: Ծննդյան 65-ամյակի առթիվ
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, թիվ 2, 2021, էջ 258
Համահայկական հիմնադրամների, հասարակական ու բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումները՝ Արցախի հանրապետության տնտեսության մեջ և այդ ոլորտի զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին ու 21-րդ դարասկզբին
2021 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (25), 2021, էջ 27-40
ՀՅԴ Ցուցական մարմնի գործունեությունը Վիտոշի աղետին հաջորդած ամիսներին (1905 թ. մարտ – հուլիսի կեսեր)
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, Ե., 2021, N 1, էջ 56-73
Արա Գյուլերի աշխարհայացքը՝ լուսանկարչական խցիկի միջից
2021 | Հոդված/Article
«Ջահան բինիյե Արա Գյուլեր ազ դարունե դուրբինե աքքասի», «ՓԵՅՄԱՆ», Ֆալսնամեյե ֆարհանգի, «ՊԱՅՄԱՆ» մշակութային եռամսյա, Թեհրանի Գրողների Միություն, Թեհրան, 2021, թ․ 95, /պարսկ./, էջ 197-214
«Նոր Ջուղայի ամենափրկիչ վանքի «ահեղ դատաստան» տեսարանը և դրա զուգահեռները հայ և համաշխարհային արվեստում
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Մատենադարանի» հանդես, հ. 31, 2021, էջ 197-210
Киликийская миниатюра и традиции византийского искусства XI века: образец или импульс к творчеству
2021 | Հոդված/Article
Искусство византийского мира. Индивидуальность в художественном творчестве. Сборник статей в честь Ольги Сигизмундовны Поповой. Москва, Государственный Институт искусствознания, 2021, c.248-273 с илл. 668 с., илл
Lyuba Kirakosyan , Hamlet Petrosyan, Vardges Safaryan, Inesa Karapetyan, Ruben Vardanyan, Tatiana Vardanesova, Armine Gabrielyan
Pithos Burials of Tirganakert of Artsakh
2021 | Հոդված/Article
Archaeology of Armenia in regional context II, International Conference dedicated to the 60th Anniversary of the Institute of Archaeology and Ethnography,Yerevan, 2021, pp. 293-304
Белорусская диаспора в Армении и Армянская диаспора в Беларусии. Этническая индентичность и межкультурные взаимоотношеня в современных условиях
2021 | Գիրք/Book
Издательство Инститыта Археологии и Этнографии НАН РА, Ереван–Минск 2021, c. 7-12, c.18-18: ISBN 978-9939-886-18-3