Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշխատակիցներ
Հռիփսիմե Էդուարդի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Սաթենիկ Վլադիմիրի Վարդանյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Դավիթ Գեղամի Ղազարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, ասիստենտ
Լիլիթ Սուրենի Պիպոյան
Ճարտարապետության թեկնածու, ասիստենտ
Իվեթ Նորայրի Թաջարյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս
Սաթենիկ Լևոնի Չուգասզյան
Արվեստագիտության թեկնածու, դասախոս