Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արամ Հրաչիկի Սիմոնյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ | Հայոց պատմության ամբիոն
Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ

Կրթությունը
1977 - 1981 թթ. Մոսկվայի ԽՍՀՄ ԳԱ ԽՍՀՄ պատմության ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1972 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ
1961 - 1972 թթ. միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային փորձը
2008 թ-ի հուլիսի 10-ից ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն
2006 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ
2006 թ-ի մայիսից ԵՊՀ ռեկտոր
2000 - 2006 թթ. ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
2005 թ-ին ստացել է պրոֆեսորի գիտական կոչում
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ ուսումնական վարչության պետ
1986 - 2000 թթ. ԵՊՀ ԽՍՀՄ պատմության ամբիոնի ասիստենտ, Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ
2000 թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն
1993 - 1995 թթ. ԵՊՀ գիտքարտուղար
1983 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն
1981 - 1983 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ` կրտսեր գիտաշխատող, այնուհետև` գիտաշխատող

Գիտական գործունեությունը
Հեղինակ է ութ տասնյակ գիտական աշխատանքների, որոնցից երեքը մենագրություններ են: Գիտական հետազոտությունները վերաբերում են հայ ժողովրդի 19-րդ դարի երկրորդ կեսի և 20-րդ դարասկզբի պատմության հիմնահարցերին` մասնավորապես պատմական վիճակագրությանը, արդյունաբերական կապիտալի, ինչպես նաև Արցախի և Զանգեզուրի 1917-1921 թթ. պատմության խնդիրներին: Նրա ղեկավարությամբ պաշտպանվել է վեց թեկնածուական ատենախոսություն: Մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների: Բազմիցս հրավիրվել է Իտալիայի, Բելգիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Իսպանիայի, ԱՄՆ-ի և աշխարհի մի շարք այլ երկրների գիտակրթական կենտրոններ,որտեղ զբաղվել է գիտակրթական գործունեությամբ:

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կուսակցական պատկանելիությունը
Հայաստանի հանրապետական կուսակցության անդամ

Պետական պարգեւները և կոչումներ
2016 թ., «Վաչագան Բարեպաշտ» մեդալ
2014 թ., ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ
2009 թ., Մովսես խորենացի մեդալ

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է, ունի երկու դուստր

Анализ краниологических материалов эпохи железа из коллективных погребений Севанского бассейна (Армения)
2017 | Թեզիս/Thesis
VII АЛЕКСЕЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ памяти В.П. Алексеева и Т.И. Алексеевой. 2017, стр. 38
|
Первая биоархеологическая коллекция из Мецамора
2015 | Հոդված/Article
Մեծամոր. Կեսդարյա պեղումների տարեգրություն, Մեծամոր հնավայրի պեղումների 50 և արգելոց-թանգարանի ստեղծման 45-ամյակներին նվիրված միջազգային գիտաժողով, 2015, 131-140 էջ
|
Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմագրության գնահատման հայեցակարգային հիմքերը
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2014, թիվ 3, էջ 11 – 19
Проблемы модернизации университетского образования в условиях мирового финансового кризиса
2013 | Հոդված/Article
Вестник Волгоградского государственного университета № 2, 2013 г., Мировой опыт университетского образования. Приложение к серии 6, Университетское образование, 46 с.
Հայագիտության հիմնահարցերը և դրանց լուծման ուղիները, Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով
2013 | Հոդված/Article
«Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», լիագումար նիստերի զեկուցումներ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2013 թ., էջ 92-99
Armenian medievial sources the history of Turkmen states of Ak-goyunly and Kara-goyunly. -Manuscripts are the first source for studying the national heritage
2013 | Հոդված/Article
Abstracts of reports of the international Scienific Conference March 13-14, Ashgabat, 2013, p. 178-179
A. Markarov , A.Simonyan , A.Grigoryan, Yu Vardanyan, M.Yeghyan
YSU Partnership with enterprises: experience, problems and perspectives
2013 | Հոդված/Article
Proceedings of University/Industry Cooperation - Accelerating Innovation Scientific-educational conference Dedicated to 80th anniversary of SEUA May 15 2013 Yerevan, Synipsys Armenia YSU-SEUA Alumni Association pp. 62 - 65
Հայոց պատմություն (բուհական դասագիրք)
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ. 874 էջ
Նիկողայոս Ադոնց, Երկեր (Ե), (Զ)
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ, 664 էջ
Նիկողայոս Ադոնց, Խմբագրական աշխատանք
2012 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ. 540 էջ
Major Dimensions of Regional Development in the South Caucasus and Russian-Armenian Relations over the post-soviet period
2011 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», Երևան, 3-4, 2011
Сетевое взаимодействие вузов СНГ в подготовке кадров для инновационной экономики
2011 | Հոդված/Article
Материалы международной конференции, 20-21 января 2011 года, г. Москва, стр. 71-77
Երևանի պետական համալսարան տարեգրություն
2011 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ., 438 էջ
Арцах-Карабах. Библиография на русском языке 1988-2010 гг.
2011 | Գիրք/Book
изд. ЕГУ, Ереван, 2011, 400 с.
Համալսարանականները Արցախյան պատերազմում
2011 | Գիրք/Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2011, 20 էջ
Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում
2011 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2011 թ., 256 էջ, ևս 14 էջ՝ ներդիր
|
Հարափոփոխ աշխարhը և ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգի զարգացման հեռանկարները
2010 | Հոդված/Article
Համալսարանական կրթությունը 21-րդ դարում, ԵՊՀ 90 ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2010 թ., էջ 5-13
Հայոց Ցեղասպանությունը և Հենրի Մորգենթաուն
2010 | Հոդված/Article
Միջազգային հարաբերություններ հայկական աշխարհ,Երևան, թիվ 1, 2010 թ., էջ 16-21
Приоритеты развития классического университета в условиях модернизации образования
2010 | Թեզիս/Thesis
Материалы международной научно-практической конференции. Г. Волгоград, 21 мая, 2010, Стр. 17-24
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշները (2005-2010)
2010 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, 96 էջ
Տարեգիրք Բ
2010 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, Պատմագիտական հանդես ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2010 թ., 378 էջ
Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, հումանիտար հոսք
2010 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 352 էջ
Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Բարխուդարյան Վ.
Հայոց պատմություն, դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի համար, բնագիտական հոսք
2010 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, Երևան, 2010, 240 էջ
Երևանի պետական համալսարանի տարեգրություն
2009 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 438 էջ
Երևանի պետական համալսարանի պատմության 90-ամյա ֆակուլտետը
2009 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, Երևան, Բավիղ, 2009 թ., 495 էջ
Ուսանողական հարցումները` որպես կրթության որակի վերահսկման միջոց: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009, էջ 98-102
Համալսարանի` իբրև համազգային կառույցի առաքելությունը
2009 | Հոդված/Article
Գիտության աշխարհում, թիվ. 4, 2009 թ., էջ 24-31
О состоянии и перспективах развития Ереванского государственного университета
2009 | Հոդված/Article
Об образовании, Евразийское пространство, изд. -во МГУ, Москва, 2009, с. 337-342
Перспективы развития трансформации и развития системы высшего образования на постсоветском пространстве
2009 | Թեզիս/Thesis
Наука и образование эпохи нового восрождения в мировой научно-образовательной системе. Материалы международной научной конференции 9-11 сентября 2009 года. Ашхабад 2009, стр. 73-77
Երևանի պետական համալսարան, «Կենսագրական հանրագիտորան»
2009 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009 թ., 577 էջ
Տասը հարց, տասը պատասխան
2009 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, ԵՊՀ հրատ, Երևան, 2009 թ., 46 էջ
“Армянский вопрос” Геноцид армян
2009 | Գիրք/Book
изд. -во ЕГУ, Ереван, 2009, 280 с.
Երևանի պետական համալսարանի գործունեության գնահատման առանցքային ցուցանիշներ (2003-2009)
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009 թ., 104 էջ
Իրազեկ դասախոսական կազմը` որպես կրթության որակի ներքին երաշխիք: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2009 թ., էջ 70-74
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Որակի բարելավման փորձը, մարտահրավերները և հեռանկարները Հայաստանի բարձրագույն կրթության համար, միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2009, էջ 7-25
Որակի ներքին ապահովման համակարգի կառուցումը ԵՊՀ-ում: Որակի ներքին ապահովում. փորձ, խնդիրներ և միտումներ
2009 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Տեղեկատվության տարածման աշխատաժողովի նյութերի ժողովածու: 23-24 սեպտեմբերի 2008 թ., Երևան, 2009, էջ 17-22
Սիմոնյան Ա. , Մելքոնյան Ա. , Ավետիսյան Հ., Բարխուդարյան Վ., Հարությունյան Գ.
Հայոց պատմություն, ընդհանուր բնագիտամաթեմատիկական հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ., 239 էջ
Հայոց պատմություն, հումանիտար հոսք, 10-րդ դասարան
2009 | Գիրք/Book
«Զանգակ-97» հրատ, Երևան, 2009 թ. 254 էջ
Туркменчай-1828: Историческая перспектива независимости
2008 | Հոդված/Article
Родина, рос. журнал, ном 2., 2008, с. 9-13
ECTS-ի ներդրման ԵՊՀ փորձը: Անցումը կրեդիտային համակարգին ՀՀ բուհերում. ներկա իրավիճակ, զարգացումներ, մար-տահրավերներ
2008 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եզրափակիչ խորհրդաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 16-17 սեպտեմբերի, 2008, էջ 45-51
Գարեգին Նժդեհի զորավարական արվեստը
2007 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ-15 ամյակ, հանրապետական գիտաժողով, 26 հունվար, Երևան, 2007 թ., էջ 11-16
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն, անցյալը, ներկան և ապագան միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
2007 | Գիրք/Book
Խմբագրական աշխատանք, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2007 թ., 586 էջ
Արցախը և Զանգեզուրը 1919 թ. ամռանը (դրվագներ հակաադրբեջանական գոյամարտից)
2006 | Հոդված/Article
«Պատմություն և կրթություն» (մանկավարժական միտք), թիվ 3-4, 2006 թ., էջ 62-68
Զանգեզուրի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1920 թ. սկզբին
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1(118), Ե., 2006 թ., էջ 23-31
Զանգեզուրի տնտեսական և քաղաքական դրությունը 1920 թ. սկզբին
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 23-30
|
Զորավար Անդրանիկի մուտքը Զանգեզուր: Գավառի ինքնապաշտպանական ներուժի ամրապնդումը
2005 | Հոդված/Article
«Իրան – Նամէ» ամսագիր, թիվ 2 (40), 2005 թ., էջ 18-21
Գարեգին Նժդեհի Շուռնուխյան ռազմական գործողությունը և նրա արձագանքները
2005 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի ար-խիվների, թիվ 2, 2005 թ., էջ 198-204
Գարեգին Նժդեհի Գողթանի արշավանքը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, 2005 թ., էջ 17-30
Զորավար Անդրանիկի ղեկավարությամբ Սիսիանում մղված կռիվներն ընդեմ թուրքերի և ադրբեջանցիների (1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2, 2005 թ., էջ 27-36
Գեներալ Շաթելվորտի երկրորդ այցելությունը Գորիս և Զանգեզուրը որպես Հայաստանի անբաժան տարածք լինելու փաստացի ճանաչումը անգլիացիների կողմից
2005 | Հոդված/Article
«Պատմություն և կրթություն» հանդես, թիվ 1, 2005 թ., էջ 96-105
Անդրանիկի հետ Զանգեզուր եկած գաղթականության փրկության ուղղությամբ ձեռնարկած միջոցառումները (1918 թ. օգոստոս – 1919 թ. մարտ)
2005 | Հոդված/Article
«Հայոց մեծ եղեռն 90» հոդվածների ժողովածու, Ե., Երևանի համալսարան հրատ., 2005 թ., էջ 432-452
Զանգեզուրյան ազատամարտը 1918-1921 թթ.
2005 | Հոդված/Article
«Ազգային ժողով» հանդես, թիվ 5, 2005 թ., էջ 55-58
Գեղի ձորի ռազմական գործողությունը և նրա արձագանքները
2005 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի, Ե., 2005 թ., էջ 117-135
Զանգեզուրը հայ-ադրբեջանական դիվանագիտական պայքարի խաչմերուկում (1919 թ. նոյեմբեր - դեկտեմբեր)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Հայաստանի արխիվների», թիվ 1 (105), 2005 թ., էջ 164-171
Արցախահայերի տագնապները Զանգեզուրից զորավար Անդրանիկի հեռանալու կապակցությամբ
2005 | Հոդված/Article
«Գիտելիք» հանդես, թիվ 20, 2005 թ., էջ 8-17
Զանգեզուրի գյուղացիության անցյալից
2005 | Հոդված/Article
«Գիտելիք» հանդես, թիվ 19, 2005 թ., էջ 7-14
Զանգեզուրի ինքնապաշտպանական կռիվները անգլիացիների կողմից Ադրբեջանի ռազմակալման առաջին շրջանում (1918 նոյեմբեր-դեկտեմբեր)
2005 | Հոդված/Article
«Իրան–Նամէ», հատոր 39, 2005 թ., էջ 3-7
An Episode from the History of the Armenian – Azerbaijani Confrontation (January – February 1919)
2005 | Հոդված/Article
Iran and the Caucasus, Volume 9, Issue 1, 2005, Brill Leiden, Boston, Aca-demic Publishers, pp. 145-158
Զանգեզուրում զորավար Անդրանիկի օրենսդրական գործունեության պատմությունից (համառոտ ակնարկ)
2005 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, թիվ 1, 2005 թ., էջ 6-9
Ազատագրական կռվի Նժդեհյան մարտավարության առաջին կիրարկումը Զանգեզուրում: Օխչիձորի ռազմական գործողությունը
2005 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1-2, 2005 թ., էջ 148-151
Զանգեզուրից Արցախին օգնության գնացող հայկական ռազմուժերի արշավանքի խափանումը անգլիացիների կողմից (1918 թ. նոյեմբեր)
2005 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1-2, 2005 թ., էջ 42-46
Արցախն ու Զանգեզուրը նվաճելու անգլո-ադրբեջանական գործողությունները 1919 թ. գարնանը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 1, 2005 թ., էջ 39-48
Գարեգին Նժդեհի` Գողթանի արշավանքը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 17-30
|
Անդրանիկի ղեկավարությամբ Սիսիանում մղված կռիվներն ընդդեմ թուրքերի և ադրբեջանցիների (1918 թ. օգոստոս-սեպտեմբեր)
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (116), Երևան 2005թ., էջ 27-36
|
Արցախն ու Զանգեզուրը նվաճելու անգլո-ադրբեջանական գործողությունները 1919 թ. գարնանը
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (115), Երևան 2005թ., էջ 39-48
|
Զանգեզուրը 1917 թ. քաղաքական զարգացումներում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 14-21
|
Օսմանյան զորքերի ներխուժումն Անդրկովկաս և Կովկասյան թուրքերի կողմից Զանգեզուրը զավթելու ուղղված առաջին գործողությունները
2004 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 5-6, 2004 թ., էջ 27-31
Ռուսաստանի անվտանգության քաղաքականությունը արդի փուլում. նոր միտումներ անդրկովկասյան ռազմավարության համադրույթում. - 21-րդ դար
2004 | Հոդված/Article
«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, թիվ 4, 2004 թ., էջ 62-82
Զանգեզուրը 1917 թ. քաղաքական զարգացումներում
2004 | Հոդված/Article
Գարեգին Նժդեհի գործունեությունը Կապարգողթում մարտական գործողությունների նախապատրաստման ուղղությամբ
2004 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ», թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 125-132
Զանգեզուրը 1918 թ. առաջին կեսին` մինչև թուրք զավթիչների ներխուժումն Անդրկովկաս
2004 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, հ. 5, Ե., 2004 թ., էջ 146-154
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման «երկրորդ ալիքը». հիմնախնդիրներ և հեռանկարներ
2004 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, միջբուհական ժողովածու, հ. 5, Ե., 2004 թ., էջ 155-74
Զանգեզուրի անցյալից (պատմաաշխարհագրական համառոտ ուրվագիծ)
2004 | Հոդված/Article
«Գիտելիք» հանդես, թիվ 17, 2004 թ., էջ 1-13
1919 թ. Նոյեմբերյան կռիվները Գորիսի շրջանում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 2 (113), 2004 թ., էջ 19-32
Բոլոնիայի հռչակագիրը և մեր բարձրագույն կրթության խնդիրները
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Համալսարանական» թիվ 3, 2004 թ., էջ 2-7
Դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական գործընթացի կառավարման կատարելագործման միջոց
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ., էջ 72-77
Ժամանակակից հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթության հիմնախնդիրները
2004 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, «Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» թիվ 3-4, 2004 թ. , էջ 19-20
1919 թ. նոյեմբերյան կռիվները Գորիսի շրջանում
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004թ., էջ 19-32
|
Россия и Закавказье: новые тенденции в сфере безопасности
2004 | Հոդված/Article
Новая Евразия: Россия и страны ближнего зарубежья, N16, 2004
Ռուսական վիճակագրական հրատարակված աղբյուրները հայերի և Հայաստանի մասին
2003 | Թեզիս/Thesis
«Հայագիտության արդի վիճակը և նրա զարգացման հեռանկարները» Հայագիտական Միջազգային համաժողով, 2003 թ. 15-20 Զեկուցումների դրույթներ, Ե., 2003 թ., էջ 75-76
Գ. Նժդեհը Զանգեզուրի հերոսամարտի առաջնորդ
2001 | Հոդված/Article
«Գարեգին Նժդեհ 115» գիտաժողովի նյութեր, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Ե., 2001 թ., էջ 25-38
Զանգեզուրի գոյամարտի հանրագումարը և դասերը
2000 | Հոդված/Article
«Հայկական բանակ» ռազմագիտական հանդես, թիվ 3 (25), 2000 թ., էջ 73-82
Հայաստանի խորհրդայնացումը և Զանգեզուրի ապստամբների դիրքորոշումը
2000 | Հոդված/Article
«Տաթև» ամսագիր, թիվ 5, 1999 թ., էջ 72-74, թիվ 6, 2000 թ., էջ 22-24
Խուրշուդյան Լ. Ա., Սիմոնյան Ա. Հ.
Հայոց պատմության ծրագիր
2000 | Գիրք/Book
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Ե., Երևանի համալսարանի հրատ., 2000 թ.
Զանգեզուրի գոյամարտը 1920 -1921 թթ.
2000 | Գիրք/Book
Ե., Երևանի համալսարան հրատ. 2000 թ., 672 էջ
1921 թ. Փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, 1999 թ., էջ 17-28
1921 թ. փետրվարյան ապստամբության հաղթանակի ու պարտության արձագանքները Զանգեզուրում
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 17-28
|
Սյունիքի ինքնավարության ազդարարումը և ներքին կյանքի պետաիրավա-կան կանոնավորման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները (1920 թ. դեկտ.)
1998 | Հոդված/Article
«Իրավագիտության հարցեր» ամսագիր, թիվ 2, 1998 թ., էջ 39-47
Խորհրդային Հայաստանի և Լեռնահայաստանի կառավարությունների ներկայացուցիչների Սիսիանի բանակցությունները (1921 թ. մայիս)
1998 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, թիվ 2, 1998 թ., էջ 69-79
Պարսկաստան անցած հայ փախստականների վիճակը Զանգեզուրի խորհրդայնացմանը հաջորդած առաջին ամիսներին (1921 թ. հուլիս – նոյեմբեր)
1998 | Հոդված/Article
«Իրան–Նամէ» ամսագիր, թիվ 1-2-3, 1998 թ., էջ 62-69
Մայիսյան ապստամբությունը և նրա արձագանքները Զանգեզուրում
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդես, թիվ 1, 1998 թ., էջ 19-26
Զանգեզուրի 1920-21 թթ. կռիվների գնահատման հարցի շուրջ
1998 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների» ամսագիր, թիվ 1, Ե., 1998 թ., էջ 68-75
Զանգեզուրի վրա կախված ռազմական ներխուժման սպառնալիքը Ադրբեջանում խորհրդային իշխանության հաստատման առաջին երկու ամիսներին
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (95), Երևան 1998թ., էջ 16-32
|
1920 թ. մայիսյան ապստամբությունը և նրա արձագանքները Զանգեզուրում
1998 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (94), Երևան 1998թ., էջ 19-26
|
Рабочие Закавказья в общероссийском рынке наемного труда в конце XIX – нач. XX вв. (историко – статистический анализ).
1995 | Գիրք/Book
Ер., Изд. НАН Арм., 1995 г., 204 с.
Սիմոնյան Ա. Հ. , Համբարյան Ա. Ս., Մուրադյան Դ. Ա.
Արևելյան Հայաստանի պրոլետարիատի պատմություն
1988 | Գիրք/Book
Ե., ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1988 թ., 303 էջ
Многонациональный состав пролетариата Закавказья в начале XX в.
1987 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докл. на конф. Закав. университетов, посв. 70-летию ВОСР. Баку, 1987, 3 с.
Продолжительность рабочего дня в промышленности Закавказья в конце XIX – нач. XX вв.
1982 | Հոդված/Article
В кн.: Рабочее движение в России в период империа-лизма. Сб. статей. М., 1982, 0,8 п. л.
Многонациональный состав рабочих Закавказья в конце XIX – нач. XX вв.
1981 | Հոդված/Article
В кн.: Рабочий класс России в период империализма. М., 1981, 1 п. л.
Численный, социальный и национальный состав пролетариата Закавказья в конце XIX – нач. XX вв.
1980 | Թեզիս/Thesis
Тезисы докл. совм. науч. сессии молодых ученых институтов истории АН Азерб., Арм. и Груз. ССР, посв. 60-летию установ. Сов. власти в Закавказье. Ер. 1980, 3 с.
К вопросу о численности пролетариата Армении в конце XIX – нач. XX вв.
1979 | Հոդված/Article
В кн.: Рабочий класс России в период буржуазно–демократических революций. Сб. статей. М., 1979., 1 п. л.