Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արման Սամվելի Եղիազարյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ | Սփյուռքագիտության ամբիոն
Կրթություն
Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ (1994 - 1999 թթ.)

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու (2006 թ.)
պատմական գիտությունների դոկտոր (2012 թ.)

Զինվորական ծառայություն
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր (1999 - 2001 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
ԵՊՀ, «Հայաստանի պատմական աշխարհագրության և քարտեզագրության լաբորատորիա», գիտաշխատող (2005 - 2008 թթ.)
Արմավիրի «Արարատ» համալսարան, դասախոս (2006 - 2010 թթ.)
Հրազդանի հումանիտար համալսարան, դասախոս (2006 - 2007 թթ.)
ՀՀ ԱԳՆ Սփյուռքի հետ կապերի պետական կոմիտե, պայմանագրային աշխատող (2008 թ.)
ՀՀ սփյուռքի նախարարության աշխատակազմ, Հայրենադարձության և հետազոտությունների վարչության պետ (2008 - 2013 թթ.)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոն, դասախոս (2009 թվականից)
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, դասախոս (2011 թվականից)
ԵՊՀ սփյուռքագիտության ամբիոնի վարիչ (2013 թվականից)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայկական Սփյուռքի կազմակերպություններ
Սփյուռքագիտություն մասնագիտության արդի խնդիրներ
Հայ գաղթաշխարհի պատմություն
Ցեղասպանությունների պատմություն
Միջազգային իրադրության անալիզ
Միջազգային անվտանգության մարտահրավերները XXI դարում
Միջազգային հարաբերությունների տարածաշրջանային ենթահամակարգեր
Բագրատունյաց թագավորության պատմության և պատմական աշխարհագրության հարցեր

Մասնագիտական անդամակցություն
«Համշեն-Պոնտոս» գիտական հոդվածների ժողովածու (ՌԴ, ք. Կրասնոդար), խմբագրական խորհրդի անդամ (2010 թվականից)
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 004 (Հայոց պատմություն) մասնագիտական խորհուրդ, խորհրդի անդամ (2013 թվականից)
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի «Տարածաշրջանային խնդիրներ» հանդես, խմբագրական կազմի անդամ (2013 թվականից)

Պարգևներ
ՀՀ վարչապետի շնորհակալագիր` Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի 20-ամյակի առթիվ և աշխատանքային գործունեության ընթացքում ունեցած նշանակալի ավանդի համար (2011 թ.)
ՀՀ ԳԱԱ «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցույթ, «Պատմություն» անվանակարգի հաղթող (2011 թ.)
Հասարակական գիտությունների ոլորտի` միջազգային ինդեքսավորվող ամսագրերում տպագրությունների խրախուսման ծրագրի հաղթող (2011 թ.)

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Ընտանեկան դրություն
Ամուսնացած, մեկ դուստր

Աշոտ Գ Ողորմածի դարաշրջանը։ Մաս Բ. Պայքար Հայոց թագավորության միասնականության պահպանման համար
2020 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 2, 19-54 էջ, 2020
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում
2020 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 32 էջ, 2020
Բագրատունիների թագավորության պառակտման պատճառ դարձած մի դավադրության շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 70-80 էջ, 2020
Армянская община Москвы в начале XXI века (предварительные результаты полевых исследований 2018-2020 годов)
2020 | Հոդված/Article
Человеческий капитал, Ռուսաստան, 6, 38-48 էջ, 2020
IX դ. վերջի եվ X դ. առաջին կեսի ամենայն հայոց կաթողիկոսների աթոռակալության ժամանակագրության շուրջ
2020 | Հոդված/Article
Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, Հայաստան, 1, 161-178 էջ, 2020
Սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-1930-ական թթ.
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1(2), 359-371 էջ, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Ինքնության խնդիրները Մոսկվայի հայ երիտասարդության շրջանում
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 191-199 էջ, 2019
Աշոտ Գ. Ողորմածի դարաշրջանը: Մաս Ա. Հայոց թագավորության վերելքը (953-966)
2019 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես, Հայաստան, 3, 45-70 էջ, 2019
Վրաց Բագրատունիների թագավորության ձևավորման գործընթացը
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 132 էջ
Մոսկվայի հայկական սփյուռքի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները XX դ. վերջին և XXI դ. սկզբին
2018 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 31-44 էջ, 2018
Ռամկավար-ազատական կուսակցության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1920-ական թթ.
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 3, 68-84 էջ, 2018
Հայոց պետականության պատմության ուսանելի էջերից. Արշակ Բ-ի դարաշրջանը
2018 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, Հայաստան, 1, 15-21 էջ, 2018
Երևանի հիշատակությունը VII դարի առաջին կեսին
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-13
|
Աբաս Բագրատունի․ թագավոր Հայոց
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 122 էջ, Հայաստան, Երևան
Արման Եղիազարյան , Էդգար Հովհաննիսյան , Մանե Անանյան, Արա Հովհաննիսյան, Մելիք Հովսեփյան, Հրածին Վարդանյան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև մեր օրերը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 244 էջ, Հայաստան, Երևան
Ազգային համակեցական միջավայրերի ձևավորումը հայկական «դասական» և «նոր» սփյուռքում (Լիբանանի և ՌԴ հայկական համայնքների օրինակով)
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 1, 50-66 էջ, Հայաստան
|
Աշոտ Երկաթ. թագավոր Հայոց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 120 էջ
Աբաս Բագրատունու հզորացումը Հայաստանի շուրջը ձևավորված նոր իրադրության պայմաններում
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, N 1, էջ 38-50 էջ, Հայաստան
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների գերակա ուղղությունները (1960-ական թվականներից մինչև օրս)
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 3, 96-105 էջ, Հայաստան
Բագրատունյաց տերության վերականգնումը Աբաս Բագրատունու օրոք
2016 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2016թ․, 3 (55), 1-21 էջ, Հայաստան
|
Gagik Artsruni-"King of Armenia and Georgia"
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 1, 77-94 էջ, Հայաստան
|
Վազգեն (Տիգրան Տերոյան) (կյանքն ու գործունեությունը)
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1(13), 65-72 էջ, Հայաստան
|
Արտասահմանյան երկրների հետ մշակութային կապերի հայկական ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 1944-1964թթ.
2016 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 3, 78-85 էջ, Հայաստան
|
Հայոց Աբաս թագավորի գահակալության առաջին շրջանը
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2016 № 1 (19), էջ 23-37
|
Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության հիմնական ուղղությունները 1964-1985 թթ.
2015 | Հոդված/Article
Պատմություն և հասարակագիտություն, 2015թ․, N 1, էջ 59-76 էջ
Գարեգին Նժդեհի դիտարկումները Հայաստանի ապագայի շուրջ («Մեր ապագան վտանգուած» գրվածքի արդիականությունը)
2015 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2015թ․, 2, էջ 12-19
Գահաժառանգության խնդիրը Բագրատունյաց Հայաստանում և գահակցության վարկածը
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2015թ․, «Էջմիածին», էջ 55-68 էջ
Աշոտ Երկաթին վերագրվող «բղջախոհության» շուրջ
2015 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2015թ․, N 10, էջ 295-305
Տայքը և Կղարջքի կուրապաղատությունը IX դարում
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 141.1, Երևան 2013թ., էջ 3-15
|
Մետաքսի ճանապարհը և Հայոց թագավորությունը IX դարի վերջին և X դարի սկզբին (ճանապարհային երթուղիների քննություն)
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 137.1, Երևան 2012թ., էջ 3-16
|
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի կողմից Աղվանից և Կղարջքի իշխանների թագադրության հարցի շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 135.1, Երևան 2011թ., էջ 16-25
|
Կղարջքի և Սամցխեի` IX դարի պատմության որոշ խնդիրների շուրջ
2011 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 134.1, Երևան 2011թ., էջ 3-12
|
Հայոց արևելից կողմանց իշխանությունները IX-X դարերում
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 132.1, Երևան 2010թ., էջ 25-36
|
Արաբական խալիֆայության Արմինիա վարչական շրջանը
2010 | Հոդված/Article
Մենագրություն, Եր., 2010, 192 էջ
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Աբխազիան Թուրքիայի ռազմավարական շահերի համատեքստում, «21-րդ ԴԱՐ»
2010 | Հոդված/Article
N 6, 2010, էջ 15-25
Կղարջքի կյուրոպաղատությունը և Վիրքը հայ Բագրատունիների տերության կազմում: Պատմամշակութային ժառանգության մատենաշար, «Հուշարձան տարեգիրք»
2010 | Հոդված/Article
Զ, 2010, էջ 209-216
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Թուրք-իսրայելյան հարաբերություններն արդի փուլում: «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգություն»
2010 | Հոդված/Article
2010, թիվ 4
Բագրատունիների տիրույթների ձևավորումը և արքունի տիրույթները Աշոտ Ա-ի և Սմբատ Ա-ի օրոք, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2010 | Հոդված/Article
Բ, 2010, էջ 87-105
Արման Եղիազարյան , Գրիգոր Արշակյան
Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փոփոխությունների շուրջ, «Գլոբուս էներգետիկ և տարածաշրջանային անվտանգության»
2010 | Հոդված/Article
2010, թիվ 3, էջ 22-29
Հայոց Սմբատ Ա թագավորի ափխազական արշավանքը «Լրաբեր (հաս. գիտ.)»
2010 | Հոդված/Article
2010, թիվ 1-2, էջ 119-130
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (129), Երևան 2009թ., էջ 153-158
|
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում և Xդ.սկզբին, «ԲԵՀ»
2009 | Հոդված/Article
2009, թիվ 1, էջ 74-85
О локализации Тамбура-Амамашена-Амшена, Арташена и других поселений Амшенского княжества, “Амшен-Понтос”
2009 | Հոդված/Article
выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 40-44
Армянские топонимы hАмамашена-hАмшена,-“Амшен-Понтос”
2009 | Հոդված/Article
выпуск II, Краснодар, 2009, сс. 94-100
Աղուանից թագաւորութեան պատմութեան որոշ խնդիրների շուրջ, «Հանդէս ամսօրեայ»
2009 | Հոդված/Article
Վիեննա-Երեւան, 2009, թիվ 1-12, էջ 137-170
Կախեթի իշխանությունը IX դարում և X դարի սկզբին, «Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ»
2009 | Հոդված/Article
XXVII, Ե., 2009, էջ 14-27
Արաբական ցեղերը Տիգրան Մեծի տերության համակարգում
2009 | Հոդված/Article
«Աստվածաբանություն» հանդես, Գ, 2009, էջ 215-222
Княжество Амамашен-Амшен в период армянских Багратидов, “Амшен-Понтос”
2009 | Հոդված/Article
Выпуск I, Краснодар, 2009, сс. 45-47
Համամաշէն-Համշէնի, համանուն իշխանութեան, Արտաշէնի եւ Համշէնի այլ բնակավայրերի տեղադրութեան շուրջ, «Հասկ»
2009 | Հոդված/Article
Անթիլիաս, 2009, մայիս, էջ 504-511
Об истории основания Амамашена-Амшена, «Амшен-Понтос»
2009 | Հոդված/Article
Краснодар, выпуск I, 2009, сс. 37-40
Համշենի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ԲԵՀ»
2009 | Հոդված/Article
2009, թիվ 3, էջ 153-158
Տարոնի Բագրատունիների իշխանությունը IX դարում եվ X դարի սկզբին
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 74-85
|
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ, «ԲԵՀ»
2008 | Հոդված/Article
2008, թիվ 1, էջ 157-164
Վասպուրականի իշխանութեան տարածքը և վարչաքաղաքական բաժանումը Թ. դարի վերջին և Ժ. դարի սկզբին,«Բազմավէպ»
2008 | Հոդված/Article
2008, LLXVI, էջ 101-116
Տայքի իշխանությունը հայ Բագրատունիների տերության համակարգում, «ՊԲՀ»
2008 | Հոդված/Article
2008, թիվ 3, էջ 197-208
Ա. Եղիազարյան , Է. Մինասյան
Հայ դիվանագիտությունը VII դարում: «Լրատու» Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի, Ստեփանակերտ
2008 | Հոդված/Article
2008, էջ 6-24; մշենական, 2010, թիվ 1-2, էջ 6-7
Հաբիբ իբն Մասլամայի և Սալման իբն Ռաբիայի արշավանքները Հայաստան և Այսրկովկասյան երկրներ, «Լրաբեր» (հաս. գիտ.)
2008 | Հոդված/Article
2008, թիվ 2, էջ 68-77
Հայոց եկեղեցին և քաղկեդոնականությունը VII դարում, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2008 | Հոդված/Article
2008, էջ 289-297
Հայ Բագրատունիների տերության քաղաքական կարգավիճակին վերաբերող մի կարևոր հարցի շուրջ, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2008 | Հոդված/Article
2008, էջ 391-400
Արաբների կողմից Հայաստանի նվաճման թվականի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (124), Երևան 2008թ., էջ 157-164
|
Աբու ալ-Հասան Ալի իբն ալ-Հուսայն իբն Ալի ալ-Մասուդի, Ոսկու մարգագետիններ և գոհարների հանքեր «Մուրուջ ազ-զահաբ վա մաադին ալ-ջավահիր», Ցուցումների և դիտարկումների գիրք «Քիթաբ ատ-տանբիհ վալ-իշրաֆ», «հատվածներ Հայաստանի, Կովկասյան լեռների և հարևան երկրների մասին»,
2007 | Գիրք/Book
Արաբերեն բնագրերից թարգմանությունը, Մասուդիի կենսագրությունը և ծանոթագրությունները Ա.Ս. Եղիազարյանի, Ե., 2007, 43 էջ
Արմինիա ոստիկանության սահմանները, «ՊԲՀ»
2005 | Հոդված/Article
2005, թիվ 1, էջ 243-258
Հեր (Խուայյ) Դարբանդ (Բաբ ալ-Աբվաբ) ճանապարհն ըստ արաբ աշխարհագետ ալ Մուկադդասու, «ՊԲՀ»
2005 | Հոդված/Article
2005, թիվ 3, էջ 149-159
Արաբական աղբյուրների Աբխազ թագավորությունը, «Լրաբեր (հաս. գիտ.)»
2005 | Հոդված/Article
2005, թիվ 2, էջ 218-226
Արաբների արշավանքը Ատրպատականի վրայով դեպի Հայաստան, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի «Տարեգիրք»
2005 | Հոդված/Article
2005, էջ 88-98
Արաբական աղբյուրների Սարիրի թագավորությունը, «Գիտության գլոբուս»
2004 | Հոդված/Article
2004, հ. 4, էջ 99-106