Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Արտակ Երջանիկի Մովսիսյան

Ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1990 - 1994 թթ. ուսանել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում
1994 - 1997 թթ. շարունակել է կրթությունը ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ) մեհենագրությունը, 1997 թ. ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ
Պատմական գիտությունների դոկտոր
Գիտական թեմա` Հայաստանի գրավոր մշակույթը նախամաշտոցյան ժամանակաշրջանում, 2016 թ. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1991 - 1997 թթ. Հայաստանի պատմության պետական թանգարան (գիտաշխատող)
1997 - 2019 թթ. ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ (գիտաշխատող, 2004 թ-ից` ավագ գիտաշխատող)
1998 - 2016 թթ. Երևանի պետական համալսարան (Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ)
2016 - 2019 թթ. Երևանի պետական համալսարան (Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր)

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, ընդհանուր դասընթաց - բակալավրիատ
Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր մշակույթը - մագիստրատուրա
Հայոց հնագույն և հին պատմության հիմնահարցեր - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի և Հին Աշխարհի պատմություն և մշակույթ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն անգլերեն

Պարգեւներ
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի «Երիտասարդ գիտնականներ» - 1993 Համահայկական մրցույթի հաղթող
ԵՊՀ Ոսկե մեդալ – 2015 թ.
ՀՀ Պաշտպանության նախարարության «Վազգեն Սարգսյան» մեդալ – 2016 թ

Փոքր Հայքի թագուհիները
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 2 (32), էջ 3-16
|
Ծոփքի թագավորության գահացանկը
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, Հայաստան, 1 (19), 3-23 էջ, 2020
Հայ էթնոսի տարածմաան աշխարհագրությունը մեր թվականության սկզբին (ըստ Ստրաբոնի վկայությունների)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 34-40 էջ, 2020
Կտեսիաս Կնիդացու տեղեկությունները Հայաստանի մասին
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 1 (31), էջ 3-11
|
Հայաստանի հարավարևմտյան սահմանն ըստ Հերոդոտոսի տեղեկությունների
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 6-10 էջ, 2019
From Petroglyphs to Alphabet. A Brief Characterization of the Writing Culture of Pre-Christian Armenia
2019 | Հոդված/Article
Over the Mountains and Far Away: Studies in Near Eastern history and archaeology presented to Mirjo Salvini on the occasion of his 80th birthday, Մեծ Բրիտանիա, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Արտակ Մովսիսյան , Կարապետյան Լիաննա Գագիկի
Ծոփքի թագավորության ժամանակագրական և տարածքային ընդգրկման խնդիրների շուրջ
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 2, 14-23 էջ, 2019
Հին Հայաստան. 100 փաստ
2019 | Գիրք/Book
«Բուկինիստ» հրատ., Երևան, 2019 (48 էջ)
Երևանը ավանդազրույցներում և հնագույն գրավոր աղբյուրներում
2018 | Հոդված/Article
Քաղաքան¬վան մեկնաբանության փորձերը, «Երևանի պատմությունը», Երևան, 2018, էջ 56-68
Արարատ-Ուրարտու թագավորությունը
2018 | Գիրք/Book
Գիտահանրամատչելի ալբոմ (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն), Հեղինակային հրատ., Երևան, 2018 (112 էջ)
Կարևոր դիտարկում «Դանիելյան» նշանագգրերի մասին
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, 2017, էջ 7-12
|
Guida illustrata della storia d’armenia
2017 | Գիրք/Book
Edizione d’autore, Yerevan, 2017 (48 p.)
Histoire d’Arménie. Manuel scolaire pour les écoles arméniennes du dimanche de la diaspora
2016 | Գիրք/Book
Erevan, Editions UEE, 2016, 120 p.
Համառոտ պատմություն հայոց (պատկերազարդ և հանրամատչելի)
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Զանգակ հրատ., 2014, 264 էջ
10 ականավոր հայ թագուհիներ
2014 | Գիրք/Book
Երևան, Զանգակ հրատ., 2014, 104 էջ
История Армении. Учебное пособие для однодневных армянских школ Диаспоры
2013 | Գիրք/Book
Ереван, Издательство ЕГУ, 2013, 120 p.
Das heilige Hochland: Die spirituell-geografische Bedeutung Armeniens in den Aufzeichnungen des Alten Orients
2013 | Գիրք/Book
Wambach, 2013, 132 p.
10 ականավոր հայ արքաներ
2012 | Գիրք/Book
Երևան, Զանգակ–97 հրատ., 2012, 104 էջ
Հայոց պատմություն
2011 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ Սփյուռքի մեկօրյա հայկական դպրոցների համար, ԵՊՀ հրատ., Երեւան, 2011 թ.
Արևմտյան Հայաստանի 10 ուխտավայրեր
2011 | Գիրք/Book
Երևան, Զանգակ–97 հրատ., 2011, 112 էջ
Հայոց պետականությունը. 5000 ամյա... և 20 ամյա
2011 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 80 էջ
Տիգրան Մեծ. Թագավորներից մեծագույնը
2010 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2010 թ., 84 էջ
Ա. Ե. Մովսիսյան , Ե. Դանիելյան
Հայկական լեռնաշխարհում պետականության սկզբնավորման խնդրի շուրջ
2010 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 130.1, Երևան 2010թ., էջ 21-28
|
Священное нагорье. Армения в древнейших духовных восприя¬тиях Передней Азии
2010 | Գիրք/Book
Ереван, Издательство ЕГУ, 2010, 80 стр.
La Meseta Sagrada. Armenia en la Geografia Espiritual del Antiguo Medio Oriente
2010 | Գիրք/Book
Ereván, Edición de la Universidad de Ereván, 2010, p. 80
10 ականավոր հայ արքաներ
2009 | Գիրք/Book
Երևան, 2009
Հայոց պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի ընդհանուր և բնագիտական հոսքերի դասագիրք, Զանգակ-97 հրատ., Երեւան, 2009 թ.
Հայոց պատմություն
2009 | Գիրք/Book
Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի հումանիտար հոսքի դասագիրք, Զանգակ-97 հրատ., Երեւան, 2009 թ.
Հայոց պատմության աշխարհակալությունները
2008 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2008 թ.
Հայոց պատմություն
2007 | Գիրք/Book
Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք, Մակմիլան-Արմենիա հրատ., Երեւան, 2007 թ.
L’héritage écrit de l’Arménie préchrétienne
2007 | Գիրք/Book
Université de Provence, Chaire d’Etudes Arméniennes, Aix-en-Provence – 2007
The Writing Culture of pre-Christian Armenia
2006 | Գիրք/Book
University Publishers, Yerevan, 2006
Սրբազան լեռնաշխարհը. Հայաստանը Առաջավոր Ասիայի հնագույն հոգևոր ընկալումներում
2006 | Գիրք/Book
Երրորդ, լրացված հրատարակություն, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2006 թ.
Le plateau sacré. L’Arménie dans les notions sacrées anciennes de l’Asie Antérieure
2006 | Գիրք/Book
Editions de l’Université d’Erevan, Erevan – Paris – Aix-en-Provence – 2006
Հայաստանը Ք.ա. երրորդ հազարամյակում
2005 | Գիրք/Book
Ըստ գրավոր ազբյուրների, Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2005 թ.
Սրբազան լեռնաշխարհը. Հայաստանը Առաջավոր Ասիայի հնագույն հոգևոր ընկալումներում
2004 | Գիրք/Book
Երկրորդ, լրացված հրատարակություն, ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2004 թ.
The Sacred Highlands: Armenia in the Spiritual Geography of the Ancient Near East
2004 | Գիրք/Book
Yerevan University Publishers, Yerevan, 2004
Հայկական մեհենագրություն
2003 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003 թ.
Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրային համակարգերը
2003 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատ., Երևան, 2003 թ.
Aratta: Kutsal yasalar ulkesi, Istanbul, 2001
2001 | Գիրք/Book
Թուրքերեն` Արատտա. Սուրբ օրինաց երկիրը, Բելգե հրատ., Ստամբուլ, 2001թ.
Սրբազան լեռնաշխարհը. Հայաստանը Առաջավոր Ասիայի հնագույն հոգևոր ընկալումներում
2000 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երևան, 2000 թ.
Վանի թագավորության (Բիայնիլի, Ուրարտու, Արարատ) մեհենագրությունը
1998 | Գիրք/Book
ՀՀ ԳԱԱ Գիտություն հրատ., Երեւան, 1998 թ.
Բարեպաշտ արքաների աշխարհակալությունը. Հարյուրամյա կայսրություն Տիգրան Մեծից առաջ
1997 | Գիրք/Book
Երեւան, 1997 թ.
Հնագույն պետութունը Հայաստանում. Արատտա (Ք.ա. 28-27-րդ դարեր)
1992 | Գիրք/Book
Երեւան, 1992 թ.