Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Աշոտ Նորայրի Հայրունի

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ, բանասիրության ֆակուլտետ
1983 - 1985 թթ. ԵՊՀ, հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ
1987 - 1991 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական – «Րաֆֆին քննադատ և հրապարակախոս», 1991 թ., ԵՊՀ:
Դոկտորական – «Դր. Յոհաննես Լեփսիուսի և նրա «Գերմանական առաքելություն Արևելքում» կազմակերպության հայանպաստ գործունեությունը», 2003 թ., ԵՊՀ:

Աշխատանքային փորձ
1986 - 1990 թթ. ՀՀ Վարդենիսի շրջանի տեղական ռադիոհաղորդումների խմբագիր:
1990 - 1994 թթ. Բաժնի վարիչ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի խբագրությունում:
1993 թ. Եռամսյա գիտահրապարակախոսական գործունեություն Գերմանիայում՝«Westfalenpost» պարբերականում:
1994 - 1996 թթ. Երրորդ քարտուղար ՀՀ ԱԳՆ Եվրոպայի վարչությունում;
1995 թ. Եռամսյա դիվանագիտական կուրսեր Գերմանիայում (Բոնն, Բեռլին):
1997 թ. Յոթամսյա գիտահետազոտական գործունեություն Գերմանիայում՝ Հալլեի Մարտին Լութերի անվան համալսարանում:
1998 - 2008 թթ. Գիտա-դասախոսական գործունեություն Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանում:
2000 թ. Եռամսյա գիտահետազոտական գործունեություն Գերմանիայում՝ Բոխումի համալսարանում:
2004 թ-ից առայսօր Գիտա-դասախոսական գործունեություն Երևանի պետական համալսարանում:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն (ընդհանուր դասընթաց), Կայսերական Գերմանիայի արևելյան քաղաքականությունը և Հայկական հարցը (հատուկ դասընթաց), Հայոց ցեղասպանությունը և Հոլոքոստը (հատուկ դասընթաց), Հայ կամավորական ջոկատներն առաջին աշխարհամարտի շրջանում (հատուկ դասընթաց), Խորհրդային Հայաստանի տեղը և դերը հայոց պատմության մեջ (հատուկ դասընթաց):

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական հարցի պատմություն, Հայոց ցեղասպանության պատմություն, Հայոց ցեղասպանությունը գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, Հայկական հարցը Գերմանիայի և եվրոպական մյուս մեծ պետությունների արտաքին քաղաքականության մեջ: Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1997 թ. Դրամաշնորհ Գերմանիայի՝ «Գիտությունների գերմանական ակադեմիաների համաժողով» (Akademienkonferenz) կազմակերպության կողմից գիտահետազոտական աշխատանքի վարման համար:
2000 թ. Դրամաշնորհ Գերմանիայի՝ «Փոխանակությունների գերմանական ակադեմիական հաստատություն» (DAAD) կազմակերպության կողմից գիտահետազոտական աշխատանքի վարման համար:
2001 թ. Դրամաշնորհ Մյունխենի Հայկական հարցերի հաստատության կողմից մենագրության հրատարակման համար:
2002 թ. Դրամաշնորհ գերմանական «Ֆրիդրիխ Էբերտի անվան հիմնադրամի» (Friedrich Ebert-Stiftung) կողմից մենագրության հրատարակման համար:
2009 թ. Դրամաշնորհ Կալիֆոռնիայի «Գիտության, կրթության և մշակույթի զարգացման գործիչներ» (SSECD) կազմակերպության կողմից գիտահետազոտական աշխատանքի վարման և մենագրության հրատարակման համար:

Լեզուներ
Հայերեն, գերմաներեն. ռուսերեն

Armenien in der Deutschen aussenpolitik im jahr 1918
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 164 էջ, Հայաստան, Երևան
Die Armenische Frage in der deutschen Aussenpolitik im Kontext der deutsch-türkischen Beziehungen vom März bis juni 1918
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1/10, 42-62 էջ, Հայաստան
|
Էդվարդ Ֆիջիջյան (հրատարակիչ), Հայոց ցեղասպանությունը գերմանալեզու օրաթերթերի հայելիում 1912-1922 թթ., Բրեմեն, «Դոնաթ», 2015, 448 էջ
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 1/10, 230-233 էջ, Հայաստան
|
Aschot Hayruni , Rolf Hosfeld
Johannes Lepsius und die armenische Frage im Beziehungsgeflecht des Weltkriegs
2017 | Հոդված/Article
Das Deutsche Reich und der Völkermord an den Armeniern. 2017, pp. 217-243
|
Johannes Lepsius nach dem Weltkrieg, Teil 5
2017 | Հոդված/Article
Armenisch-Deutsche Korrespondenz. 2017/1, pp. 36-38
|
Einiges zur Deutschen Mitschuld und Mitverantwortung am Völkermord an den Armeniern
2017 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության: 2017թ․, 1/13, 67-87 էջ, Հայաստան
|
Johannes Lepsius nach dem Weltkrieg, Teil 6
2017 | Հոդված/Article
Armenisch-Deutsche Korrespondenz. 2017, 175/2, pp. 47-49
|
Johannes Lepsius während des Weltkrieges
2014 | Հոդված/Article
«Armenisch-Deutsche Korrespondenz», Teil 7, Frankfurt/M., Jg. 2014, Heft 3, S. 49-51
Լեփսիուսի տունը ցեղասպանագիտության և հայագիտության կարևոր կենտրոն
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 236-240
1915-1916 թթ. գերմանաթուրքական դաշինքի շուրջ
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 34-48
Johannes Lepsius während des Weltkrieges
2013 | Գիրք/Book
«Armenisch-Deutsche Korrespondenz», Teil 1, Frankfurt/M., Jg. 2013, Heft 1, S. 43-45
Առաքելական բայց ոչ դավանափոխիչ կազմակերպությունը
2013 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2013, էջ 245-254
Հայկական խնդիրը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության մեջ 1918 թվականին
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 192 էջ
Karen Jeppe und die Rettung der verschleppten Armenier
2012 | Հոդված/Article
«Armenisch-Deutsche Korrespondenz», Teil 2, Frankfurt/M., Jg. 2012, Heft 2, S. 47-50
1890-ական թթ. հայկական կոտորածները գերմանական հասարակական մտքի գնահատմամբ
2012 | Գիրք/Book
«Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, թիվ 4, 2012, էջ 29-60
Պաուլ Ռոհրբախը և Հայաստանը
2011 | Հոդված/Article
«ՎԷՄ», թիվ 4 (36), հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, Երևան, 2011, էջ 125-139
Յոհաննես Լեփսիուսի հայանվեր գործունեության շուրջ (1914-1918 թթ.)
2011 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, թիվ 4, 2011, էջ 47-74
Բաքվի 1918 թ. սեպտեմբերի հայկական ջարդերը գերմանաթուրքական հարաբերությունների համատեքստում
2011 | Հոդված/Article
«Էջմիածին» ամսագիր, Էջմիածին, թիվ 2, 2011, էջ 50-59
Դր. Յոհաննես Լեփսիուսի «Գերմանական առաքելությունն Արևելքում» կազմակերպությունը և Հայաստանը
1999 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (97), Երևան 1999թ., էջ 149-156
|
Րաֆֆին և ժողովրդական բանահյուսությունը
1990 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (72), Երևան 1990թ., էջ 108-113
|