Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Էդիկ Գարեգինի Մինասյան

Դեկան, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
1974 - 1979 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ:
1979 - 1983 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա:

Գիտական աստիճան
1985 թ. Պատմական գիտությունների թեկնածու:
2003 թ. Պատմական գիտությունների դոկտոր:

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1982 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկանի օգնական:
1982 - 1985 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնի դասախոս:
1986 - 1987 թթ. Արտասահմանյան քաղաքացիների ֆակուլտետի ավագ դասախոս, իսկ
1990 թ-ից՝ դոցենտ:
1987 - 1994 թթ. Հումանիտար առարկաների ամբիոնի վարիչ:
1994 - 2005 թթ. Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ:
2005 թ-ից Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր:
1999 - 2009 թթ. Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
2002 թ-ից Բնության և հասարակության մասին գիտությունների միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ:
2009 թ-ի փետրվարից ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան:
2014 թ-ից ԵԿՄ վարչության անդամ:
2015 թ-ից ՀՀ Հանրային խորհրդի անդամ:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմություն, հայոց պատմության հիմնահարցեր, հայ դիվանագիտության պատմություն` հին և միջին դարեր, Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց պատմության նորագույն ժամանակաշրջանը, հատկապես երրորդ հանրապետության պատմությունը, հայ դիվանագիտության պատմության հարցեր: Հեղինակ է 7 մենագրության, 28 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և դասագրքի ու 100-ից ավելի գիտական հոդվածի:

Մասնագիտական անդամակցություն
«Խնուս» հիմնադրամի հոգաբարձունների խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտին կից հայոց պատմության գծով գիտական խորհրդի նախագահի տեղակալ, «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ, «Հայագիտության հարցեր» գիտական հանդես խմբագրական խորհրդի անդամ, «Հայկական բանակ» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Նոր-Դար» գիտական հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ:

Պարգևներ
Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրության համար ոսկե մեդալ, ԵՊՀ ոսկե մեդալ, ՀՀ վարչապետի հուշամեդալ, Գարեգին Նժդեհի մեդալ, սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի շքանշան, ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի պատվո մեդալ, Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե հուշամեդալ, Մովսես Խորենացու մեդալ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն:

eminasyan@ysu.am

Армянки в годы Второй Мировой и Великой Отечественной Войны (1939-1945)
2021 | Գիրք/Book
ЮФУ, ЕГУ, 2021, 284 стр. с 6 илл.
Էդիկ Մինասյան , Արտավազդ Դարբինյան
Երևանի բուհերի մասնակցությունը Արցախյան առաջին պատերազմին (1991-1994թթ.)
2021 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ, թիվ 1, 2021, էջ 84-89
Համահայկական հիմնադրամների, հասարակական ու բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումները՝ Արցախի հանրապետության տնտեսության մեջ և այդ ոլորտի զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին ու 21-րդ դարասկզբին
2021 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 1 (25), 2021, էջ 27-40
Է. Մինասյան , Մ. Մալխասյան
Աշոտ Մելքոնյան (Վաստակաշատ պատմաբանի 60-ամյակի առիթով), գիտական կենսագրություն
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 255-257
Հայուհիների մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմի մարտական գործողություններին
2021 | Հոդված/Article
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին, 2021, էջ 65-82, Հայաստան
«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի կենսագործումը 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարասկզբին
2021 | Հոդված/Article
Նորակազմ (Չճանաչված) պետությունները պատերազմից հետո. խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները, 2021, էջ 65-74, Հայաստան:
«Թուֆենկյան» հիմնադրամի գործունեությունը Արցախի Հանրապետության տնտեսության զարգացման ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ 20-րդ դարավերջին և 21-րդ դարի երկու տասնամյակներում
2021 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2021, թիվ 1, էջ 104-114
Ագրարային քաղաքականության կենսագործումը ՀԽՍՀ գյուղերում 1945-1960 թթ. և դրա հետևանքները, Հայաստանը 1945-1965 թթ.
2021 | Հոդված/Article
2021, էջ 106-128, Հայաստան
Է. Մինասյան , Ա. Վարդանյան
Հայ կրթական հիմնարկության ներդրումը հայրենիքում կրթական ոլորտի ծրագրերի իրականացման գործում
2021 | Հոդված/Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2021, թիվ 1 (25), էջ 80-87
Ռաֆիկ Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1, Եր., 2019, գիրք 2, Եր., 2019, գիրք 3, Եր., 2020
2020 | Գրախոսություն/Review
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2020 № 2 (32), էջ 72-76
|
Մտավորական հայուհիների գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, թիվ 3, (48), 2020, էջ 106-120
Ռաֆիկ Նահապետյան, Ազգաբանական ուսումնասիրություններ, գիրք 1, Եր., 2019, գիրք 2, Եր., 2019, գիրք 3, Եր., 2020
2020 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, թիվ 2, 2020, էջ 72-78
Севрский договор и Армения
2020 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Ը, 2020, էջ 76-92
Սեւրի պայմանագիրը եւ Հայաստանը
2020 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Թ, 2020, էջ 78-95
Հայրենիքի և ընտանիքի գաղափարը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակութիւններում Հայաստանի երրորդ Հանրապետութեան շրջանում
2020 | Հոդված/Article
Էջմիածին, ԺԲ, 2020, էջ 83-92
Էդիկ Մինասյան , Արման Եղիազարյան
Հայրենապաշտ հայորդին, ազնվագույն ընկերն ու արգասավոր գիտնականը (Արտակ Մովսիսյանի հիշատակին)
2020 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, թիվ 3, 2020, էջ 291-295
Սփյուռքահայ բարերարների և բարեգործական կազմակերպությունների ներդրումը Արցախում կրթական ոլորտի ծրագրերի իրականացման գործում 21-րդ դարի երկու տասնամյակներում
2020 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու, 2 (24), 2020, էջ 4-16
Մայրաքաղաք Երևանը ՀՀ անկախության տարիներին (1991-2018թթ.)
2020 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2020, 380 էջ
Համահայկական հիմնադրամների և հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունների գործունեությունը Արցախ-Սփյուռք առնչությունների ամրապնդման ուղղությամբ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակներին
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, թիվ 2, 2020, էջ 259-272
ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատավորուհիների գործունեությունը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 4 (9) 2020, էջ 3-22
Պարտիզանական և դիմադրական շարժման շարքերում և ԽՍՀՄ դաշնակիցների բանակներում մարտնչող հայուհիները 2-րդ աշխարհամարտի տարիներին (1939-1945թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 6 (11) 2020, էջ 3-27
Հայ ժողովրդի ներդրումը հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի գործում (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 8-33 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Հայրենական մեծ պատերազմին (1941-1945 թթ.)
2020 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 1(103), 9-32 էջ, 2020
Հայ ժողովրդի մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին. 1939-1945 թթ.
2020 | Հոդված/Article
«Հայկական Բանակ», 2020, թիվ 3 (105), էջ 13-26
«Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության (ՀԲԸՄ)», «Թուֆենկյան» հիմնադրամի և այլ համասփյուռքյան հիմնադրամների, բարեգործական ու հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունը Արցախում սոցիալական ծրագրերի կենսագործման ուղղությամբ 2000-2020 թթ.
2020 | Հոդված/Article
«Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու», 2020, թիվ 2 (24), էջ 16-33
Դրուագներ 1918 թ.մայիսեան հերոսամարտերից
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ե, 87-114 էջ, 2019
Էդիկ Մինասյան , Բենիամին Վիկտորի Մաիլյան , Հայկ Մխոյան
Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքնրը 20-րդ դարում․ պատմություն և մարտահրավերներ
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 152 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանն ու համալսարանականները Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին (1941-1945 թթ․)
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 586 էջ, 2019
«Արարատ» ամսագրի պատմագիտական նշանակությունը
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, Բ, 68-92 էջ, 2019
Հյուսիսային Կովկասի հայ համայքի ձևավորման և զարգացման պատմությունից
2019 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Հայաստան, 1(21), 46-58 էջ, 2019
Մայրաքաղաք Երևանի սոցիալ-տնտեսական վիճակը անկախության տարիներին
2019 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 1, 76-85 էջ, 2019
Երևանի պատմություն
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 333 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին. համալսարանի 100-ամյա հոբելյանի առթիվ
2019 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, Հայաստան, 3 (101), 97-108 էջ, 2019
Երևանի պետական համալսարանը 1920-ական թթ (հիմնադրման 100 ամյակի առթիվ)
2019 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, Հայաստան, 3(657), 12-26 էջ, 2019
Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս երկրորդ) ԺԹ դարավերջ եւ Ի դարասկիզբ
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, ԺԲ, 103-121 էջ, 2019
Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում. (մաս առաջին) ԺԹ դարի երկրորդ կէս
2019 | Հոդված/Article
Էջմիածին, Հայաստան, Ժ, 93-114 էջ, 2019
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը (1991-2017)
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 512 էջ
Հայրենիք-սփյուռք առնչությունները 21-րդ դարասկզբին (2001-2017)
2018 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 446 էջ
Մայրաքաղաք Երևանի արտաքին կապերը, համագործակցությունը միջազգային կառույցների և քույր քաղաքների հետ
2018 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, 2018, 1, էջ 196-214
Հայոց անկախ պետականության վերականգնման ռազմաքաղաքական նախադրյալները
2018 | Հոդված/Article
Հայկական Բանակ, 2018, 1-2 (95-96), էջ 13-27
Հայաստանի առաջին հանրապետության կրթագիտական խոյանքը
2018 | Հոդված/Article
Կրթամշակութային կյանքը Հաաստանի առաջին Հանրապետության տարիներին, Հայաստան, 180-193 էջ, 2018
Выдающийся историк и патриот (к 90-летию со дня рождения академика Грачика Симоняна)
2018 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, Հայաստան, 3, 277-279 էջ, 2018
Էդվարդ Դանիելյան, Եղեռնից փրկված հայ փախստականները Անդրկովկասում 1914-1922 թթ. (շարժը, կացությունը, թվակազմը)
2018 | Հոդված/Article
Երևան, Մեկնարկ, 2017, 3 (15), 226-231 էջ, 2018
ՀՀ անկախ պետականության կայացման գործընթացի սկիզբը մայրաքաղաք Երեվանում
2018 | Հոդված/Article
Երևան, Հայաստան, 5, 318-330 էջ, 2018
Саркис Суренович Казаров
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 513-514 էջ, Հայաստան
Ավետիս Ահարոնյանի դիվանագիտական գործունեությունը
2017 | Հոդված/Article
Ավետիս Ահարոնյան 150: 2017թ․, 234-272 էջ, Հայաստան
|
Հայ-ֆրանսիական միջպետական կապերը և դիվանագիտական հարաբերությունները 1991-2016 թթ․
2017 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 160-174 էջ, Հայաստան
Արիասիրտ հայուհին
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, չունի, 3-6 էջ, Հայաստան
|
Հայաստանի անկախ հանրապետության քսանհինգամյա ուղին
2017 | Հոդված/Article
Հայաստանի նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2017թ․, չունի, 15-38 էջ, Հայաստան
|
Է. Մինասյան , Ա. Մելիքոնյան, Է. Գևորգյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան
Հայոց պատմություն 12-րդ դասարան, նորագույն շրջան հումանիտար հոսքի համար
2016 | Գիրք/Book
Դասագիրք: Զանգակ, 2016թ․, 320 էջ
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը
2016 | Հոդված/Article
Հայոց պատմություն: Հատոր 4: Գիրք 2: Նորագույն ժամանակաշրջան: 2016, IV, 531-542 էջ
|
Les relations armeno-francaises 1991-2015
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր հայագիտության, 2016, 3, 129-137 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման արդի փուլի առանձնահատկությունները․ դատապարտում և հատուցում
2016 | Հոդված/Article
Հայոց ցեղասպանություն-100. ճանաչումից` հատուցում. միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, 2016, 37-61 էջ
|
Հայ հերոսուհի կանայք
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 782 էջ, Հայաստան, Երևան
Էդիկ Մինասյան , Տաթևիկ Մինասյան
Հայ կանայք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հերոսամարտի տարիներին
2016 | Գիրք/Book
Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 472 էջ, Հայաստան, Երևան
Եվգենիա Արիստակեսի Միրզախանյան (1904-1985 թթ.)
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 516-521 էջ, Հայաստան
|
Ակադեմիկոս Գագիկ Խորենի Սարգսյան (ծննդյան 90-ամյակին)
2015 | Գիրք/Book
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 3, 263-269 էջ
|
Болгов Николай Николаевич
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2015թ․, 1, 395-400 էջ
|
Գարեգին Նժդեհի սփյուռքյան գործունեությունից
2014 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ», հայագիտական հանդես, Երևան 2014, էջ 14-21
Արցախյան շարժման պատմությունի
2014 | Հոդված/Article
«Երիտասարդ երկրապահ», Երկրապահ կամավորների միության ամսագիր, թիվ 106, Երևան, 2014, էջ 26-31
Поздравляем юбиляра. Эдуард Давидович Фролов -80
2013 | Գիրք/Book
Русский язык в Армении, Ер. 2013, N3, с. 61-64
Наш юбиляр – Эдуард Давидович Фролов
2013 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ. Հայագիտական հանդես (գիտական հոդվածների ժողովածու) Ա, Եր. 2013, էջ 281-282
Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն
2013 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, 624 էջ
Фальсификация истории Арцахского движения и Нагорно-Карабахской республики в Азербайджанских учебниках
2013 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայագիտության, 2013, թիվ 1, էջ 180-193 էջ 180-193
Ազատագրական պայքարի ուղիներում, Հր. Սիմոնյան
2013 | Հոդված/Article
«Պատմաբանասիրական հանդես», թիվ 3 (194), Երևան, 2013, էջ 248-255
Ազատագրական պայքարի ուղիներում աշխատությունը 5 հատորով
2013 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Բ, Երևան, 2013 , էջ 344-349
Պատերազմի սպառնալիքները և բարեփոխումները հայկական բանակում 21-րդ դարասկզբում
2013 | Հոդված/Article
Ձայն Կիլիկիո Հայոց>> ամսագիր, Կիլիկիահայերի ընդհանուր միավորում, Բ մաս, Երևան 2013. N 2, էջ 12-17
Է. Մինասյան , Վ. Վիրաբյան
Հենրիկ Աբրահամյան, Խորհրդային և հետխորհրդային հասարակությունը 1945 - 2011 թթ.
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Հայագիտություն», 136.1, Երևան 2012թ., էջ 73-76
|
ԼՂՀ պատմության նենգափոխումը Ադրբեջանական դասագրքերում
2012 | Հոդված/Article
«ԼՂՀ դատական իշխանություն», թիվ 2 (6), Երևան, 2012, էջ 5-15
Լ. Խուրշուդյանի կյանքն ու գործունեությունը
2012 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 11-17
Մովսես Սիլիկյանը ռազմական գործիչ
2012 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 3, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 77-86
Արցախյան գոյամարտի պատմության ուսումնասիրության խնդիրները
2012 | Հոդված/Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1, Երևան, 2012, էջ 72-85
Պատերազմի սպառնալիքը և բարեփոխումները հայկական բանակում 21-րդ դարասկզբում
2012 | Հոդված/Article
«Ձայն Կիլիկիո Հայոց» ամսագիր, թիվ 1, Երևան, 2012, էջ 11-15
ՀՀ ներքին դրությունը. տնտեսական վիճակը (2001-2011 թթ.)
2012 | Հոդված/Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (12), Երևան, 2012, էջ 105-114
ՀՀ և ՌԴ հարաբերությունները (1991-2001 թթ.)
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 3-22
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման նոր փուլի առանձնահատկությւոնները
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 325-352
Տիգրան Մեծի ռազմադիվանագիտական գործունեության պատմությունից
2011 | Հոդված/Article
Տիգրան Մեծի գահակալության 2100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 51-58
Արցախյան ազատագրական շարժումը և «դեպի երկիր» կարգախոսը
2011 | Հոդված/Article
Հայ դատ մատենաշար, թիվ 3, Երևան, 2011, էջ 150-162
Սումգաիթյան և Բաքվի ջարդերի իրավաքաղաքական գնահատականը. Մեծ եղեռն. դատապարտումից հատուցում
2011 | Հոդված/Article
Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Երևան, 2011, էջ 36-50
Հայաստանի հանրապետության անկախության 20-ամյա ուղին
2011 | Հոդված/Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 11, Ստեփանակերտ, 2011, էջ 20-32
Ֆակուլտետային իրադարձություններ. հիշատակի օր
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 347-354
Անվանի հայագետը
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 354-358
Գիտական վաստակաշատ ուղի
2011 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, թիվ 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, էջ 358-362
Արամ Մանուկյանի պետական գործունեությունը. Արամ Մանուկյան. Ազգային-պետական գործիչը
2010 | Հոդված/Article
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2010, էջ 5-18
Հայ և ռուս եկեղեցական արդի հարաբերությունների պատմությունից
2010 | Հոդված/Article
XXI դարի կրոնական մարտահրավերները և Հայաստանը գիտաժողովի հիմնադրույթներ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետ, Երևան, 2010, էջ 3-10
Բաքվի 1990 թ. հունվարյան ջարդերը և դրանց իրավաքաղաքական գնահատականը
2010 | Հոդված/Article
Տարեգիրք Բ, ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի, Երևան, 2010, էջ 8-21
ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքական վիճակը անկախության տարիներին 1991-2008 թթ.
2010 | Հոդված/Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1 (8), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 3-16
Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները ՀՀ անկախության տարիներին (1991-2009 թթ.)
2010 | Գիրք/Book
Գիտական հոդվածների ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2010, 200 էջ
Վաստակաշատ գիտնականը
2010 | Հոդված/Article
«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», հ.1-2, Երևան, 2010, էջ 529-532
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
2010 | Հոդված/Article
«Լրատու» գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2 (29), Ստեփանակերտ, 2010, էջ 41-52
Խրիմյան Հայրիկը ազատագրական պայքարի գաղափարական առաջնորդ
2010 | Հոդված/Article
Տարեգիրք, Գ, ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի, Երևան, 2010, էջ 191-205
ՀՀ ժողովդրագրական և սոցիալական ապահովության հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները
2007 | Հոդված/Article
ՄեսրոպՄաշտոց համալսարանի լրատու.Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2007թ. N1,15 էջ
Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազգային հարաբերությունների համակարգում (XVIII - XIX դդ.)
2005 | Գիրք/Book
Դասագիրք, Երևան, 2005 թ.
Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները Հայաստանում 1991 - 2003 թթ.
2003 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 2003 թ.
Ագրարային բարեփոխումները Հայաստանի Հանրապետությունում 1991-2002 թթ.
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 146-157
|
Ագրոարդյունաբերական ինտեգրացիայի դերը բանվոր դասակարգի, գյուղացիության և կրթության դաշինքի ամրապնդման գործում
1987 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Երևան, 1987 թ.
Բանվոր դասակարգի, գյուղացիության և մտավորականության դաշինքի հարցերը ՍՄԿԿ ժամանակակից փաստաթղթերում
1983 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 36-44
|