Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Հասմիկ Թելմանի Հարությունյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն
Կրթություն
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, 2010-2014 - հայցորդ /ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
2014թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Հովհաննես Թումանյանը և հայ ազգագրությունը» թեմայով:

Աշխատանքային փորձ
1990-2003-ավաг լաբորանտ /Ազгաгրության ամբիոն, 2003-ից ցայսօր-դասախոս /Ազгաгրության, ապա` Հնագիտության և ազգագրության ամբիոն, 2008-ից ցայսօր-գիտաշխատող /ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ազգագրություն, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն, Էթնոսի տեսությունները գիտության մեջ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ ազգագրության աղբյուրագիտություն, Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն, Դաշտային աշխատանքներ Հայաստանում

Լեզուներ
ռուսերեն, անգլերեն

Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017, 40 էջ
Арутюнов С. А., Арутюнян А. Т.
Заслуги Ю.И. Мкртумяна в популяризации арменоведческих и кавказоведческих знаний
2017 | Հոդված/Article
Научная конференция Археология и этнография Кавказа и Крыма, посвященная 80-летию со дня рождения профессора А.В. Гадло (1937-2002). 2017, стр. 126-128
|
Կովկասի բնակչության էթնոլեզվադավանական բնութագիրը (համառոտ ակնարկ)
2017 | Հոդված/Article
Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ., 388-400 էջ, Հայաստան
|
Աշխարհի բնակչության էթնոլեզվադավանական հակիրճ բնութագիրը
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 2016, 398-424 էջ, Հայաստան
|
Կինը Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ
2016 | Հոդված/Article
Աստվածաբանության ֆակուլտետ: Տարեգիրք: 2016թ․, ԺԱ, 333-343 էջ, Հայաստան
|
Հայ ժողովրդական հավատալիքները Հովհ. Թումանյանի գրական ժառանգության մեջ
2015 | Հոդված/Article
Պատմաբանասիրական հանդես, 2015թ․, 3, 108-124 էջ
|