Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Մարինե Գրիգորի Գևորգյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
2000 - 2004 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրատում
2004 - 2006 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում
2006 - 2010 թթ. սովորել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում

Գիտական աստիճան
պատմական գիտությունների թեկնածու
թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ագրարային վերափոխումները Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.»

Աշխատանքի փորձ
2004 - 2008 թթ. աշխատել է Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան կրթահամալիրում որպես պատմության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայաստանի երրորդ Հանրապետության ներքին ու արտաքին կյանքին, արցախյան խնդրին առնչվող հիմնահարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

marine.gevorgyan@ysu.am

Գյուղտեխնիկայի և այլ արտադրամիջոցների սեփականաշնորհման ընթացքն ու արդյունքները ՀՀ-ում իրականացված ագրարային վերափոխումների համատեքստում (1991-2000 թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր: 2017, էջ 33-39
|
The process and results of agrarian reforms in the third republic of Armenia (1991- 2000)
2017 | Հոդված/Article
Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2017, 04,(99) Апрель, стр. 92-94
|
Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.
2017 | Հոդված/Article
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը: Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու: 2017թ․, 116-126 էջ, Հայաստան
|
Հողի սեփականաշնորհման խնդիրները Հայաստանի երրորդ Հանրապետությունում 1991-2000 թթ.
2016 | Հոդված/Article
Հայոց նորագույն պետականության քառորդ դարը: 2016, 72-77 էջ, Հայաստան
|
Սամվել Շահմուրադյանը Արցախյան ազատամարտում
2016 | Հոդված/Article
Էջմիածին: 2016թ․, Դ, 132-139 էջ, Հայաստան
|
Շինարարության ոլորտի դերը Հայաստանի երրորդ հանրապետության տնտեսության մեջ (2001-2013 թթ.)
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 39-47 էջ, Հայաստան
|
Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը
2016 | Հոդված/Article
Ակունք: 2016թ․, 1 (13), 105-111 էջ, Հայաստան
|
Տեղեկատվական պատերազմի և տեղեկատվական անվտանգության խնդիրները ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում
2016 | Հոդված/Article
Актуальные научные исследования в современном мире. 2016, Выпуск 11, част2, стр. 25-30
|
Ագրարային վերափոխումները Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում (1991-2000 թթ.)
2012 | Հոդված/Article
«Ազգ, պետություն, հայրենիք. պետականության գաղափարը», երիտասարդ գիտակաների միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, 6-8 նոյեմբեր, 2012, էջ 38-42