Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Սիմոն Գևորգի Հմայակյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոն
Կրթություն
1968 – 1973 Երևանի պետական համալսարան, պատմության ֆակուլտետ
1977 – 1980 Էրմիտաժի պետական թանգարանի հնագիտության բաժնի ասպիրանտուրա, Լենինգրադ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2004 թվականից առ այսօր - ԵՊՀ Հայ արվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2003 – 2006 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տուրիզմի և մշակութաբանության ամբիոնի հիմնադիր վարիչ
2001 – 2003 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ
1992-ից առ այսօր Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի դասախոս
1981–ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ,
Ուրարտուի հնագիտության բաժնի և Սևանի ավազանի ուրարտական հնավայրերն ուսումնասիրող հայ-իտալական արշավախմբի ղեկավար:
1980 – 1981 <<Էրեբունի>> թանգարանի տնօրեն
1977 – 1980 ՀՊՊԹ Հին հնագիտության բաժնի վարիչ
1974 – 1977 ՀՊՊԹ, գիտաշխատող
1973 – 1974 ՀՊՊԹ, վերականգնող

Կարդացվող դասընթացներ
Ուրարտուի և հին հայկական թագավորության արվեստը
Աքեմենյան Իրանի արվեստը և Հայաստանը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հնագիտության հիմունքներ
Հին աշխարհի արվեստի պատմություն
Դիցաբանություն
Քաղաքակրթությունների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, ուրարտերեն, գրաբար

Մասնագիտական անդամակցություն
ՀՀ նկարիչների միության անդամ

Հայաստանի նախարարական տոհմերը և Սուրբ ընտանիքը
2016 | Թեզիս/Thesis
«Արշալույս քրիստոնեության հայոց»: 2016, 92-94 էջ, Հայաստան
|
Դիցարանի և տարվա կառուցվածքը Վանի թագավորությունում
2016 | Թեզիս/Thesis
Մշակութային աստղագիտությունը Հայկական լեռնաշխարհում: 2016, 22-23 էջ, Հայաստան
|
Քաղաքային գանձատուն-թանգարանը Վանի թագավորությունում
2015 | Հոդված/Article
Անտառ ծննդոց, 2015թ․, 132-136 էջ
|
Հովսեփ Օրբելու 1916 թ. ուսումնասիրությունները Վանում
2015 | Հոդված/Article
Գեղարվեստի ակադեմիայի տարեգիրք, 2015թ․, 2-3, 54-63 էջ
|