Պատմության ֆակուլտետ
Faculty of History
Պատմության ֆակուլտետը գործում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման օրվանից:
>
Տիգրան Հայկի Ղանալանյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ | Հայոց պատմության ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատ
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի Հայոց պատմության (նոր և նորագույն շրջան) մագիստրատուրա
2013 - 2016 թթ. ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու
Գիտական թեմա` «Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1945-1988 թվականներին», 2016 թ., ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2008 - 2016 թթ. «Նորավանք» ԳԿՀ հայագիտական կենտրոնի փորձագետ
2014 թ-ից ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

Հասարակական գործունեություն
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի ՈՒԳԸ քարտուղար
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ ՈՒԳԸ քարտուղար

Կարդացվող դասընթացներ
Հայոց պատմության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական սփյուռքի պատմություն և արդի խնդիրներ, սփյուռքագիտություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Հայկական սփյուռքի պատմության որոշ հիմնախնդիրներ
2021 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2021, 84 էջ, Հայաստան
Հայերի արտագաղթը Եգիպտոսից 1950-1970-ական թվականներին
2018 | Թեզիս/Thesis
Եգիպտոսի հայերը, 2018, էջ 24-25
Հայերի արտագաղթը Հորդանանից (1950-1970-ական թթ.)
2017 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, 2017, 13, էջ 48-65
|
Սփյուռքի ներքին տեղաշարժերը 1950-1980-ական թվականներին
2016 | Գիրք/Book
«Նորավանք» ԳԿՀ, 2016թ․, 164 էջ
Հայերի արտագաղթը Կիպրոսից (1955-1970-ական թթ.)
2016 | Հոդված/Article
21-րդ դար - Նորավանք գիտակրթական հիմնադրամ: 2016թ․, 1, 80-93 էջ, Հայաստան
|
Հայերի արտագաղթը Բուլղարիայից (1950-1970-ական թթ.)
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2016թ․, 1, 82-93 էջ, Հայաստան
|
Հայերի արտագաղթը Ռումինիայից 1945-1970-ական թվականներին
2016 | Հոդված/Article
«Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես: 2016թ․, 1, 167-179 էջ, Հայաստան
Տեղահանված հայերի փոխադրումը Ամերիկա Երկրորդ աշխարհամարտից հետո
2015 | Հոդված/Article
Էջմիածին, 2015թ․, 12, 69-89 էջ
|