Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>

Բակալավրիատ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
Մաթեմատիկա: Համակարգչային գիտություններ

Տեղեկատվական անվտանգություն

Մագիստրատուրա
Թվային անալիզ և մաթեմատիկական մոդելավորում
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Դիսկրետ մաթեմատիկա և տեսական ինֆորմատիկա

 

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Լ․ Ն․ Մուրադյան
Լրիվ բազմակողմանի գրաֆների միջակայքային կողային ներկումների մասին
2022 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2022, հ. 56, #1, էջ 19-26
|
H. Hakobyan , H. Kloyan, D. Voskanyan
On Plane Algebraic Curves Passing Through n-Independent Nodes
2021 | Հոդված/Article
Journal of Contemporary Mathematical Analysis, 2021, Vol. 56, No. 5, pp. 280–294 (with and )
Investtigation of the influence of an intermediate hinge support in the problem of bending of an elastically restrained orthotropic Beam
2021 | Հոդված/Article
Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences, 2021, 55, №1, pp.64-71.
Ս.Պ. Ստեփանյան , Ռ.Ա. Խաչատրյան
Էքստրեմումի անհրաժեշտ և բավարար պայմանների մասին
2021 | Հոդված/Article
Արցախի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր Հ:1, 2021, էջ 37-54
Ս.Պ. Ստեփանյան , Ռ.Ա. Խաչատրյան
Էքստրեմումների ուսուցման որոշ մեթոդական հնարներ
2021 | Հոդված/Article
Խ Աբովյանի անվան մանկավարժ. Համալսարանի Գիտական տեղեկագիր №-1 (39) 2021, էջ 76-85