Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Անի Գագիկի Քոչարյան

Դասախոս | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
2003 - 2007 թթ. ԵՊՀ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ֆակուլտետի բակալավր
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ-ի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» ֆակուլտետի «Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ» ամբիոնի մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2007 թ. նոյեմբեր - 2008 թ. օգոստոս - «ArWest» ընկերությունում C++ ծրագրավորող
2009 թ. հունիսից «Արգոլի» ՍՊԸ-ում C++ ծրագրավող

Կարդացվող դասընթացներ
Օպերացիոն համակարգեր
GUI ծրագրավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պատահական ցանցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

On connected component distribution of random block-hierarchical networks using the automated system xRandNet (Պատահական բլոկ-հիերարխիկ ցանցերի կապակցված կոմպոնենտների բաշխման հետազոտումը ավտոմատացված xRandNet համակարգի օգտագործմամբ)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 34-40
|
Программная система xRandNet для изучения топологических характеристик случайных сетей
2017 | Հոդված/Article
Известия Национальной Академии наук РА и Государ­ствен­ного инженерного университета Армении. Серия технических наук. 2017, 70-4, sстр. 519-529
|