Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Informatics and Applied Mathematics
:
>
Սեմյոն Ալեքսանդրի Նիգիյան

Ամբիոնի վարիչ | Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն
Կրթություն
1966 - 1971 թթ. ԵՊՀ Մեխանիկամաթեմատիկական ֆակուլտետ,
1971 - 1974 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. «Կոմպակտությունը և չընդգրկման հարաբերության մասնակի լուծելիությունը ծրագրերի սխեմաների որոշ դասերում», 1980 թ. դեկտեմբերի 4, ՍՍՀՄ ԳԱ ՀԿ, Մոսկվա, ՍՍՀՄ
Ֆ.մ.գ.դ. «Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ և տրամաբանական լեզուներ (ֆորմալիզացիա, անալիզ, ինտերպրետացիա)», 1997 թ. հոկտեմբերի 24, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, Ռուսաստան

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից այժմ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2001 - 2007 թթ. Համակարգային ծրագրավորման ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2000 - 2001 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի պրոֆեսոր, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1992 - 2000 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի դոցենտ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1991 - 1992 թթ. Ալգորիթմական լեզուների ամբիոնի վարիչ, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1982 - 1990 թթ. ԷՀՄ մաթեմատիկական ապահովման ամբիոնի դոցենտ, Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1975 - 1982 թթ. ԷՀՄ մաթեմատիկական ապահովման ամբիոնի ասիստենտ,
Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1997 թ. հոկտեմբեր, մարտ - ապրիլ 1997 թ. Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, Ռուսաստան
1990 թ. սեպտեմբեր, Բուդապեշտի համալսարան, Բուդապեշտ, Հունգարիա
1985 թ. փետրվար - մարտ, 1980 թ. սեպտեմբեր - դեկտեմբեր, Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան, Մոսկվա, ՍՍՀՄ

Կարդացվող դասընթացներ
Թարգմանության տեսություն, Ծրագրավորման ֆունկցիոնալ համակարգեր, Ծրագրավորման լեզուների սեմանտիկա, Տրամաբանական ծրագրավորման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ծրագրավորման լեզուներ և համակարգեր, Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում և լյամբդա-հաշիվ, Տրամաբանական ծրագրավորում, Հաշվարկման մաթեմատիկական մոդելներ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Գիտական թեմաներ (պետական ֆինանսավորում)` 94-719, 2000-13, 0828, 0119, 1027

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Հայկական մաթեմատիկական ընկերություն
Մասնագիտական խորհուրդ 044` «Մաթեմատիկական կիբեռնետիկա և մաթեմատիկական տրամաբանություն» գիտական հանդեսի խմբագրություն «Proceedings of the Yerevan State University, Physical and Mathematical Sciences», Yerevan State University Press

nigiyan@ysu.am

λ-definability of built-in McCarthy functions as functions with indeterminate values of arguments (Ներդրված Մակկարտիի ֆունկցիանների λ-որոշելիությունը, որպես արգումենտների անորոշ արժեքներով ֆունկցիաներ)
2019 | Հոդված/Article
ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 191-202
|
On arithmetical functions with indeterminate values of arguments
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference Dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin (03.07.1898-20.12.1962), 2018, pp. 101-103
|
On -definability of Mccarthy basis functions, as functions with indeterminate values of arguments
2018 | Թեզիս/Thesis
International Conference Dedicated to the 100th anniversary of Mkhitar Djrbashyan. 2018, pp. 57-58
|
On interpretation of typed and untyped functional programs (Տիպիզացված և ոչ տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի ինտերպրետացիայի մասին)
2018 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #2, էջ 119-133
|
Ս. Ա. Նիգիյան , Տ. Վ. Խոնդկարյան
On translation of typed functional programs into untyped functional programs (Տիպիզացված ֆունկցիոնալ ծրագրերի թարգմանությունը առանց տիպերի ֆունկցիոնալ ծրագրերի)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #2, էջ 177-186
|
Ս. Ա. Նիգիյան , Տ. Վ. Խոնդկարյան
On canonical notion of δ-reduction and on translation of typed λ-terms into untyped λ-terms (δ-Ռեդուկցիայի կանոնական գաղափարը և տիպիզացված λ-թերմերի թարգմանությունն առանց տիպերի λ-թերմերի)
2017 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 46–52
|
On λ-definability of arithmetical functions with indeterminate values of arguments (Արգումենտների անորոշ արժեքներով թվաբանական ֆունկցիաների λ-որոշելիության մասին)
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #2, 39-47
|
On non-classical theory of computability (Ոչ դասական հաշվարկելիության տեսության մասին)
2015 | Հոդված/Article
ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #1, էջ 52-60
|
Ս․ Ա․ Նիգիյան , Լ․ Օ․ Խաչոյան, Վ․ Ռ․ Հակոբյան, Լ․ Ա․ Սարգսյան
Թարգմանության տեսության դասընթացի խնդիրների լուծման մեթոդական ցուցումներ
2007 | Գիրք/Book
Եր։ ԵՊՀ, 2007թ․, 76 էջ
|
On Logical Interpretation of Procedural Programming
2007 | Հոդված/Article
Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol.107, N1, 2007, p.20-25 (in Russian)
On Procedural Semantics of Untyped Functional Progrаms
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-07, Yerevan, 2007, p. 60-62
Praxis of the Course of Translation Theory
2007 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, 2007, 76p. (in Armenian)
Procedural Programming Languages from the Logical Standpoint
2007 | Հոդված/Article
Proceedings of the RAU Conference, Yerevan, 2007, p. 138-144 (in Russian)
Functional Programming Systems
2006 | Հոդված/Article
Yerevan, YSU, 2006, 60 p. (in Armenian)
On Interpretation Algorithms of Untyped Functional Programs
2006 | Հոդված/Article
Vestnik RAU, N2 - Yerevan, RAU, 2006, p.77-84 (in Russian)
Nigiyan S.A. , Hambardzumyan A.M.
On Interpreters of Logic Programming Systems
2005 | Հոդված/Article
Transactions of IIAP of NAS RA: Mathematical Problems of Computer Science, Vol.24, 2005, p.34-41
Nigiyan S.A. , Hambardzumyan A.M.
On Totally Solvable and Totally Complete Interpreters for Logic Programming Systems
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, p. 105-108
On Negation in Logic Programming
2005 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-05, Yerevan, 2005, p.109-112
Optimization of Logical Programming Systems by Transformation of their Programs
2004 | Հոդված/Article
Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 104, N1, 2004, p. 12-17 (in Russian)
On Yerevan School of Programming
2003 | Հոդված/Article
In: History of Computer Science in Russia: Scientists and their Schools. Moscow, Nauka Publ., 2003
Nigiyan S.A. , Hakobyan V.R.
On Optimization of Logical Programming Systems
2003 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-03, Yerevan, 2003, p. 39-41
Semantics of Untyped Functional Programs
2002 | Հոդված/Article
Programming and Computer Software, Vol.28, N3, 2002, p. 119-126
On Fixpoint and Procedural Semantics of Untyped Functional Programming Languages
2001 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-01, Yerevan, 2001, p.121-124
On Solutions of Recursive Equations with Separated Variables in Untyped Lambda Calculus
2001 | Հոդված/Article
Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 101, N1, 2001, p.12-19 (in Russian)
On Equation Systems in Monotonic Models of Typed l-Calculus
2001 | Հոդված/Article
Algebra, Geometry & Their Applications, YSU, Vol.1, 2001, p.11-19
On A-equivalence of Logic Programs
1999 | Հոդված/Article
Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 99, N2, 1999, p. 99-103 (in Russian)
Interpretation and Transformations of Logic Programs. Theory and Applications
1999 | Հոդված/Article
Proceedings of the International Conference CSIT-99, Yerevan, 1999, p.30-32
Transformations of Logic Programs
1997 | Հոդված/Article
Programming and Computer Software, Vol.23, N6, 1997, p. 302-309
Interpretation and Transformations of Logic Programs
1996 | Հոդված/Article
Reports, National Academy of Sciences of Armenia, Vol. 96, N2-4, 1996, p. 32-37 (in Russian)

Կոնտակտներ
Դեկան` ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վահրամ Դումանյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-56
(ներքին 10-56),
cs@ysu.am