Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Հաղորդակցության ոչ-բառային միջոցները օտար լեզուվի դասավանդման ընթացքում
1995 | Հոդված/Article
Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), Երևան, 1995, էջ 190-196
Ինչի մասին է ահազանգում աշխարհի փորձը, և որն է մեր ճանապարհը
1995 | Հոդված/Article
«Լրագիր», 13-14 ապրիլի 1995թ.
|
Հայության գոյապահպանության գաղափարախոսությունը
1994 | Գիրք/Book
Եր. 1994 թ., 80 էջ
Ովքեր են ընդունում քաղաքական որոշումներ
1994 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (82), Երևան 1994թ., էջ 144-149
|
Масонство в рядах «Иттихад ве Теракки»
1994 | Հոդված/Article
Вестник общественных наук, N 5 (588), январь-март, Ереван 1994, с. 130-141
Հ. Գ. Մանուչարյան , Ս. Տ. Սաղումյան
Միջնադարյան զարդաքանդաակների խորհրդանիշների հարցի շուրջ
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (81), Երևան 1993թ., էջ 48-58
|
Վոլյունտարիզմը որպես քաղաքականության տեսական հիմք
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր» գիտական հանդես, Երևան, ԵՊՀ,1993 թ.
Տոտալիտարիզմը որպես պատմական ֆենոմեն
1993 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (80), Երևան 1993թ., էջ 12-21
|
Վոլյունտարիզմը որպես քաղաքականության տեսական հիմնավորում
1993 | Հոդված/Article
1993 թ., ապրիլի 10 գիտական կոնֆերանս
Ազգային հարցը Ռուսաստանի քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում (1900-1907 թթ.)
1992 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 174-181
|
 
Կոնտակտներ
Դեկան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գեղամ Պետրոսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(ներքին 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am