Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Перспективы урегулирования Карабахского конфликта: обзор докладов Международной кризисной группы
2020 | Հոդված/Article
Постсоветские исследования, T. 3, N 3, 206-213 էջ, 2020
Վիկտորյա Մելքոնյան
Սոցիալական մամուլը երիտասարդների շրջանում քաղաքական մասնակցության խթանման գործիք
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 3 (30) էջ 28-39
|
Մրցակցային քաղաքականության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2019 | Գիրք/Book
Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2019, 112 էջ
Նիկոլայ Հովհաննիսյանի ՛՛Քրդերի մասնակցությունը հայերի ցեղասպանությանը: Քրդական գործոնը Արևմտյան Հայաստանի հարցի լուծման հայկական հայեցակարգում՛՛ աշխատության մասին
2019 | Հոդված/Article
Քրդական գործոնը և հայ-քրդական առնչութունները տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում, 2019, 1, 290-299 էջ
Առնակ Սարգսյան , Աշոտ Ենգոյան , Խոսրովադուխտ Ազատյան
«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 2019, 92 էջ, հայերեն
|
Երևանի պետական համալսարանը Արցախյան գոյապայքարում (1988-1994թթ․ փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու)
2019 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2019, 428 էջ, Հայաստան, Երևան
Հայ գրահրատարակչական գործը Ռուսաստանում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 312 էջ, 2018, հայերեն
Փոքր պետությունների արտաքին քաղաքական վարքի հիմնական հատկանիշներն ու պատճառները
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2019 № 2 (29), էջ 3-16
|
Քաղաքական հոգեբանություն
2019 | Գիրք/Book
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, 198 էջ
Կարգավիճակի ճանաչման և նախավիճակի (STATUS QUO) փոփոխման հիմնահարցը արցախյան կարգավորման բանակցություններում
2019 | Հոդված/Article
Գիտական Արցախ, 2(3), 22-28 էջ, 2019
 
Կոնտակտներ
Դեկան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գեղամ Պետրոսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(ներքին 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am