Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Ծավալուն ընթերցանության դերը անգլերենը հատուկ նպատակների համար դասավանդելիս
2019 | Հոդված/Article
Professional and Academic English, UK, Issue 53, December 2019, 10-15pp.
Ծավալուն ընթերցանությունը որպես միջմշակութային իրազեկությունը մեծացնելու միջոց
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Humanities and Social Sciences, USA, vol. 9, no. 2 February 2019, 14-19pp.
Extensive Reading in ESP
2019 | Հոդված/Article
Professional and Academic English, UK, Issue 53, December 2019, 10-15pp.
|
Raising Cross-Cultural Awareness Through Extensive Reading
2019 | Հոդված/Article
International Journal of Humanities and Social Sciences, USA, vol. 9, no. 2 February 2019, 14-19pp.
|
Հայոց «թավշյա հեղափոխությունը» եվ ՀՀ-ՌԴ հարաբերությունների զարգացման դինամիկան
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 3-11 էջ, 2019
Կրոնական եվ էթնիկական ընդհանրության գործոնը տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացներում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 1(28), 57-68 էջ, 2019
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917- июнь 1918 гг.)
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 324 էջ, 2019, ռուսերեն
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.)
2019 | Գիրք/Book
Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл.
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս)
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր հանդես 1(16), Երևան, 2019, էջ 206-210
|
Գեղամ Պետրոսյան, Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետության կերտունը (1917 թ. փետրվար - 1918 թ. հունիս)
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի: Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, N 1 (28), 76-79 էջ, 2019