Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 2-րդ)
2018 | Գիրք/Book
Դասընթացի ծրագիր և ուսումնամեթոդական ուղեցույց, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2018, 78 էջ
|
К вопросу о восстановлении армянской государственности (май 1918 г.)
2018 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, Март 15, 2018, стр. 1-12
|
Сравнительный анализ отношений между Республикой Армения и антибольшевистским правительством южной России, (июнь 1918 – апрель 1920 гг.)
2018 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, Апрель 7, 2018, стр. 1-12
|
Հայոց անկախ պետականության կերտման հարցի շուրջ (1918 թ. մայիս)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-17
|
Ռուս-թուրքական հարաբերությունների նոր միտումները 2017 թ.
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 18-26
|
Հայաստանի եվրասիական ընտրության քաղաքակրթական և քաղաքատնտեսական հիմքը
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 27-34
|
Դիտարկումներ քաղաքական մշակույթի կառուցվածքի վերաբերյալ
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 57-70
|
Մանիպուլյացիոն կառավարման ազդեցությունը հասարակական կարծիքի վրա
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 71-81
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար – 1918թ. հունիս)
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 268 էջ+12 ներդիր
|
Բաթումի դիվանագիտական բանակցությունների երկրորդ փուլը. Թուրքական վերջնագրի ընդունումը (1918թ. մայիս-հունիս)
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր 3(15), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 3-11
|