Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Կնյազ Սարոյան
Հանրային քաղաքականությունը քաղաքացիական մշակույթի գործիք
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 45-54
|
«Տեղեկատվական անվտանգություն» հասկացության էվոլյուցիան
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 55-62
|
Պետական կադրային քաղաքականությունը ՀՀ-ում քաղաքական էլիտայի հավաքագրման գործոն
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 63-71
|
Նարեկ Գրիգորյան
Միգրացիան ՀՀ սոցիալական անվտանգության համակարգում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 72-82
|
Հասարակագիտություն առարկայի ուսումնական ձեռնարկ: 11-րդ դասարան
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Ասողիկ, 2017թ․, 360 էջ
Քաղաքական մշակույթ
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 96 էջ
Area Studies of English-Speaking Countries
2017 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ., 2017թ․, 292 էջ
Идеологические аспекты функционирования Евразийского союза
2017 | Հոդված/Article
Проблемы национальной идентичности в контексте современной глобализации. 2017, стр. 42-47
|
Trade unions as an instrument for the development of the Eurasian public diplomacy
2017 | Հոդված/Article
«Время больших перемен: политика и политики». 2017, стр. 440-441
Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը
2017 | Գիրք/Book
Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ