Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Էդգար Անդրանիկի Քալանթարյան

Դեկանի տեղակալ | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքականության բաժնի բակալավրիատ
2005 - 2006 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Քաղաքականության բաժնի մագիստրատուրա 1-ին տարի
2006 - 2009 թթ. Հանրային կառավարում բաժին, Բոլոնիայի համալսարան (Իտալիա)
2009 - 2010 թթ. ԵՊՀ ՄԻջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի քաղաքագիտության մագիստրատուրա
2011 - 2014 թթ. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի հայցորդ

Գիտական կոչում
2016թ. ԵՊՀ դոցենտ

Գիտական աստիճան
2014 - Քաղաքական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ «ՀՀ պետական տեղեկատվական կառավարումը»

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից մինչև օրս ԵՊՀ դասախոս
2011 թ-ից ԵՊՀ ՄԻջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ

Կարդացվող դասընթացներ
«Կազմակերպությունների տեսություն»
«Հանրային կառավարման տեսություն-1»
«Էլեկտրոնային կառավարում»
«ՀՀ պետական - տեղեկատվական կառավարումը»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կազմակերպությունների արխեոտիպեր, կազմակեր-պությունների կառավարման ձևեր, տեղեկատվական և էլեկտրոնային կառավարում

Լեզուներ
Հայերեն, իտալերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Պարգևներ
ՀՀ ՊՆ «Մարշալ Բաղրամյան» մեդալ
«Գրիգոր Նարեկացի» հուշամեդալ
ԵՊՀ ռեկտորի շնորհակալագիր, Երևան, 2014թ

edgar.kalantaryan@ysu.am

Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 223-233 էջ, Հայաստան
|
Էլեկտրոնային և սոցիալական մամուլը պետական կառավարման համակարգում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 1 (22), էջ 45-53
|
Հանրային կազմակերպությունների տեսություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 200 էջ
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ
|
Մանիպուլյացիոն մեթոդները կառավարման համակարգում
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 68-77
|
О некоторых аспектах информационных войн
2016 | Հոդված/Article
Образование, культура и ценностные ориентации современного мира. 2016, стр. 240-244
|
Առաջնորդի (լիդերի) ինստիտուտը հանրային կազմակերպություններում
2016 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտ. Հոդվածների պարբերակ. Ժողովածու: «Լիմուշ» հարտ., 2016, էջեր 231-239
|
Правовое регулирование информационного управления в республике Армения
2015 | Հոդված/Article
Современные глобальные проблемы социальных и гуманитарных наук: Сборник научных трудов.-СПб.: Изд. Санкт-Петербургскогоуниверситетауправленияиэконмики, 2015 г., с. 108-112
|
Զանգվածային լրատվամիջոցները ՀՀ պետական կառավարման համակարգում
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 31-38
|
ՀՀ էլեկտրոնային կառավարման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները
2013 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 141.6, Երևան 2013թ., էջ 66-74
|
Արցախյան հակամարտության պատմա-քաղաքագիտական համեմատական վերլուծություն
2012 | Հոդված/Article
<<Բազմավեպ>> հայագիտական հանդես, թիվ 1-2 Վենետիկ- Ս. Ղազար
Զանգվածային լրատվամիջոցները` պետական տեղեկատվական քաղաքականության սուբյկետ
2012 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան, <<Լրատու>> 2 (13)
Տեղեկատվական անվտանգության և տեղեկատվական կառավարման հարցի շուրջ
2012 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարան Երևան,<<Լրատու>> 1(12)