Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Գեղամ Հարությունի Պետրոսյան

Դեկան | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1958 - 1968 թթ. սովորել է Թալինի շրջանի Կարմրաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը՝ ավարտելով ոսկե մեդալով:
1969 - 1974 թթ. սովորել է ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետում:
1977 թ. ընդունվել է ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետի ասպիրանտուրա:
1980 թ. աշխատել է ԵՊՀ ԽՄԿԿ պատմության ամբիոնում որպես ասիստենտ:
1982 թ. պաշտպանել է թեկնածութական ատենախոսությունը:
1993 թ. ստացել է դոցենտի կոչում,
1993 - 1998 թթ. աշխատել է Պատմության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ միջազգային հարաբերություններ մասնագիտության գծով:
2005 թ. պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն,
2006 թ-ից Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր:
1998 - 2008 թթ. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
2008 թ-ից՝ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան:

Կարդացվող դասընթացներ
Հայաստանի միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը նորագույն ժամանակներում

Մասնագիտական գործունեությունը
ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ, Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ, ԵՊՀ Քաղաքագիտություն. Միջազգային հարաբերություններ 056 մասնագիտական խորհրդի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ, «Միջազգային հարաբերություններ.Հայկական աշխարհ» հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը ներառում է հայ դիվանագիտության պատմության նորագույն շրջանի, հատկապես 1918 - 1920 թթ. ամենաբարդ ու վիճահարույց հարցերի գիտական մշակումն և լուսաբանումը: Հեղինակ է 8 մենագրությունների և ավելի քան 73 գիտական հոդվածների: Գ. Պետրոսյանի ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 6 թեկնածուական ատենախոսություն:

Պարգևներ
ՀՀ ԱԳՆ երկրորդ աստիճանի պատվո մեդալ
ՀՀ վարչապետի ոսկե հուշամեդալ
ՀՀ ԿԳՆ ոսկե հուշամեդալ
ՀՀ ԱԳՆ հուշամեդալ
ՀՀ ՊՆ «Գարեգին Նժդեհ» մեդալ
ԵՊՀ ոսկե մեդալ
Հակոբ Մեղապարտի անվան հուշամեդալ
Ֆրիտյոֆ Նանսենի ոսկե հուշամեդալ
Արցախի համալսարանի պատվավոր պրոֆեսոր

gegham.petrosyan@ysu.am
(+374 10) 57-72-76

Armenian Statehood in Foreign Policy Realities: the First Steps of the First Republic
2022 | Գիրք/Book
Journal of Political Science: Bulletin of Yerevan University, Vol. 1, No 2 (2022), DOI:10.46991/JOPS/2022.1.2.012, pp. 12-48
|
Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության առաջին բանակցությունները Կոստանդնուպոլսում (1918 թ. հունիս)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 3-16
|
Քառյակ միության պետությունների շահերի բախումը Անդրկովկասում (Հայաստանը Կոստանդնուպոլսի խորհրդաժողովի նախօրեին, 1918 թ. մարտ - հունիս)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (38), էջ 3-14
|
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Վրաստանի հետ Կոստանդնուպոլսի և Բեռլինի բանակցությունների նախօրեին (1918 թ. մայիս-հունիս)
2022 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2022 № 1 (37), էջ 3-8
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու ժամանակավոր կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 3 (36), էջ 3-18
|
Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու ժամանակավոր կառավարության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի». Միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, 2021, Vol. 12 No. 3 (36) (2021), էջ 3-18
|
Հայաստանի Հանրապետությեան և Ռուսաստանի Հարավի հակապոլշևիկյան Կառավարության միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ (1918 թ. հունիս - 1920 թ. ապրիլ)
2021 | Հոդված/Article
«Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակ» Գիտաժողովի նիւթեր (Անթիլիաս 21-23 մարտի, 2018), Լիբանան, 2021, էջեր 2016-238
Գեղամ Պետրոսյան , Լ. Պետրոսյան
Հայաստանի առաջին հանրապետության և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ
2021 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, N 2 (23), էջեր 65-80:
|
Գեղամ Պետրոսյան , Լ. Պետրոսյան
Հայաստանի առաջին հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, N2, 2021, էջեր 3-12:
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-12
|
Գ. Պետրոսյան , Լ. Պետրոսյան
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ռուսաստանի միջև հարաբերությունների հարցի շուրջ
2021 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», 2021, թիվ 2 (23), էջ 65-80
Գ. Պետրոսյան , Լ. Պետրոսյան
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական դրությունը անկախացման առաջին ամիսներին
2021 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2021, թիվ 2, էջ 3-12
Վրաստանում Հայաստանի առաջին Հանրապետության դիվանագիտական և հյուպատոսական առաքելությունների ստեղծման պատմությունից
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-16
|
Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման պատմությունից
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի.Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2020 № 2 (32), էջեր 3-11
|
Հայաստանի առաջին Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության ստեղծման պատմությունից
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-11
|
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917- июнь 1918 гг.)
2019 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 324 էջ, 2019, ռուսերեն
Закавказье в дипломатических перипетиях: становление армянской независимой государственности (февраль 1917 - июнь 1918 гг.)
2019 | Գիրք/Book
Монография, Изд. ЕГУ, Ереван, 2019, 324 с. + 12 с. илл.
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս)
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր հանդես 1(16), Երևան, 2019, էջ 206-210
|
Թուրքիայի կողմից հայոց անկախ պետության ճանաչման շարժառիթները և նպատակները
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 3-20
|
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի հակաբոլշևիկյան կառավարության միջև հարաբերությունների համեմատական վերլուծություն (1918թ հունիս- 1920 թ. ապրիլ)
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր 2(14), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 11-26
|
К вопросу о восстановлении армянской государственности (май 1918 г.)
2018 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, Март 15, 2018, стр. 1-12
|
Сравнительный анализ отношений между Республикой Армения и антибольшевистским правительством южной России, (июнь 1918 – апрель 1920 гг.)
2018 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, Апрель 7, 2018, стр. 1-12
|
Հայոց անկախ պետականության կերտման հարցի շուրջ (1918 թ. մայիս)
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2018 № 1 (25), էջ 3-17
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար – 1918թ. հունիս)
2018 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, 268 էջ+12 ներդիր
|
Բաթումի դիվանագիտական բանակցությունների երկրորդ փուլը. Թուրքական վերջնագրի ընդունումը (1918թ. մայիս-հունիս)
2018 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր 3(15), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2018, էջ 3-11
|
Անդրկովկասը դիվանագիտական հորձանուտում. Հայոց անկախ պետականության կերտումը (1917թ. փետրվար - 1918թ. հունիս)
2018 | Գիրք/Book
Հայաստան, Երևան, 268 էջ, 2018, հայերեն
Դիվանագիտական բանակցությունները Բաթումում. Անդրկովկասյան պետության կազմալուծումը. Երեք անկախ պետությունների ստեղծումը (1918 թ. մայիս)
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2017 № 3 (24), էջ 3-26
|
Внешнеполитическое положение Закавказья в преддверии Батумских дипломатических переговоров
2017 | Հոդված/Article
Октябрь 7, 2017, СоюзИнфо, Аналитика, Политика, стр. 1-5
|
Պատերազմի և հաշտության հարցը Ալեքսանդրապոլի արտակարգ խորհրդակցությունում. Անդրկովկասի անկախացումը (1918թ. ապրիլ)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2017թ․, 2 (11), 80-93 էջ, Հայաստան
|
Թուրքիային տարածքային զիջումների հարցը Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովում (1918թ. մարտ-ապրիլ)
2017 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր հանդես, 1(10), ԵՊՀ հրատ., Եր., 2017, էջ 29-41 www.armin.am
Вопрос войны и мира на александропольском чрезвычайном совещании. Независимость Закавказья
2017 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, 2017 июнь 2, стр. 1-10
|
Дипломатические переговоры в Батуми. Распад Закавказского государства. Создание трех независимых республик (1918 Май) (Часть первая)
2017 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, Декабрь 18, 2017, стр. 1-9
|
Дипломатические переговоры в Батуми. Распад Закавказского государства. Создание трех независимых республик (1918 Май) (Часть вторая)
2017 | Հոդված/Article
СоюзИнфо, Декабрь 20, 2017, стр. 1-11
|
Вопрос территориальных уступок Турции на Трапезундской мирной конференции: Март-апрель 1918
2017 | Հոդված/Article
10 марта 2017 года, 8 стр. www.soyuzinfo.am
|
Внешне- и внутриполитическая ситуация в закавказье (октябрь 1917 – февраль 1918 годов)
2017 | Հոդված/Article
19 января 2017 года, 8 стр., soyuzinfo.am
|
Из истории создания армянского национального собрания и армянского национального совета
2017 | Հոդված/Article
21 января 2017 года, 5 стр., soyuzinfo.am
|
Tрапезундская мирная конференция 1918 года: обсуждение армянского вопроса
2017 | Հոդված/Article
24 января 2017 года, 15 стр., soyuzinfo.am
|
Անդրկովկասի արտաքին քաղաքական դրությունը Բաթումի դիվանագի-տական բանակցության նախօրեին (1918 թ. ապրիլ)
2017 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր» 3(12), ՀՀԻ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017, էջ 90-96
|
Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917թ. հոկտեմբեր -1918թ. փետրվար)
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Համալսարանի, N2(20), Եր. 2016, էջեր 3-14
|
Հայոց ազգային ժողովի և հայոց ազգային խորհրդի ստեղծման պատմությունից (1917թ. փետրվար-հոկտեմբեր)
2016 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր հանդես 2(8), ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2016, էջ 51-58
|
Անդրկովկասի ներքին և արտաքին քաղաքական իրավիճակը (1917 թ. հոկտեմբեր - 1918 թ. փետրվար)
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 3-14
|
1918թ. Տրապիզոնի հաշտության խորհրդաժողովը. Հայկական հարցի արծարծումները
2016 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր» հանդես, 3(9), ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016, էջեր 46-67
|
Образование во имя мудущего. Факультет международных отношений ЕГУ
2015 | Գիրք/Book
Учебник, ЕГУ изд., 2015, 44 стр.
|
Ա. Ջ. Կիրակոսյան, ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը և արևմտահայությունը (19-րդ դար - 1914 թ.): Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2014, 400 էջ
2015 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», 2015 № 1 (16), էջ 77-79
|
Education for Future. YSU Faculty of International Relations
2015 | Գիրք/Book
Booklet, Yr., YSU Press, 2015, 44 pages Education for Future
Կրթություն հանուն ապագայի: ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2015 | Գիրք/Book
Գրքույկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 44 էջ
Մտավորականը, գիտնականը և դիվանագետը
2015 | Հոդված/Article
Արևելագիտությունը Հայաստանում, -Եր.: «Գիտություն», 2015, հ.1: Իրանագիտության արդի հիմնախնդիրներ, էջ 20-22
|
Վ. Մելիքյանի գրախոսականը. «ՀՀ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918-20թթ.)»
2014 | Հոդված/Article
«Հայագիտության հարցեր», Հանդես 3, Եր., 2014, էջ 211-217
Грузино-азербайджанские антирусские военные Договора и Республика Армения (1919 г. Июнь, сентябрь)
2014 | Հոդված/Article
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Г. Петросян.- Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с., стр. 26-54
|
Внешняя политика Республики Армения
2014 | Գիրք/Book
Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.)/ ЕГУ; Гл. ред.: Ер.: Изд-во ЕГУ, 2014.- 166 с.
|
Отношения Республики Армения с Сибирью и Дальним Востоком (середина 1919г. –начало 1920г.)
2013 | Հոդված/Article
Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ, հանդես, Երևան, 2013, թիվ 8, էջ 96-99
|
Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)
2012 | Գիրք/Book
ЕГУ, Ер., Изд-во ЕГУ, 2012, 424с.
|
Обзор О.А. Колобова: "Отношения Республики Армения с Россией (1918-1920 гг.)"
2012 | Հոդված/Article
Вестник, 1(633), Ер. 2012, стр. 348-350
Деятельность армянского комиссариата в Украине в 1918-1919 гг.
2012 | Հոդված/Article
Из истории армяно-украинских, венгерских и молдовских отношений, Институт истории НАН Республики Армения, Ереван 2012, стр. 96-106
Վ. Բայբուրդյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920 թթ.)»
2011 | Հոդված/Article
«Պատմաբանական հանդես», ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2(187), Եր., 2011թ., էջ 276-278
|
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ (1918 - 1920 թթ.)
2011 | Գիրք/Book
Եր. 2011, 416 էջ
|
Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. առաջին ամիսներ)
2011 | Հոդված/Article
Միջազգային հարաբերություններ. Հայկական աշխարհ, հանդես, Երևան, 2011, թիվ 4, էջ 23-29
|
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային (հակաբոլշևիկյան) պետական կազմավորումների հետ (1918 - 1920 թթ.)
2010 | Գիրք/Book
Մագիստրատուրայի «Հայոց պատմություն» մասնագիտացամամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010թ., 12 էջ
|
Հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների և Ուկրաինայի հետ
2010 | Հոդված/Article
Հայոց պատմություն, հատոր 4, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918-1945թթ.) Երևան, 2010, էջ 129-142
|
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (127), Երևան 2009թ., էջ 120-125
|
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Խորհրդային Ռուսաստանի հետ (1918 թ. հունիս - նոյեմբեր)
2009 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2009, թիվ 1 (127), էջ 120-125
Отношения Республики Армения с Белым Югом в 1918-1920 годах
2008 | Հոդված/Article
Родина (журнал) N 4, апрель, Москва, 2008, стр. 91
|
Միջազգային կազմակերպություններ
2006 | Գիրք/Book
Մագիստրատուրայի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2006թ., 14 էջ
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Ռուսաստանի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 - 1920 թթ.)
2006 | Գիրք/Book
Եր. 2006, 416 էջ
Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Անդրկոնֆեդերացիայի ստեղծման հարցում (1919 թ. օգոստոս - 1920 թ. ապրիլ)
2006 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (118), Երևան 2006թ., էջ 31-43
|
Հայաստանի Հանրապետության ռազմաքաղաքական դրությունը, հարաբերությունների վերականգնումը Ռուսաստանի հարավի հետ (1919թ. հունիս - դեկտեմբեր)
2006 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 141-145
Ռուսաստանի հարավի Կամավորական բանակի վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության փաստական ճանաչման նկատմամբ
2006 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հանդես, Երևան, 2006, թիվ 1 (107), էջ 234-240
Խորհրդային Ռուսաստանի հետ Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները (1918թ. հունիս - նոյեմբեր)
2006 | Հոդված/Article
Պրոֆ. Մերի Քոչարի 70-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների, թեզիսների ժողովածու, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 20-21
Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունները Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի հետ (1919-1920 թթ.)
2006 | Հոդված/Article
Արևելագիտության հարցեր, հոդվածների ժողովածու, հ. 6-րդ, ԵՊՀ հրատ., 2006, էջ 122-131
|
Отношения Республики Армения с несоветскими государственными образованиями Юга России (июнь-ноябрь 1918 г.)
2005 | Գիրք/Book
Ростов н/Д. Изд-во Рост. ун-та, 2005, 40с.
|
1918 թ. հայ-վրացական պատերազմը և Ռուսաստանի հարավի կամավորական բանակը
2005 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 120-128
|
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը և առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. առաջին ամիսներ)
2005 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների հանդես, Երևան, 2005, ն. 1 (612), էջ 66-81
Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը և Ռուսաստանի հարավի Կամավորական բանակը
2005 | Հոդված/Article
«Տարեգիրք» ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2005, էջ 135-160
1919 թ. հունիսի վրաց-ադրբեջանական ռազմական դաշինքը և Հայաստանը
2005 | Հոդված/Article
Հայոց Մեծ եղեռն: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2005, էջ 350-365
|
Կարսի խնդիրը եվ նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918 թ. դեկտեմբեր - 1919 թ. ապրիլ)
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (114), Երևան 2004թ., էջ 22-35
|
Վ. Հ. Մելիքյանի գրախոսականը. «Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)»
2004 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (113), Երևան 2004 թ., էջ 186-189
|
Հայաստանի Հանրապետության առնչությունները Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումների հետ (1918 հունիս-նոյեմբեր)
2004 | Գիրք/Book
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2004, 184 էջ
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական կացությունը Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918թ. հունիս-նոյեմբեր)
2004 | Հոդված/Article
Կանթեղ, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2004, թիվ 1 (18)էջ 156-161
Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի հարավի ոչ խորհրդային պետական կազմավորումները (1918 թ. հունիս-նոյեմբեր)
2004 | Հոդված/Article
Պատմա-բանասիրական հանդես, Երևան, 2004, թիվ 1 (65), էջ 25-38
Կարսի խնդիրը և նրա շուրջ ծավալված պայքարը (1918թ. դեկտեմբեր - 1919թ. ապրիլ)
2004 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2004, ն. 3 (114), էջ 22-35
Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսական մարմինները Խարկովում և Կիևում (1918 - 1920 թթ.)
2003 | Հոդված/Article
Իրան-Նամե, հանդես, Երևան, 2003, թիվ 38, էջ 1-8
|
Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին քաղաքական կացությունը Հանրապետության գոյության առաջին շրջանում (1918 թ. հունիս - նոյեմբեր)
2003 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003, էջ 105-117
Հայաստանի Հանրապետության կապերը Ռուսաստանի հարավի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարության հետ (1918թ. հունիս-նոյեմբեր)
2003 | Հոդված/Article
Բանբեր Հայաստանի արխիվների, հանդես, Երևան, 2003, թիվ 2 (102), էջ 162-176
Հայաստանի Հանրապետության և ՈՒկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից (1918 - 1920 թթ.)
2002 | Գիրք/Book
Եր. 2002, 160 էջ
|
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից
2002 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 25-35
|
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսության հիմնումն ու գործունեությունն Օդեսայում (1918 - 1920 թթ.)
2002 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2002, ն. 1-2, էջ 47-55
|
Հայաստանի Առաջին Հանրապետության և Ուկրաինայի դիվանագիտական հարաբերությունների պատմությունից
2002 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի համալսարանի, հանդես, Երևան, 2002, ն. 1, էջ 25-35
Ուկրաինայում Հայաստանի առաջին Հանրապետության հյուպատոսական մարմինների գործունեության պատմությունից
2002 | Հոդված/Article
Հայոց պատմության հարցեր, գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2002, էջ 136-145
|
Ռուսաստանյան կայսրության դիվանագիտությունը
2001 | Գիրք/Book
Բակալավրի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտացմամբ դասընթացի ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2001թ., 26 էջ:
Հայկական ազգային կազմակերպություններն Ուկրաինայում (1918թ. հունիս - մայիս)
2001 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, հանդես, Երևան, 2001, ն. 4, էջ 67-72
|
Գյուղական բնակչության նյութական բարեկեցության և կուլտուրական մակարդակի բարձրացման ՀԿԿ աշխատանքի փորձից (1966—1975 թթ.)
1981 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (45), Երևան 1981թ., էջ 165-171
|