Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Կատերինա Վանիկի Ալթունյան

Դասախոս | Հանրային կառավարման ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին (բակալավր)
2011 - 2013 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, Քաղաքագիտության բաժին (մագիստրատուրա)
2014 թ–ից ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերություններ ֆակլուտետ, Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ ամբիոն (ասպիրանտուրա)
2014 թ. Երիտասարդ Առաջնորդների Դպրոց (School of Young Leaders) 21-րդ սերնդի անդամ և ծրագրի մասնակից

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության նախապատրաստում «Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման մեխանիզմները և կառավարման արդյունավետությունը ՀՀ-ում» թեմայով

Աշխատանքային փորձ
2013 թ-ից ԵՊՀ Միջազգային հարաբերություններ ֆակուլտետի Հանրային կառավարման ամբիոնի լաբորանտ և դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Հանրային կառավարման հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կառավարող էլիտաների, էլիտաների մասին տեսություններ, պետական և հանրային կառավարում, լիդերություն

Մասնակցությունը դասընթացներին, մրցույթներին, կոնֆերանսներին
03.07 - 16.07.2016 թ. դասավանդում ««Սփյուռք» ամառային դպրոց 2016»-ում «Երիտասարդ առաջնորդներ և համայնքային գործի կազմակերպիչներ» թեմայով
28.10 - 30.10.2015 թ. ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի շրջանակներում (544047-TEMPUS-1-2013-1GE-TEMPUS-JPGR «Project Actor Capacity Training in Caucasus») «Ծրագրերի նախագծում» խորագրով վերապատսրաստական դասընթացի հաշվետու սեմինարին մասնակցություն և վկայականի շնորհում, Թբիլիսի (Վրաստան)
16.11 - 19.11.2015 թ. ՏԵՄՊՈՒՍ ծրագրի PICASA նախագծի շրջանակներում տեղի ունեցած աշխատաժողովին մասնակցություն ԵՊՀ, Երևան
2016թ. հոկտեմբերրի 10-11- զեկուցում «Կառավարող էլիտայի արդիականացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում» խորագրով գիտաժողովին, ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա

Լեզուներ
Մայրենի լեզու՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կուսակցությունների դերը քաղաքական էլիտայի հավաքագրման գործընթացի համատեքստում
2017 | Հոդված/Article
Լրատու - Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան: 2017թ․, 30-40 էջ, Հայաստան
|
Քաղաքական ընտրանու հավաքագրման բյուրոկրատական որոշ ասպեկտների շուրջ
2017 | Հոդված/Article
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդես, Եր., 2017, էջ 179-187
|
Հանրային կառավարման տեսություն (մաս 1)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: Հեղինակային հրատ.: 2016թ․, 48 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Քաղաքական ընտրանու կառավարման և հավաքագրման սկզբունքների էվոլյուցիան
2016 | Հոդված/Article
Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտ. Հոդվածների պարբերակ. Ժողովածու: «Լիմուշ» հարտ., 2016, էջեր 23-31
|
Կառավարման հիմնախնդիրը էլիտալոգիայի տեսության շրջանակներում
2015 | Հոդված/Article
«Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» գիտական հոդվածների ժողովածու, Գիրք 2/, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան 2013, էջեր 202-205
|