Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Հանրային կառավարման ամբիոն
Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն
Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոն
Չինարենի և չինական մշակույթի կենտրոն
Կոնտակտներ
Դեկան` պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Գեղամ Պետրոսյան

Դեկանատ` (+374 60) 71-00-79,
(+374 60) 71-00-78,
(ներքին 10-79,10-78),
int.rel@ysu.am