Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
Faculty of International Relations
Միջազգային հարաբերությունների բաժինը բացվել է դեռևս 1990 թ-ին:
>
Դիվանագիտական ծառայության և մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոն
Հանրային կառավարման ամբիոն
Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
Քաղաքագիտության ամբիոն
Ռուսաստանյան հետազոտությունների կենտրոն
Չինարենի և չինական մշակույթի կենտրոն