Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ
Լրագրություն


Մագիստրատուրա
Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցային տեխոնլոգիաներ

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ալբերտ Մակարյան , Աստղիկ Սողոյան
Իրապատում հեքիաթը Հակոբ Պարոնյանի «Թատրոն. բարեկամ մանկանց» պարբերականի ժանրայի համակարգում
2020 | Հոդված/Article
Երևան, 2020, էջ 23-33
|
Մարիաննա Հակոբյան
Նախընտրական հեռուստաբանավեճը որպես քաղաքական լրատվության աղբյուր
2020 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 1 (31), էջ 92-101
|
Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении
2019 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499
Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”)
2019 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48
|
Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11
|