Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>

Բակալավրիատ
Լրագրություն


Մագիստրատուրա
Լրագրություն
Հասարակայնության հետ կապեր և հաղորդակցային տեխոնլոգիաներ

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Освещение "Бархатной революции" СМИ и интернет-ресурсами республики Армении
2019 | Թեզիս/Thesis
Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия. 2019, стр. 498-499
Ночное небо в параметрах субьективного времени автора (на примере пожести А.Де Сент-Экзюпери “Ночной полет”)
2019 | Թեզիս/Thesis
Международная научно-практическая конференция:Актуальные аспекты развития воздушного транспорта (Авиатранс-2019). 2019, стр. 46-48
|
Գևորգ Մելիք-Ղարագյոզյանը հայոց համալսարանի հիմնադրման ակունքներում
2019 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր: 2019, 2(17), էջ 3-11
|
Հայաստանի ռադիոյի պատմություն /1926-2018/ (փաստաթղթեր, ականատեսների վկայություններ)
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: «Շուշան Տեխնիկա» ՍՊԸ, 2018թ․, 252 էջ
Սերգեյ Աղաջանյան, Միջօրե, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2016, 304 էջ*
2018 | Հոդված/Article
ՎԷՄ համահայկական հանդես: 2018, 3(63), էջ 253-258
|