Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Անահիտ Խորենի Բրուտյան

Դոցենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1980 - 1983 թթ. Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետ
1983 - 1986 թթ. Մոսկվայի Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
1988 - 1992 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա (արտ. չկտրված)

Գիտական աստիճան
2008 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2011 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ՝ Երևանի պետական համալսարանի որակի ապահովման կենտրոնի առաջատար մասնագետ
2000 թ-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս (ներքին համատեղություն)
2009 - 2017 թթ. Քաղծառայողների վերապատրաստման դասընթացավար ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ կրթության վարչությունում (ժամավճարային հիմունքով)
1996 - 2006 թթ. ԵՊՀ լրատվական ծառայության խմբագիր
1995 - 1997 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի կուլտուրայի ֆակուլտետի հեռուստալրագրության բաժնի դասախոս (համատեղություն՝ պայմանագրային հիմունքներով)
1986 – 1995 թթ. Երևանի պետական համալսարան, «Երևանի համալսարան» թերթի թղթակից (գրական աշխատող)

Կարդացվող դասընթացներ
«Ժուռնալիստի վարպետություն» (տարբեր տարիների՝ նաև «Հայ մանկավարժական մամուլ», «Պաշտոնական գրագրությունների լեզուն»)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կրթություն, մանկավարժություն, հայոց լեզու, հրապարակախոսություն, մամուլի պատմություն, տեքստի խմբագրում

Վերապատրաստումներ
2021 թ․ հոկտեմբեր՝ «Ուսուցանողների վերապատրաստման ծրագիր Հայաստանում ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների դասախոսների համար», Դոյչե Վելլե Ակադեմիա, Երևան
2019 թ. փետրվար, մարտ՝ դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ «Erasmus+»-ի «PRINTeL» նախագծի շրջանակներում ՝ «Փոփոխություն լսարանում. նորարարական դասավանդման և ուսումնառության օժանդակում՝ Արևելյան գործընկերության երկրներում ուսանողի ուսումնական փորձառության բարելավման նպատակով» ծրագրով, ԵՊՀ, ք. Երևան, Հայաստան
2017 թ. ապրիլ՝ սեմինար-դասընթացներ «Տեմպուս Արմենքա» ծրագրի շրջանակներում, Գենտի համալսարան, ք. Գենտ, Բելգիա
2016 թ. սեպտեմբեր՝ սեմինար-դասընթացներ «Տեմպուս Արմենքա» ծրագրի շրջանակներում, Արհուսի համալսարան, ք. Արհուս, Դանիա
2016 թ.՝ ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագիր, ԵՊՀ, ք. Երևան, Հայաստան
2015 թ. հունիս՝ վերապատրաստում «Տեմպուս» ծրագրի շրջանակներում, Լինքշոպինգի համալսարան, ք, Լինքշոպինգ, Շվեդիա
2013 թ. մայիս-հունիս՝ ուսուցողական այց որակի ապահովման ասպարեզում, Պրահայի Կարլի համալսարան, ք. Պրահա, Չեխիա
2012 թ. հուլիս՝ Ամառային դպրոց + վերապատրաստում` TEMPUS-ի DIUS ծրագրի շրջանակներում, Կոբլենց-Լանդաու համալսարան, ք. Կոբլենց, Գերմանիա
2012 թ. մարտ՝ վերապատրաստում՝ «Որակի ներքին ապահովումը ՀՀ մասնագիտական կրթության ոլորտում», Աղվերան, Հայաստան
2009 թ. նոյեմբեր-դեկտեմբեր՝ Ձմեռային դպրոց՝ «Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափայնության խթանումը», ք. Երևան, Հայաստան

Մասնագիտական անդամակցություն
2017 թ-ից մինչ այժմ՝ ԵՊՀ մեթոդխորհրդի անդամ
2012 - 2015 թթ. ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2003 - 2010 թթ. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մրցութային հանձնա-ժողովի անդամ՝ որպես փորձագետ-ներկայացուցիչ գիտակրթական հիմնարկից
2003 - 2009 թթ. «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության գծով պատասխանատու
2005 - 2008 թթ. «Կրթության զարգացում» ՀԿ-ի համանուն տարեգրքի գլխավոր խմբագիր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ
2021 թ.՝ ԵՊՀ ոսկե մեդալ
2019 թ.՝ ԵՊՀ արծաթե մեդալ
2010 թ.՝ ԵՊՀ պատվոգիր,
2011 թ.՝ ԵՊՀ պատվոգիր

Էլ. հասցե
anahitbrutyan@ysu.am

Կրթության եվ դաստիարակության հարցերը «Բազմավեպ» հանդեսում
2019 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն» (տեսության և պատմության հարցեր), 2 (14), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2019, էջ 134-144
|
Կրթության և դաստիարակության դերի արժևորումը «Հյուսիսափայլ» ամսագրում
2018 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Հայագիտություն», 2018 № 3 (27), էջ 75-85
|
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
Հայ մանկավարժների ավանդը մանկավարժական մամուլի ստեղծման գործում
2015 | Հոդված/Article
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2015, էջ 60-64
Հայ մանկավարժների ավանդը մանկավարժական մամուլի ստեղծման գործում
2014 | Թեզիս/Thesis
«Մանկավարժության ժամանակակից հիմնախնդիրները» տարածաշրջանային միջազգային գիտաժողովի թեզիսներ, Ծաղկաձոր, 17-18 հոկտեմբերի, 2014, էջ 68-70
«Ժուռնալիստի վարպետություն» առարկայի դասավանդումը (մեթոդական խնդիրներ)
2012 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 1 - 2, 2012, էջ 108 - 114
Հայոց լեզվի արժևորումը Պարույր Սևակի հրապարակախոսության մեջ
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 55-60:
Հայ մանկավարժական մամուլ
2011 | Գիրք/Book
Ծրագիր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2011, 16 էջ
Արևելահայ մանկավարժական մամուլը
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, 152 էջ
Կրթության հիմնախնդիրները Հովհ. Թումանյանի հրապարակախոսության մեջ
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Թ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108
Դպրոցի և կրթության հարցերը XIX դարի հայ մանկավարժական մամուլի էջերում
2009 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2009, էջ 101 - 108, թիվ 1, էջ 187 - 192
|
«Դաստիարակ» ամսագրի տեղը և դերը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլի համակարգում
2008 | Հոդված/Article
«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում», թիվ 3 - 4, 2008, էջ 107 - 110
Լրատվական գործակալությունները զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգում
2007 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ը, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, էջ 99 - 111
Կրթության հարցերը Ն. Աղբալյանի հրապարակախոսության մեջ
2006 | Հոդված/Article
«Նիկոլ Աղբալյան - 130» (Միջազգային գիտաժողովի նյութեր), «Լուսակն» հրատ., Երևան 2006, էջ 54 - 63
Ուսուցչական կադրերի խնդիրը արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (տեսության և պատմության հարցեր), պրակ Է, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2005, էջ 68 - 76
Կանանց կրթության հիմնախնդիրը XIX դարի արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (117), Երևան 2005թ., էջ 156-161
|
Կանանց կրթության խնդիրները արևելահայ մանկավարժական մամուլում
2005 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», թիվ 3, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2005, էջ 156 - 161
Կրթական հիմնախնդիրների արտացոլումը «Վարժարան» ամսագրում
2003 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 207-212
|
Ռուսաստանի հայ ուսուցիչների առաջին համագումարը
2002 | Հոդված/Article
«Մանկավարժական միտք», թիվ 4, Երևան, 2002, էջ 163-172