Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Անահիտ Ռուբենի Մենեմշյան

Դեկանի տեղակալ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1993 - 1998 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժին (գերազանցության դիպլոմ):

Գիտական աստիճան
2005 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
2009 թ. դոցենտի գիտական կոչում:

Աշխատանքային փորձ
1994 - 1998 թթ. թղթակցություն «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթին, Հայաստանի պետական հեռուստատեսության «Լրաբեր», «Բարև», «Նորք» հեռուստատեսության «Անցուդարձ» և ԱՐ հ/ը-ն «Սուրհանդակ» ծրագրերին:
1998 - 2001 թթ. լրագրող «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում:
2002 թ - ից դասախոս ԵՊՀ - ի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում:
2007 թ - ից տնօրեն «Երևան» հ/ը-ն «Երևան լրատվական» ծրագրում:
2006 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ:
2007 - 2009, 2012 - 2014 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի քարտուղար:
2009 թ - ից մամուլի տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ:
2008 թ - ից ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ:
2011 - 2013 թթ. գիտական թեմայի ղեկավար («Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային մեդիայի ազդեցությամբ»):

Կարդացվող դասընթացներ
Հասարակական գիտակցություն և մեդիամիջավայր» (մագիստրատուրա), «Ժուռնալիստիկայի պատմություն և տեսություն-1», «Տեղեկատվական անվտանգություն», «Ժուռնալիստի վարպետություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեդիա և հասարակություն փոխառնչություններ, տեղեկատվական անվտանգություն, պաշտպանված տեղեկատվական միջավայրի ձևավորման հիմնահարցեր,
ժուռնալիստիկայի արդի փուլի ժանրային զարգացման միտումներ, արտասահմանյան մամուլի պատմության հիմնահարցեր, գենդեր և լրագրություն փոխառնչություններ:

Մասնակցություն դրամաշնորհների
2011 - 2013 թթ. «Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ» ՀՀ ԳՊԿ - ի թեմատիկ ֆինանսավորմամբ:
2012 թ. «Հայրենական արտադրության հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասների սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման վրա», CRRC Armenia - ի ֆինանսավորմամբ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն:

Մասնագիտական պատրաստվածություն
1999 թ - ին մասնագիտական վերապատրաստում Մարսելի ժուռնալիստիկայի դպրոցում:
2007 թ - ին ապրիլի 2 - 13 - ը մասնակցություն ԵՊՀ - ի կազմակերպած դասախոսների մանկավարժական - հոգեբանական վերապատրաստման դասընթացին:
2007 թ - ին հուլիսի 18 - 31 - ը մասնակցություն ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոցի և Ժուռնալիստների միջազգային կենտրոնի կազմակերպած «Ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոցին:
2008 թ - ին հունվարի 27-ից փետրվարի 4 - ը մասնակցություն Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի և ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի կազմակերպած «Գենդերային կրթությունը որպես քաղաքացիական կրթության և ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման գործոն» գենդերային դպրոցի դասընթացներին:
2008 թ - ին հոկտեմբեր - նոյեմբեր ամիսներին ԵՊՀ հետբուհական կրթության վարչության նախաձեռնած մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց` ստանալով որակավորման բարձրացում:
2011 թ. ապրիլ - հուլիս մասնակցություն Արվեստի քննադատների ազգային ասոցիացիայի կազմակերպած «Նշանագիտական եւ դիսկուրսային վերլուծություն, կիրառությունը մշակութային ուսունասիրության մեջ» դասընթացին:
2013 թ. մասնակցություն Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի կազմակերպած Մասնագիտական կրթության ոլորտում որակի ապահովմանը նվիրված եռափուլ դասընթացներին:

Պարգևներ և մրցանակներ
2011 թ. սեպտեմբեր ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի, Ռուսաստանի հայերի միության և Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի կողմից մրցանակ՝ իբրև 2010թ. «Լավագույն գիտական աշխատանք» մրցանակաբաշխության հաղթող «Հայագիտություն եւ ազգագրություն» անվանակարգում:
2011 թ. փետրվար բանակ - հասարակություն կապի ամրապնդման եւ երիտասարդության ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում ունեցած ներդրման համար ՀՀ պաշտպանության նախարարի հատուկ պարգև:

a.menemshyan@ysu.am

Քառօրյա պատերազմ. Մեդիաարձագանքներ
2018 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 103-110
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Հոդված/Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Հայ հասարակության մեդիապատկերը.ամփոփ ուրվագիծ
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (643), հուվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 376-381
|
Менемшян А. , Мартиросян Н.
Задачи формирования системы ценностей у подростков и электронные СМИ
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, Том 4, ,,Стратегия будущего,, , Санкт-Петербург, ст. 42-49
|
Menemshyan A. , Martirosyan N., Sargsyan Z.
The Influence of Armenian Soap Operas (TV Serials) on the Formation of the Social Attitudes of Teenagers
2015 | Հոդված/Article
21st Century (Information and analytical journal), 1 (17), «Noravank» foundation, Yerevan, p. 96-112
|
Մենեմշյան Ա. , Սայադյան Լ.
Ֆրանսիական մամուլը՝ ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ
2015 | Հոդված/Article
Հայագիտության հարցեր, թիվ 3(6), ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, էջ 30-38
|
Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 88
|
Արժեքներ էկրանից
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012,
էջ 104 - 108
|
Գործուն հայացք ազգային խնդիրներին կամ հրապարակախոսություն հանուն ազգային շահի
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012,
էջ 15 - 22
|
Տեղեկատվական անվտանգություն (դասընթացի ծրագիր)
2010 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2010, էջ 190-196
|
Լրագրողական կրթության դերը տեղեկատվական միջավայրի ձևավորման գործում
2010 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2010,
էջ 28 - 33
|
Լրատվությունն այլևս երկխոսություն է
2009 | Հոդված/Article
«Գարուն» ամսագիր, թիվ 7-8, Երևան, 2009թ., համահեղինակ Ն. Մարտիրսյան
«Գենդեր և լրագրություն» առարկայի դասավանդումը. մեթոդական խնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, «Ասողիկ» հրատարակչություն,Երևան, 2009թ.,
էջ 187 - 191
|
Հայոց ցեղասպանության թեման ֆրանսիական «Le Monde» օրաթերթի էջերում
2009 | Հոդված/Article
Քաղաքագիտություն (բուհական գիտամեթոդական նյութերի ժողովածու,Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009 թ.
|
Ժանրային զարգացումներ. ընդդեմ թե՞ հանուն ժանրագիտության
2009 | Հոդված/Article
Պատմության հարցեր, պրակ 1, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009 թ.
|
«Le Monde»-ը և հայ իրականությունը
2009 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009 թ
|
Պաշտպանված տեղեկատվական միջավայր. ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության եւ պատմության հարցեր, պրակ Ժ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2009 թ.
|
Թումանյանի հրապարակախոսությունը արդի լրագրության դիտանկյունից
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2009,
էջ 70 - 77
|
Ներքին թշնամու կերպարը Հովհ. Թումանյանի ընկալմամբ
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 47 - 51
|
«Տեղեկատվական անվտանգություն» առարկայի դասավանդումը
2008 | Հոդված/Article
Մեթոդական խնդիրներ, Մանկավարժական միտք, «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան, 2008 թ.
|
Ֆրանսիական «Le Monde» օրաթերթի ժանրային նկարագիրը
2007 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Ը,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007 թ., 75-98 էջեր
ՀՀ տեղեկատվական անվտանգության հարցեր
2007 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 3 (620), սեպտեմբեր - դեկտեմբեր, ՀՀ ԳԱԱ տպարան, Երևան, 2007 թ., 189 - 194 էջ
|
Գովազդը ֆրանսիական մամուլում («Le Monde» օրաթերթ)
2004 | Հոդված/Article
Ի սկզբանէ էր բանն, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2004 թ., 68-76 էջեր
«Ինֆորմացիոն դեոնթոլոգիա», Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր
2003 | Հոդված/Article
պրակ Զ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2003 թ., 66-78 էջեր
Ֆրանսիական «Le Monde», «Le Figaro», «Le Monde Diplomatique» թերթերի համեմատական վերլուծություն
2003 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Դ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2003 թ., 197-207 էջեր
Մամուլի և էլեկտրոնային լրատվական միջոցների պայքարը Ֆրանսիայում
2001 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր, պրակ Բ,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001 թ., 189-192 էջեր