Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Արմեն Ռուդոլֆի Ավետիսյան

Ասիստենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1998 - 1999 թթ. ԵՊՀ նախապատրաստական ֆակուլտետի ուսանող
1999 - 2003 թթ. ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի բակալավր
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի մագիստրոս
2012-2014 թթ. ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի, քաղաքագիտության բաժնի մագիստրոս

Գիտական աստիճան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2003 - 2005 թթ.-ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի հեռուստալաբարատորիայի լաբորանտ
2004 - 2006 թթ.-ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության փոխնախագահ
2006 թ-ից ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ
2010-2018 թթ. ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի փորձագետ
2016 թ-ից ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի ասիստենտ

Հասարակական գործունեություն
1998 - 2016 թթ. «Ջավախք» երիտասարդական միության հիմնադիր, փոխնախագահ
1999 թ-ից «Ջավախք» հայրենակցական միության անդամ, նախագահության անդամ
2004 - 2005 թթ. ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության ուսանողական միության նախագահ
2006 թ-ից ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ
2008-2019թթ. Հայաստանի բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության փոխնախագահ
2007 թ-ից Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի խորհրդի իսկ 2019 թ-ից գործկոմի անդամ
2007 թ-ից Եվրասիական համալսարանների արհեստակցական կազմակերպությունների ասոցիացիայի նախագահության անդամ, 2017 թ-ից փոխնախագահ
2012 թ-ից «ԵՊՀ երիտասարդ գիտնականների միավորում» Հ/Կ հիմնադիր
2015 թ-ից «Ջավախք» բարեգործական հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն
2019 թ-ից Հայաստանի բուհերի արհեստակցական կազմակերպությունների ճյուղային հանրապետական միության նախագահ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Համացանցային ԶԼՄ պատմություն և տեսություն, լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը համացանցում, սոցիալական ցանցեր և առցանց ԶԼՄ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ և մրցանակներ
2004 թ. ԵՊՀ «Լավագույն ուսանող»
2004 թ. ԵՊՀ «Արծաթե մեդալ»
2009 թ. ԵՊՀ «Ոսկե մեդալ»
2014 թ. ԵՊՀ «Ոսկե հուշամեդալ»
2016 թ. ՀՀ ՊՆ «Մարշալ Բաղրամյան» մեդալ
2016 թ. Հոբելյանական մեդալ «Ռուսաստանի արհմիությունների 100 տարի»

Համացանցային ԶԼՄ-ի առանձնահատկությունները և կոնվերգենցիան
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 91-99
|
Համացանցային լրատվական կայքերի ձևավորումը Հայաստանում
2018 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստկա և հաղորդակցություն, Տեսության և պատմության հարցեր, խմբագրական խորհրդի նախագահ` Պետրոսյան Դ. Վ., Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 51-60
|
Համացանցային ԶԼՄ-ի էթիկական կարգավորման առանձնահատկությունները
2018 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2018, 1-2, էջ 51-56
|
Ռադիոյի և հեռուստատեսության համացանցային հեռարձակման առանձնահատկությունները Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 3 (24), էջ 67-77
|
Լրատվական գործակալությունների և տպագիր լրատվամիջոցների համացանցային ներկայացվածությունը Հայաստանում
2017 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 3-4, էջ 70-75
|
Համացանցային լրագրողի մասնագիտական վերափոխումների հիմնախնդիրները
2016 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2016 № 3 (21), էջ 70-80
|
Համացանցային ԶԼՄ-ների դասակարգման հիմնախնդիրը
2016 | Հոդված/Article
Բանբեր Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան լեզվագիտական համալսարանի։ Մանկավարժություն և հասարակական գիտություններ, 2016, 1(38), էջ 89-97
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների բնութագրիչները
2015 | Գիրք/Book
Հետազոտություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 88 էջ
|
Հայաստանում համացանցային ԶԼՄ-ների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները
2015 | Գիրք/Book
Փորձագիտական հարցազրույցների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 152 էջ
|
Հայաստանի համացանցային ԶԼՄ-ների կազմավորման և զարգացման շրջափուլերը
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 3 (645), Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2015, էջ 242-248
|
Համացանցային լրագրողների մասնագիտական կրթության առանձնահատկությունները Հայաստանում
2015 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, թիվ 3-4, Երևան, «Ասողիկ» հրատ. 2015, էջ 90-96
|
Համացանցային տեղեկատվական պաշարները լրագրողի մասնագիտական գործունեության մեջ
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր), Պրակ ԺԲ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 181-193
|
Տպագիր մամուլի արդիականացման նոր չափանիշները համացանցում
2012 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 136.2, Երևան 2012թ., էջ 67-76
|
Ինտերնետային (համացանցային) ԶԼՄ-ների տիպաբանությունը
2011 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 4, Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2011, էջ 251-261
|
Նոր մեդիան ոչ գալիս է հավելելու հինը, ոչ էլ հանգիստ է թողնում նրան
2011 | Հոդված/Article
Գարուն, № 5-6, Երևան, 2011, էջ 66-69
|