Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան

Դոցենտ | Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավր
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոս
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրոս

Գիտական աստիճան
2007 թ-ին շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2015 թ-ից դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, օպերատոր
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ
2007 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, ՙԺուռնալիստ՚ ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, դասախոս(ժամավճար)
2004 - 2006 թթ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, դասախոս
2010 թ-ից մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, ասիստենտ
2013-2015 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ (հասարակական կարգով)
2015 թ-ից Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի օգնական

Կարդացվող դասընթացներ
ԶԼՄ տեխնիկական միջոցներ, Արտասահմանյան գրականություն, Ռադիոժուռնալիստիկայի վարպետություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժուռնալիստիկա, Արտասահմանայան գրականություն, Հոգեբանություն, Նորագույն տեխնոլոգիաներ

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
WINDOWS, MS OFFICE (Word, Excel),
Adobe Audition, Adobe Premiere, Internet, QuarkXpress, Corel Draw

ՀՀ ջրային ավազանի խնդիրները և դրանց լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Հոդված/Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, , էջ 48-53
ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա /դասախոսություններ/
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 52 էջ
Պատերազմի թեման Քյոփենի ստեղծագործություններում
2011 | Ուսումնական ձեռնարկ
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2011, 33-37 էջ
Անցյալի «հաղթահարման» թեման Քյոփենի «Մահը Հռոմում» վեպում
2010 | Հոդված/Article
Գարուն (գրական գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական անկախ ամսագիր) Երևան 2010, հիմնադիր-հրատարակիչ «Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ, 93-95 էջ
Էքսպրեսիոնիզմի ազդեցությունը Քյոփենի «Մահը Հռոմում» ստեղծագործության վրա
2010 | Հոդված/Article
Համատեքստ - 2009 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2010, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,97 էջ
Քյոփենի քննադատական հայացքները
2008 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2007 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2008, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,135 էջ
Պատմության դասերի խնդիրը Վոլգանագ Քյոփենի «Ջերմոցը» վեպում
2006 | Հոդված/Article
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 50-57 էջ
Վոլֆգանգ Քյոփենի վաղ շրջանի ստեղծագործությունը
2006 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2005 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2006, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 192-197 էջ