Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Հասմիկ Արամայիսի Մայսուրյան

Դոցենտ | Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
Կրթություն
1996 - 2000 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
2000 - 2002 թթ. Երևանի պետական համալսարան, հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2002 - 2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան, փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճան
2007 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2006 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, օպերատոր
2006 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, լաբորանտ
2007 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, «Ժուռնալիստ» ուսումնական թերթի պատասխանատու քարտուղար
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս(ժամավճար)
2010թ. մինչ օրս Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Նորագույն տեխնոլոգիաները ժուռնալիստիկայում

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

ՀՀ ջրային ավազանի խնդիրները և դրանց լուսաբանման առանձնահատկությունները ՀՀ ԶԼՄ-ներում
2015 | Հոդված/Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, , էջ 48-53
ԶԼՄ տեխնիկա և տեխնոլոգիա /դասախոսություններ/
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014, 52 էջ
Պատերազմի թեման Քյոփենի ստեղծագործություններում
2011 | Ուսումնական ձեռնարկ
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2011, 33-37 էջ
Անցյալի «հաղթահարման» թեման Քյոփենի «Մահը Հռոմում» վեպում
2010 | Հոդված/Article
Գարուն (գրական գեղարվեստական, հասարակական-քաղաքական անկախ ամսագիր) Երևան 2010, հիմնադիր-հրատարակիչ «Գարուն» ամսագիր» ՍՊԸ, 93-95 էջ
Էքսպրեսիոնիզմի ազդեցությունը Քյոփենի «Մահը Հռոմում» ստեղծագործության վրա
2010 | Հոդված/Article
Համատեքստ - 2009 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2010, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,97 էջ
Քյոփենի քննադատական հայացքները
2008 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2007 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2008, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն,135 էջ
Պատմության դասերի խնդիրը Վոլգանագ Քյոփենի «Ջերմոցը» վեպում
2006 | Հոդված/Article
Կանթեղ (գիտական հոդվածների ժողովածու), «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան 2006, 50-57 էջ
Վոլֆգանգ Քյոփենի վաղ շրջանի ստեղծագործությունը
2006 | Հոդված/Article
Համատեքստ-2005 (հոդվածների ժողովածու), Երևան 2006, ԵՊՀ-ի հրատարակչություն, 192-197 էջ