Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Կարեն Հովիկի Գրիգորյան

Ասիստենտ | Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն

Ստեղծագործական աշխատանքի առանձնահատկությունները ամսագրի խմբագրակազմում
2006 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա (Տեսության և պատմության հարցեր) պրակ Է, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2006 թ., էջ 119-126
|