Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Նաղաշ Նարինբեկի Մարտիրոսյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
Կրթություն
1984 - 1991 թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ, ժուռնալիստիկայի բաժին
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2002 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2007 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. Ժուռնալիստիկայի բաժնի, ապա` ֆակուլտետի դասախոս
1994 - 1997 թթ. ՀՀ ազգային հեռուստաընկերության «Լրաբեր» լրատվական ծրագրի պատասխանատու խմբագիր
1997 - 2002 թթ. ՀՀ ազգային հեռուստատեսության «Դատական անդրադարձ» հաղորդման հեղինակ-վարող
1999 - 2007 թթ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ
20.11. 2007 թ. Ժուռնալիստիկային ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար
03.04. 2008 թ. Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան
2021թ. նոյեմբերի 30-ից Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար

Կարդացվող դասընթացներ
Ժուռնալիստիկայի պատմություն և տեսություն, հարցազրույցի տեխնոլոգիա, գիտահետազոտական աշխատանքի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԶԼՄ պատմություն, մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ և մրցանակներ
2009 թ. – ԵՊՀ ոսկե մեդալ

Политические процессы и СМИ в Республике Армениа (после 1990-ых годов)
2017 | Հոդված/Article
Актуальные вопросы массовой информации и политических коммуникаций. 2017, стр. 194-210
|
Հեռուստաժուռնալիստի վարպետության դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 48 էջ
Ն. Ն. Մարտիրոսյան , Դ. Վ. Պետրոսյան, Լ. Կ. Սայադյան, Ա. Ռ. Մենեմշյան, Ա. Խ. Բրուտյան , Ա. Ս. Գոյունյան, Հ. Ն. Զորյան, Վ. Գ. Պետրոսյան, Ա. Շ. Մկրտիչյան
Ժուռնալիստի վարպետություն դասընթացի ծրագիր-ուղեցույց
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ
|
Հայ մամուլի պատմություն (18-րդ դարավերջ-20-րդ դարասկիզբ)
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 32 էջ
|
Նանե Վարդանյան, Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան, Արաքս Պողոսյան, Անուշ Մարտիրոսյան
Ռադիոժուռնալիստի վարպետություն
2016 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 44 էջ, Հայաստան, Երևան
|
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական ժուռնալիստիկայի դիտանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա: 2015թ․, 4-6 էջ
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Հոդված/Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Ценности и идеи в телевизионных обращениях
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире: Материал ы IX Международной научно-практической конференции / 17-19 июня/, том 3, г. Санкт-Петербург,2015, стр. 49-52
Հայ հասարակության մեդիապատկերը.ամփոփ ուրվագիծ
2015 | Հոդված/Article
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, թիվ 1 (643), հուվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, էջ 376-381
|
Սոցիալական ցանցերի հնարավորությունների օգտագործումը բնապահպանական խնդիրները լուսաբանելիս
2015 | Հոդված/Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 26-30
Нагаш Мартиросян , Анаит Менемшян
Задачи формирования системы ценностей у подростков и электронные СМИ
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, т. 4, "Стратегия будущего", Санкт-Петербург, 2015, стр. 42-49.
Нагаш Мартиросян , Вардуи Петросян
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ Республики Армении
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире, Материалы IX Международной научно-практической конференции, т.4, РИНЦ, Санкт-Петербург, 2015,1стр. 52-55.
Էկոլոգիական խնդիրները՝ էկոլոգիական լրագրության տեսանկյունից
2015 | Հոդված/Article
Բնապահպանական խնդիրների ժուռնալիստիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2015, էջ 4-6
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Գիրք/Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Ապրած և չապրած տարիների կենսագիրը
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2012, էջ 10-14
Մասնագիտական էթիկայի և օրենսդրության դասավանդումը ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում
2012 | Հոդված/Article
Տեղեկատվություն և ապատեղեկատվություն. տեղեկատվական պատերազմների ժամանակակից մեթոդները
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 72-75
Տեղեկատվական պատերազմներ. անցյալը և ներկան
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ժ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 24-26
Լրատվությունն այլևս երկխոսություն է
2009 | Հոդված/Article
«Գարուն» ամսագիր, թիվ 7-8, Երևան, 2009թ., համահեղինակ Ն. Մարտիրսյան
«Գենդեր և լրագրություն» առարկայի դասավանդումը. մեթոդական խնդիրներ
2009 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2, «Ասողիկ» հրատարակչություն,Երևան, 2009թ.,
էջ 187 - 191
|
Թումանյանի հրապարակախոսությունը արդի լրագրության դիտանկյունից
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ.,Երևան, 2009,
էջ 70 - 77
|
Ներքին թշնամու կերպարը Հովհ. Թումանյանի ընկալմամբ
2009 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Թ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2009, էջ 47 - 51
|
Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա
2008 | Գիրք/Book
Դասագիրք Երևան, 2008, 392 էջ
Հանրային հեռարձակում, միջազգային փորձի և հայ իրականության համադրման ուրվագիծ
2007 | Ուսումնական ձեռնարկ
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում,
2007թ., NN 3-4, /ամս./, էջ13-18:
Հեռուստառադիոոլորտի իրավական կարգավորման մի քանի հարցեր
2007 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա, Տեսության և պատմության հարցեր,Պրակ Ը,Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2007թ.,էջ 241-247
Հեռուստաժուռնալիստիկայի հիմունքներ
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ծրագրեր,Պրակ 3, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ,Երևան, 2007թ.,էջ 5-8:
Ժուռնալիստի ստեղծագործական գործունեության հիմունքներ
2005 | Հոդված/Article
Պրակ 2, ԵՄԱ, ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, Երևան, 2005թ., էջ 24-30
Ազգային ինքնության խնդիրները «Հայրենիք» /Բոստոն/ ամսագրում 1920-ական թթ., Ի սկզբանէ էր բանն
2004 | Հոդված/Article
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն,2004թ., էջ 136-140:
Նաղաշ Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան
Հեռուստաժուռնալիստիկա
2003 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ե, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2003թ., էջ 160-164
Հայկական հարցը «Հայրենիք» ամսագրում
2001 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Բ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ., էջ 102-111
«Հայրենիք» ամսագրի հրապարակախոսությունը
2001 | Գիրք/Book
Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2001 թ., 56 էջ
«Հայրենիք» ամսագրի ստեղծման պատմությունից
1999 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա.Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ա, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., էջ 102-121