Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Շուշան Մկրտչի Դոյդոյան

Դոցենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1992-1997 ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
2000-2004 ԵՊՀ իրավաբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
1996-1998 - Հայաստանի ազգային ռադիո, խմբագիր
1998-2001 - Ինտերնյուս Հայաստան, կազմակերպություն ռադիոհաղորդման պատասխանատու
1997 մինչ օրս - ԵՊՀ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոս, դոցենտ
2001 մինչ օրս - Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն – նախագահ
2003 մինչ օրս - Լրագրողներ առանց սահմանի՚ միջազգային կազմակերպության թղթակիցը Հայաստանում
2015-2017 – ՀՀ Արդարադատության նախարարության Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ
2018 մինչ օրս –Եվրոպայի խորհրդի, Մենեջմենթ սիսթեմս ինթերնեշնլի (ԱՄՆ), Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի (ԱՄՆ), GIZ փորձագետ

Կարդացվող դասընթացներ
Լրագրողական Էթիկա և ԶԼՄ օրենսդրություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ԶԼՄ իրավական կարգավորում, տեղեկատվության ազատություն, կոռուպցիայի դեմ պայքար, անձնական տվյալների պաշտպանություն, ապատեղեկատվության դեմ պայքար

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Որպես հասարակական կազմակերպության ղեկավար 2001թ.-ից մինչ օրս ղեկավարել եւ մասնակցել եմ 50 դրամաշնորհային ծրագրի մտահղացմանը, ֆինանսավորմանը եւ իրականացմանը։

Լեզուներ
Անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն, հայերեն (մայրենի)

Մասնագիտական անդամակցություն
2000թ. Հետաքննող լրագրողներ ՀԿ հիմնադիր անդամ www.hetq.am
2001թ. Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն ՀԿ հիմնադիր անդամ, նախագահ www.foi.am
2003թ. «Լրագրողներ առանց սահմանների» միջազգային կազմակերպություն, անդամ, ներկայացուցիչը ՀՀ-ում www.rsf.org
2004թ. Տեղեկատվության ազատության պաշտպանների միջազգային ցանցի հիմնադիր անդամ www.freedominfo.org
2004-2008թթ. ԵՊՀ-ում գործող 058 մասնագիտական խորհուրդ,
2006թ. Access Info Europe միջազգային կազմակերպության հիմնադիր անդամ www.access_info.org
2018թ. մինչ օրս – Ինտերնետ հասարակություն ՀԿ անգամ ISOC.am

Պարգևներ և մրցանակներ
2019 թ. ԵՊՀ արծաթե մեդալ

Էլ. հասցե
doydoyan@ysu.am

Media law
2021 | Գիրք/Book
Textbook, Yerevan, 2021, 210 pages
Մամուլի և տեղեկատվության ազատության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
2020 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 70-79
Մեդիա օրենսդրություն
2020 | Գիրք/Book
«Ասողիկ», 2020, 208 էջ, Հայաստան
Contemporary challenges of the freedom of the press
2020 | Հոդված/Article
Journalism theory and practice, collection of articles, Yerevan, 2020, pages 69-79
Access to information for public officials
2020 | Գիրք/Book
Guidebook for administration, Yerevan, 2020
Medienvielfalt und Meinungspluralismus in Armenien
2020 | Հոդված/Article
Dokumentation der Eröffnungsveranstaltung S. 13 Warum wir Transparenz brauche, 2020, pages 14-21
Shushan Doydoyan , Samvel Martirosyan
Fact checking tools for journalists
2019 | Գիրք/Book
А guidebook for journalists, Yerevan, 2019
Commentary book on the FOI legal Regulation
2010 | Գիրք/Book
FOICA, 2010, co-author, 70 pages
ԶԼՄ եւ օրենսդրություն
2007 | Գիրք/Book
Ուսումնական ուղեցույց,Երեւան, Ասողիկ հրատարակչություն, 250 էջ, 2007թ.
Առեւտրային գովազդի հիմնախնդիրները Հայաստանում
2007 | Հոդված/Article
Օրենք եւ իրականություն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երեւան, 5 մայիս, 2007, էջ 20-28
Պետական գաղտնիքի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2006 | Հոդված/Article
Օրենք եւ իրականություն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երեւան, 10 հոկտեմբեր, 2006, էջ 16-20
Տեղեկատվության ազատության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում
2005 | Գիրք/Book
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոն, 2005թ., 120 էջ
Implementation of FOI Law in Armenia
2005 | Հոդված/Article
21th Century Challenges for the Media in the South Caucasus, OSCE, Vienne, 2005. pages 137-151
ԶԼՄ եւ օրենսդրություն
2005 | Հոդված/Article
դասագիրք, 1-ին մաս, Երեւանի պետական համալսարան, Երեւան, 2005թ., 106 էջ
Անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը
2004 | Հոդված/Article
Ի սկզբանէ էր բանն», Ժուռնալիստիկայի եւ գրականագիտության հարցեր, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, Երեւան, 2004, 55-68 էջեր
Մարդու պատվի եւ արժանապատվության պաշտպանությունը Հայաստանում
2003 | Հոդված/Article
ԺոԺուռնալիստիկա. տեսության եւ պրակտիկայի հարցեր, պրակ Դ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2003թ. 148-159 էջեր
Minority Language Related Broadcasting and Legislation in Armenia
2003 | Հոդված/Article
Study materials, Oxford College, April, 2003 pp. 66-70
Տեղեկատվության մատչելիության հիմնահարցեր
2002 | Հոդված/Article
Օրենք եւ իրականություն, միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես, Երեւան, փետրվար, 2002թ, 27-28 էջեր
Լրագրողի արդարացման դատավճիռը եւ եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածը
2002 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության եւ պրակտիկայի հարցեր, պրակ Գ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2002թ., 45-52 էջեր
Սահմանադրությունը մամուլի ազատության երաշխավոր
2001 | Գիրք/Book
մենագրություն, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ, 128 էջ
Ինֆորմացիայի ազատություն
2001 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության եւ պրակտիկայի հարցեր, պրակ Բ, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 2001թ., 11-26 էջեր
Խոսքի ազատությունը որպես սահմանադրական իրավունք
1999 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. տեսության եւ պրակտիկայի հարցեր, պրակ Ա, Երեւանի համալսարանի հրատարակչություն, 1999թ., 20-34 էջեր