Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Վարդուհի Գևորգի Պետրոսյան

Դոցենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժին
2003-2008թթ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, հայցորդ (Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ժուռնալիստական էթիկա․ հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում»)
2004 թ. ԱՄՆ FAMU համալսարանի հետազոտող

Գիտական աստիճան
2010 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ - ի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս
2020 թ-ից առ այսօր Գլխավոր հարկադիր կատարողի օգնական, մամուլի քարտուղար
2017-2018թթ․ Դատական դեպարտամենտի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության կրտսեր մասնագետ
2018-2020թթ․ Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ Դատական դեպարտամենտի մամուլի և հասարակության հետ կապերի ծառայության գլխավոր մասնագետ
2020թ․ ԵՊՀ իրավագիտության և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի համատեղ «Մեդիա իրավունք» դասընթացի դասախոս
2018թ. Բեռլինի ժուռնալիստական դպրոցի կողմից իրականացված «Մոբայլ լրագրություն» դասընթացի վերապատրաստող-դասախոս
2012 - 2013 թթ. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս
2002 - 2012 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրության բաժնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Լրագրողական էթիկա և ԶԼՄ օրենսդրություն, Դատաիրավական լրագրություն, Հասարակայնության հետ կապերի էթիկական և իրավական հիմքերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեղեկատվության ազատության, Մեդիա իրավունք, լրագրողական էթիկա և ԶԼՄ օրենսդրություն, Կիբեռանվտանգություն, Սոցիալական մեդիա, մեդիագրագիտություն, դատաիրավական ոլորտ-մեդիա փոխառնչություններ հանրային կապեր

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2021թ․«Ուսուցանողների վերապատրաստման ծրագիր Հայաստանում ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դասախոսների համար», Դոյչե Վելլե Ակադեմիա, Երևան
2021թ․ Ինտերնետ կառավարոման հայկական դպրոց
2021թ․ «Փաստերի ստուգում պաշտոնյաների համար» աշխատաժողով
2019-2020թթ․ «Անգլերենը լրագրողների համար» ԱՄՆ դեսպանատան կողմից իրականացված ծրագիր
2018թ․ Բեռլինի ժուռնալիստական դպրոց /«Մոբայլ լրագրություն»/
2015թ. IX-ая международная научно – практическая конференция, Санкт- Петербург 2015թ․ Թիրախային լսարանը՝ գործող լրագրողներ: Թեմա՝ «Լրագրողական էթիկան
և երեխաները», որպես թրեյներ, Վորլդ Վիժն, Աղվերան 2007թ. «Ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային դպրոց
2015 թ. «Մեդիա, օրենսդրական և էթիկական հեռանկարները» թեմայով երկօրյա գիտական կոնֆերանս, Դոյչե Վելլե ակադեմիա, Թբիլիսի
2014թ. V-ая международная научно – практическояая конференция, Санкт- Петербург 2013թ. «Միգրացիայի լուսաբանումը լրատվամիջոցներով» թեմայով սեմինար
2013թ. «Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը» թեմայով եռօրյա գիտաժողով, Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն
2012թ. «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով
2007թ. CFPJ ժուռնալիստական դպրոց, Ֆրանսիա, Փարիզ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ և մրցանակներ
2019 թ. – Պարգևատրվել է շնորհակալագրերով՝ բարեխիղճ, արդյունավետ աշխատանքի, ինչպես նաև մասնագիտական և ծառայողական պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար

Էլ. հասցե
varduhipetrosyan@ysu.am

Դատական իշխանություն-մեդիա փոխառնչությունները հետհեղափոխական Հայաստանում
2020 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 80-87
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Էթիկական մարտահրավերները ապրիլյան քառօրյա պատերազմի օրերին
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017, թիվ 2(16), էջ 182-186
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
Петросян Вардуи , Мартиросян Нагаш
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ республики Армении
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы IX междунарвдной научно - практической конференции (11-ое марта, 2015), Том 4, Санкт - Петербург, 2015, стр. 52 - 55
|
Блoги - СМИ или платформа свободного выражения?
2014 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы V междунарвдной научно - практической конференции (12-13 марта, 2014), Том 1, Санкт - Петербург, 2014, стр. 134 - 137
|
ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., էջ 44
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների օրենսդրական կարգավորումը Հայաստանում
2012 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 149 - 152
|
Համացանցի իրավական կարգավորման հայկական և միջազգային փորձը
2012 | Հոդված/Article
«Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ», ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2012, էջ 44 - 49
|
Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ., 107 էջ
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Գիրք/Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 178-182
|
Էթիկական կանոնագրերի ստեղծումը և կիրառումը Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2008 թ., էջ 180 - 184
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., էջ 178-183
ԶԼՄ - ին ուղղորդող էթիկական նորմերը
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007 թ., էջ 30 - 32
|
Ժուռնալիստական ինքնակարգավորման գործընթացը Հայաստանում. մեխանիզմներն ու գործառույթները
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007թ., էջ 107-112
|
Լրագրողական էթիկայի դաշտը կարգավորող ՀՀ օրենքները
2004 | Հոդված/Article
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (գիտական աշխատություններ), Գյումրի, 2004 թ., էջ 180 - 184
|