Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Վարդուհի Գևորգի Պետրոսյան

Դոցենտ | Տպագիր և հեռարձակվող լրատվամիջոցների ամբիոն
Կրթություն
1997 - 2002 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, Պատմաբանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժին
2003-2008թթ Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, հայցորդ (Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ժուռնալիստական էթիկա․ հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում»)
2004 թ. ԱՄՆ FAMU համալսարանի հետազոտող
2022թ․ Կառավարության մամլո խոսնակների դպրոց, USAID, IRI

Գիտական աստիճան
2010 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու
2015 թ. դոցենտի գիտական կոչում

Աշխատանքային փորձ
2002 - 2012 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի լրագրության բաժնի դասախոս
2002 - 2004 թթ․ «Պրոգրես» համալսարանի դասախոս
2008 - 2009 թթ․ Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան, դասախոս
2011 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ - ի Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոնի դասախոս
2012 - 2013 թթ. ՀՀ փաստաբանական դպրոցի դասախոս
2017 - 2018 թթ․ Դատական դեպարտամենտի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի վարչության կրտսեր մասնագետ
2018 - 2020 թթ․ Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ Դատական դեպարտամենտի մամուլի և հասարակության հետ կապերի ծառայության գլխավոր մասնագետ
2018 թ. «Մոբայլ լրագրություն» դասընթացի վերապատրաստող-դասախոս, Բեռլինի ժուռնալիստական դպրոց
2020 թ-ից առ այսօր Գլխավոր հարկադիր կատարողի օգնական, մամուլի քարտուղար
2022 թ․ ԵՊՀ իրավագիտության և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի համատեղ «Մեդիա և տեղեկատվական իրավունք» դասընթացի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Լրագրողական էթիկա և ԶԼՄ օրենսդրություն, Դատաիրավական լրագրություն, Հասարակայնության հետ կապերի էթիկական և իրավական հիմքերը

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լրագրողական էթիկա, մեդիա իրավունք, տեղեկատվության ազատություն, կիբեռանվտանգություն, սոցիալական մեդիա, մեդիագրագիտություն, դատաիրավական ոլորտ-մեդիա փոխառնչություններ, հանրային կապեր

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2007 թ. «Ժուռնալիստական կրթության նոր մոդել» ամառային հայկական դպրոց, ԵՊՀ Ժուռնալիստիկյաի հայկական դպրոց
2007 թ. CFPJ ժուռնալիստական դպրոց, Ֆրանսիա, Փարիզ
2012 թ. «Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ» թեմայով միջազգային միջբուհական գիտաժողով
2013 թ. «Մտավոր սեփականության իրավունքի բնագավառը» թեմայով եռօրյա գիտաժողով, Մտավոր սեփականության իրավունքի կենտրոն
2013 թ. «Միգրացիայի լուսաբանումը լրատվամիջոցներով» թեմայով սեմինար
2014 թ. 5-րդ գիտագործական-միջազգային գիտաժողով, Սանկտ Պետերբուրգ
2015 թ. «Մեդիա, օրենսդրական և էթիկական հեռանկարները» թեմայով երկօրյա գիտական կոնֆերանս, Դոյչե Վելլե ակադեմիա, Թբիլիսի
2015 թ․ Գործող լրագրողների համար «Լրագրողական էթիկան
և երեխաները» դասընթացի դասընթացավար, Վորլդ Վիժն, Աղվերան
2015 թ. 9-րդ գիտագործական-միջազգային գիտաժողովի զեկուցող, Սանկտ Պետերբուրգ
2018 թ․ Բեռլինի ժուռնալիստական դպրոց («Մոբայլ լրագրություն»)
2019 - 2020 թթ․ «Անգլերենը լրագրողների համար» ԱՄՆ դեսպանատան կողմից իրականացված ծրագիր
2021 թ․ ԱՆ հանրային ծառայողների հատուկ ուսուցման դասընթացներ
2021 թ․ Ինտերնետ կառավարման հայկական 5-րդ դպրոց
2021 թ․ «Փաստերի ստուգում պաշտոնյաների համար» աշխատաժողով
2021 թ․ Դոյչե Վելլե Ակադեմիայի «Ուսուցանողների վերապատրաստման ծրագիր Հայաստանում ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետների դասախոսների համար»

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Պարգևներ և մրցանակներ
Պարգևատրվել է շնորհակալագրերով՝ բարեխիղճ, արդյունավետ աշխատանքի, ինչպես նաև մասնագիտական և ծառայողական պարտականությունները պատշաճ կատարելու համար

Էլ. հասցե
varduhipetrosyan@ysu.am

Մոռացված լինելու իրավունքը և մեդիան
2022 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, Երևան, 2022, N1 (7), 43-51 էջ
|
Դատական իշխանություն-մեդիա փոխառնչությունները հետհեղափոխական Հայաստանում
2020 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա. տեսության և պատմության հարցեր», 2020, թիվ 3 (15), էջ 80-87
|
Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Էթիկական մարտահրավերները ապրիլյան քառօրյա պատերազմի օրերին
2017 | Հոդված/Article
Ակունք: 2017, թիվ 2(16), էջ 182-186
|
Հայոց ցեղասպանության ժխտողականության հարցն ամերիկյան մամուլում (2014-15թթ․-ապրիլ)
2015 | Հոդված/Article
Ակունք, 2015թ․, Թիվ 2(12), 137-143 էջ
|
Петросян Вардуи , Мартиросян Нагаш
Этические проблемы в онлайн медиа /на примере СМИ республики Армении
2015 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы IX междунарвдной научно - практической конференции (11-ое марта, 2015), Том 4, Санкт - Петербург, 2015, стр. 52 - 55
|
Блoги - СМИ или платформа свободного выражения?
2014 | Հոդված/Article
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире; Материалы V междунарвдной научно - практической конференции (12-13 марта, 2014), Том 1, Санкт - Петербург, 2014, стр. 134 - 137
|
ԶԼՄ ինքնակարգավորում և կարգավորում
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014 թ., էջ 44
|
Հեղինակային և հարակից իրավունքների օրենսդրական կարգավորումը Հայաստանում
2012 | Հոդված/Article
«Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր», Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012, էջ 149 - 152
|
Համացանցի իրավական կարգավորման հայկական և միջազգային փորձը
2012 | Հոդված/Article
«Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ», ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2012, էջ 44 - 49
|
Ժուռնալիստական էթիկա. հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները արդի հայ մամուլում
2012 | Գիրք/Book
Մենագրություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012 թ., 107 էջ
|
Դավիթ Ալավերդյան , Նաղաշ Մարտիրոսյան , Մուշեղ Հովսեփյան , Լիլիթ Հակոբյան , Սուրեն Դեհերյան, Արփինե Գրիգորյան, Մարգարիտ Եսայան, Տատյանա Հովհաննիսյան, Սամվել Մարտիրոսյան , Լիանա Սայադյան , Վարդուհի Պետրոսյան , Արփինե Հովհաննիսյան , Նիլս Լեոպոլդ, Սեբաստիան Մյուլեր, Պիեռ-Ֆրանսուա Դոկուր, Քվենտին վան Էնիս
Նոր և այլընտրանքային մեդիա. էթիկական և իրավական խնդիրներ
2012 | Գիրք/Book
«Հայկարլի» ՍՊԸ տպարան, Երևան 2012, 128 էջ
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (126), Երևան 2008թ., էջ 178-182
|
Էթիկական կանոնագրերի ստեղծումը և կիրառումը Հայաստանում
2008 | Հոդված/Article
Կանթեղ, Երևան, 2008 թ., էջ 180 - 184
|
Օրենսդրության և ժուռնալիստական էթիկայի փոխհարաբերության հարցի շուրջ
2008 | Հոդված/Article
Բանբեր, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2008թ., էջ 178-183
ԶԼՄ - ին ուղղորդող էթիկական նորմերը
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007 թ., էջ 30 - 32
|
Ժուռնալիստական ինքնակարգավորման գործընթացը Հայաստանում. մեխանիզմներն ու գործառույթները
2007 | Հոդված/Article
Հանրապետական գիտական նստաշրջան (նյութերի ժողովածու), Գյումրի, 2007թ., էջ 107-112
|
Լրագրողական էթիկայի դաշտը կարգավորող ՀՀ օրենքները
2004 | Հոդված/Article
Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն (գիտական աշխատություններ), Գյումրի, 2004 թ., էջ 180 - 184
|