Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ
Faculty of Journalism
ԵՊՀ ժուռնալիստիկայի բաժինը հիմնադրվել է 1949 թվականին, բանասիրական ֆակուլտետի կազմում, իսկ 1999 թվականի հոկտեմբերի 1-ին ստեղծվել է ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը:
>
Զարուհի Ջիվանի Սարգսյան

Ասիստենտ | Նոր մեդիայի և հաղորդակցության ամբիոն
Կրթություն
2001 - 2005 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (բակալավրիատ):
2005 - 2007 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ (մագիստրատուրա):
2005 - 2006 թթ. Ժուռնալիստների միջազգային կենտրոնի ԵՊՀ-ում գործող «Ժուռնալիստիկայի հայկական դպրոց»:

Աշխատանքային փորձ
2003 - 2006 թթ. Թղթակցել է «Հայաստանի Հանրապետություն», «Առավոտ» օրաթերթերին, «Երկիր» շաբաթաթերթին:
2009 թ -2015 թթ. ԵՊՀ Ժուռնալիստիակայի ֆակուլտետի դեկանատի օպերատոր:
2016 թ - ից դասախոս ԵՊՀ-ի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետում:

Կարդացվող դասընթացներ
Մեդիա, հաղորդակցություն և մշակույթ
Մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ
Ժուռնալիստի վարպետություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Մեդիա և հասարակություն, գլոբալ տեղեկատվամիջոցներ, մեդիաազդեցության ժամանակակից տեսություններ, նշանագիտություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2011 - 2013 թթ. «Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ» թեմատիկ ֆինանսավորմամբ
2012 թ. CRRC Armenia - ի կողմից ֆինանսավորվող «Հայրենական արտադրության հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասների սոցիալական դիրքորոշումների ձևավորման վրա»:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական պատրաստվածություն
2011 թ. ապրիլ - հուլիս` մասնակցություն Արվեստի քննադատների ազգային ասոցացիայի կազմակերպած «Նշանագիտական և դիսկուրսային վերլուծություն, կիրառությունը մշակութային ուսումնասիրության մեջ» դասընթացին

Էլ. հասցե
zsargsyan@ysu.am

Մեդիայի նշանագիտության ներածություն
2018 | Գիրք/Book
Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 168 էջ
Հին և նոր միֆերի պայքարը 1990-ականների առաջին կեսի հայաստանյան մամուլում
2018 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա և հաղորդակցություն. Տեսության և պատմության հարցեր: 2018, 1 (13), էջ 204-213
|
The influence of Soap Operas on Armenian TV on the formation of the social behavior of teenager
2015 | Հոդված/Article
21st Century, 2015, 1 (17), 96-112 pp.
|
Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ
2014 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 88
|
Ինքնաճանաչողության միֆական միջավայրի ստեղծումը 1990 - ականների սկզբի մամուլում
2014 | Հոդված/Article
Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014, թիվ 1 (25), էջ 205 - 217
|
Նոր միֆերի ստեղծումը հայաստանյան մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2014 | Գիրք/Book
Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2014, 59 էջ
Վերակառուցումը և հին միֆի կործանման լուսաբանումը հայ մամուլում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Հոդված/Article
Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, «Ասողիկ» հրատ., Երևան, 2013, էջ 131 - 136
|
Միֆաստեղծումը հայաստանյան մամուլի էջերում (1988 - 1995 թթ.)
2013 | Հոդված/Article
Հայ գրատպության 500 - ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65 - ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու 3, հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, ժուռնալիստիկա), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013, էջ 324 - 329
|
Հեռուստասերիալների ազդեցությունը դեռահասի արժեհամակարգի ձևավորման վրա
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 127 - 133
|
Հակահայկական կարծրատիպերի բացահայտումը Զորի Բալայանի հրապարակախոսությունում
2012 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ ԺԲ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012,
էջ 83 - 88
Գլոբալ տեղեկատվամիջոցներ (դասընթացի ծրագիր)
2010 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 214 - 218
Ջրի արքետիպը ազգային գիտակցության կառույցում
2010 | Հոդված/Article
Ժուռնալիստիկա. Տեսության և պատմության հարցեր, Պրակ Ի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010,
էջ 149 - 155
Ինչպե՞ս, ինչո՞ւ և ե՞րբ առաջացավ մեդիահոգեբանությունը
2009 | Հոդված/Article
«Գարուն» գրական - գեղարվեստական, հասարակական - քաղաքական անկախ ամսագիր, Երևան, 2009, էջ 9 - 11