Կենսաբանության ֆակուլտետ
Faculty of Biology
Երևանի պետական համալսարանի կենսաբանության ֆակուլտետը հիմնադրվել է 1933 թվականին:
>
Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոն
Կենդանաբանության ամբիոն
Տիգրան Մուշեղյանի անվան մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիայի ամբիոն
Էկոլոգիայի և բնության պահպանության ամբիոն
Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
Գենետիկայի եւ բջջաբանության ամբիոն
Կենսաֆիզիկայի ամբիոն
Կեսաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Կիրառական կենսաբանության գերազանցության կենտրոն
Կենսաէթիկայի կաբինետ