Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>

Բակալավրիատ

Իրավագիտություն


Մագիստրատուրա

Քրեական իրավունք և դատավարություն

Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն

Միջազգային եւ Եվրոպական իրավունք

Գործարարական իրավունք

Կրիմինալոգիա

Դիմորդ
Վերջին հրապարակումները
Ժողովրդավարությունը և հասարակության մեջ կոնֆլիկտների կանխումը
2019 | Գիրք/Book
Մենագրություն, Հայրապետ հրատ․, Երևան, 2019, 208 էջ
Конституционная юстиция в странах Восточной Европы: проблемы теории и практики
2019 | Հոդված/Article
Монография, отв. ред. Залесны Я., Москва, «Норма», 2019, 672 стр. (61-104)
Հանրային վերահսկողության մեխանիզմները և հրապարակայնության սկզբունքի կիրառությունը նախաքննական մարմինների գործունեության նկատմամբ
2019 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 5-10
|
Սահմանադրական վեճերի լուծման առանձնահատկությունները ՀՀ Սահմանադրական դատարանում
2019 | Հոդված/Article
Բանբեր Արդարադատության ակադեմիայի, թիվ 1 (1), Երևան, 2019, էջեր 17-32
Anahit Manasyan , Jacek Zaleśny
Constitutional Courts in Post-Soviet States (Between the Model of a State of Law and Its Local Application)
2019 | Հոդված/Article
Monograph, “Peter Lang”, Frankfurt am Main, 2019, pp. 59-102