Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն և կրթական ու գիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի մոտ 90 տարիների պատմություն:
>
Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14
|
Մինչդատական վարույթի նկատմամբ դատական վերահսկողության արդյունքում կայացված դատական ակտերի կատարման ժամկետի հիմնախնդիրը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 68-81
|
Կառավարման ձևի զարգացման մեթոդաբանական Առանձնահատկությունները սահմանադրական կայունության համատեքստում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 22-36
|
Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21
|
Միսակ Մարկոսյան
Իրավական կարգավորման համատեքստը որպես իրավական նորմի մեկնաբանման ելակետ (քրեաիրավական նորմերի մեկնաբանման օրինակով)
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 108-119
|
Արսեն Մարտիրոսյան
Քննիչին վարույթից հեռացնելու քրեադատավարական կարգավորումները՝ ըստ ՀՀ քրեական դատավարության գործող և նոր օրենսգրքերի
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 88-94
|
Գայանե Մելիքյան
Դատական քննության փուլում գտնվող քրեական գործով հետախուզվող անձանց կալանավորման առանձնահատկությունները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 82-87
|
Նորայր Ավագյան
Վարչական վարույթի առանձին տեսակների առանձնահատկությունների ընդհանուր բնութագիրը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 62-67
|
Գոռ Հովհաննիսյան
Համաչափության սկզբունք
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 47-61
|
Քրիստինե Ալեքսանյան
Արժանապատվության և համաչափության սկզբունքի հարաբերակցությունը
2022 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 37-46
|