Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Արթուր Սամվելի Չախոյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոն
Կրթություն
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի հայցորդ,
2003 - 2005 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրա,
1994 - 1999 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետ,

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

Գիտական ատենախոսության թեմա
«Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները», ի.գ.թ., ԺԲ.00.04- «Դատական իրավունք-դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն»

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Կրիմինալիստիկական տեխնիկա, քննչական տակտիկա, հատուկ գիտելիքների հիմնախնդիրներ, դատական փորձաքննությունների տեսություն

Կարդացվող դասընթացներ
Կրիմինալիստիկա

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
2001 - 2008 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի ավագ լաբորանտ,
2008 - 2013 թթ. ԵՊՀ կրիմինալիստիկայի լաբորատորիայի վարիչ,
2005 - 2012 թթ. ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դասախոս,
2012 - 2013 թթ.ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի ասիստենտ,
2013 թվականից մինչ օրս ԵՊՀ քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2016 թվականի հոկտեմբեր-Երևան քաղաքի դատախազության ավագ դատախազ,
2016 թվականի հոկտեմբերից-ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի տեղակալ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
Իրավաբանների միության անդամ

Լեզուներ
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, գերմաներեն,

Ծառայությունը զինված ուժերում
1999 - 2001 թթ.

(+374 60) 71-02-46 (ներքին 12-46)
arturchakhoyan@ysu.am

Արթուր Չախոյան , Արսեն Մարտիրոսյան
Քննման՝ որպես քննչական գործողության դատավարական և տակտիկական հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2019 | Հոդված/Article
«Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2019 № 1 (28), էջ 73-81
|
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողության ձևերի քրեադատավարական և կազմակերպատակտիկական առանձնահատկությունները
2016 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 174-186
|
Արթուր Չախոյան , Արսեն Մարտիրոսյան
Ճանաչման ներկայացնելու դատավարական և տակտիկական որոշ հիմնախնդիրներ
2016 | Հոդված/Article
ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 398-415
|
Գագիկ Ղազինյան , Ռուբեն Մելիքյան , Սամվել Դիլբանդյան , Հրայր Ղուկասյան , Անահիտ Հարությունյան, Դավիթ Մելքոնյան , Արմեն Հարությունյան , Գոհար Հակոբյան, Արման Թաթոյան , Դևիդ Ռուդովսկի, Դավիթ Ավետիսյան , Արսեն Մարտիրոսյան, Գևորգ Բաղդասարյան, Հայկ Սարգսյան, Վահե Ենգիբարյան , Արթուր Չախոյան , Սերգեյ Մարաբյան, Տաթևիկ Սուջյան , Արմեն Հովհաննիսյան, Գոհար Սիմոնյան, Դավիթ Խաչատուրյան , Նելլի Աղաբաբյան
ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական հոդվածների ժողովածու
2014 | Գիրք/Book
Եր.: ՀՀ իրավաբանների միություն, 2014.- 576 էջ
|
Origin, Development, Current State and Perspectives for Development of Criminalistics and Forensic Examination in Armenia
2014 | Հոդված/Article
Materials of conference devoted to 80 th of the Faculty of Law of the Yerevan State University: Yerevan, YSU Press, 2014, pp. 363-382
|
Հատուկ և իրավական գիտելիքների սահմանազատման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական դատավարությունում
2014 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (64), Երևան, 2014, էջեր 53-61
|
Մասնագետի հատուկ գիտելիքների և դրանց կիրառման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները
2013 | Գիրք/Book
ԵՊՀ հրատ., Երևան, 200 էջ:
Վ. Ենգիբարյան , Ա. Չախոյան , Լ. Մկրտչյան, Է. Տիտանյան
Դատական փորձագիտության տեսության ու պրակտիկայի հիմնախնդիրները միջազգային իրավական համագործակցության շրջանակներում
2013 | Հոդված/Article
Երևան, «Վան Արյան» , 2013, 304 էջ
Դատական փորձաքննությունների հիմնադրույթներն ըստ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի
2013 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, No. 1 (59), 2013, 85-106 էջեր
|
Մասնագետի հատուկ գիտելիքի հիմնախնդիրը
2012 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 10/159, Երևան, 2012թ, էջ 60-65:
Դատական փորձագիտության տեսություն (ծագումնաբանությունը, արդի հիմնախնդիրները և կատարելագործման հեռանկարները)
2012 | Գիրք/Book
Ձեռնարկ, Երևան, Անտարես, 2012, 264 էջ
Վահե Ենգիբարյան , Մհեր Հակոբյան, Արթուր Չախոյան , Լուսինե Աբրահամյան
Արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
2012 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2012, 156 էջ
Հատուկ գիտելիքների ոչ ավանդական ձևերի կիրառման հիմնախնդիրները հանցագործությունների քննության ընթացքում
2011 | Հոդված/Article
Օրինականություն, N 65, Երևան 2011, էջ 29-35:
Փորձագիտական հետազոտությունների ժամանակակից վիճակը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
2011 | Հոդված/Article
ԼՂՀ դատական իշխանություն, No. 1, 2011, (33-43 էջեր)
Հոգևոր իրավունքի հիմունքներ
2011 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2011,144 էջ
Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառման կրիմինալիստիկական հիմնախնդիրները
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 4 (50), Երևան 2010, էջ 21-30:
|
Հանցագործություններ քննելիս հատուկ գիտելիքների կիրառման արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում
2010 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 10-11/135-136, Երևան, 2010, էջ 87-97:
Հատուկ գիտելիքների կիրառման արդյունավետության բարձրացման քրեադատավարական և կրիմինալիստիկական ասպեկտները
2010 | Հոդված/Article
Օրինականություն, N 62, Երևան 2010, էջ 2-29:
Հանցագործությունների քննության ընթացքում հատուկ գիտելիքների կիրառումը միջնադարյան Հայաստանում
2010 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (48), Երևան 2010, էջ 55-63:
|
Դատապարտյալի իրավունքներ
2010 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2010, 112 էջ
Դավանանքի իրավունք
2008 | Գիրք/Book
Երևան, «Անտարես», 2008,102 էջ
Մասնագետի գործունեության առանձնահատկությունները քրեական դատավարությունում
2007 | Հոդված/Article
Իրավագիտության հարցեր, N 2-3, Երևան 2007, էջ 48-53:
Քննիչի և հետաքննության մարմնի աշխատակցի փոխգործողությունների հոգեբանական ասպեկտները
2006 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 13-14/78-79, Երևան 2006, էջ 34-43:
Հատուկ գիտելիքների հասկացությունը և նշանակությունը քրեական դատավարությունում
2005 | Հոդված/Article
Պետություն և իրավունք, N 2 (28), Երևան 2005, էջ 74-79
Ֆոնդային բորսաների դերը արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման գործում
2005 | Հոդված/Article
Դատական իշխանություն, N 11-12/76-77, Երևան, 2005, էջ 67-73: