Իրավագիտության ֆակուլտետ
Faculty of Law
Մայր բուհի հնագույն կրթագիտական ավանդույթներով հարուստ ֆակուլտետներից է, որն ունի 80 տարիների պատմություն:
>
Աշխատակիցներ
Վահագն Կոլյայի Դալլաքյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Պավել Դավիթի Թադևոսյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Տաթևիկ Հովհաննեսի Սուջյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Սայադ Սուքիասի Բադալյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Ռաֆիկ Գրիշայի Գրիգորյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Տիգրան Աշոտի Խաչիկյան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ
Լաուրա Տիգրանի Պետրոսյանց
Կրտսեր գիտաշխատող